Записки з ономастики

Постійне посилання зібрання

Галузь і проблематика: висвітлення питань теорії та розкриття джерельної бази досліджень української та загальної ономастики, зокрема літературної Повні тексти видання доступні на сайті Нб за посиланням: http://lib.onu.edu.ua/zapiski-z-onomastiki/

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 174
 • Документ
  Reverse onymic dictionary across 15 years
  (Астропринт, 2023) Karpenko, Olena Yu.; Neklesova, Valeriia Yu.; Tkachenko, Hanna V.; Карпенко, Олена Юріївна; Неклесова, Валерія Юріївна; Ткаченко, Ганна Володимирівна
  Introduction. The article is dedicated to the comparison of two reverse onymic associative dictionaries. This project provides a significant opportunity to advance the understanding of onomastic identity in the changing onomastic landscape. The case study’s findings should provide valuable insight into the associative aspect of the onomastic landscape where memetic landmarks could be revealed. Purpose. The article’s purpose is to compare two reverse onymic associative dictionaries. Consequently, the research object is the onymic component of the associative field of the stimuli, the subject being the associative distribution of the onymic reactions to the onymic stimuli and their comparative analysis. Materials and methodology. The datasets on which we base our investigation are drafted from the 2006 and 2021 free associative experiments conducted in Odesa I. I. Mechnikov University with 100 participants each. We investigated correlations between associations and stimuli, taking onymic reactions into particular focus. In this paper, we present the entries compiled in the following way: from associations to their stimuli, listed in alphabetical order. Results. The current study reveals that onymic reactions cover all the classes of proper names, including anthroponyms, toponyms, ethnonyms, theonyms, ideonyms, zoonyms, chrematonyms, chrononyms, ergonyms, phytonyms, cosmonyms. The dynamics may be presented as follows: a significant increase in the number of onymic reactions is observed in chrononyms — 2.6 times, chrematonyms — 2.3 times, theonyms — 1.8 times, which indicates growing importance of time, material values and spiritual beliefs, especially taking into consideration peculiarities of the Covid pandemic period with its high death rate, social distancing, lockdowns; a decrease of associates that belong to ergonyms — 3.25 times and anthroponyms — 1.3 times may be a sign of the fact that the value of a person and a group of people diminishes, less connection with the group is felt, the sense of belonging to a group is eroded together with the growing understanding of the feeling of transience, of time value; decrease of associates-toponyms — 1.4 times and ethnonyms — 1.3 times lays bare lessening of ties to the location and a corresponding ethnic group with a sense of individualization. The dramatic shifts in the mental onomastic landscape of the informants became evident during the comparison of both datasets.
 • Документ
  22 Словацька ономастична конференція «PRODUKCIA A PERCEPCIA ONYMICKÝCH SYSTÉMOV»
  (2022) Неклесова, Валерія Юріївна; Neklesova, Valeriia Yu.
  У Трнавському університеті на педагогічному факультеті 5–7 вересня 2022 року відбулася 22 Slovenská Onomastická Konferencia «PRODUKCIA A PERCEPCIA ONYMICKÝCH SYSTÉMOV».
 • Документ
  Всеукраїнська наукова конференція «Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки», присвячена 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка
  (2022) Карпенко, Олена Юріївна; Karpenko, Olena Yu.
  В Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на факультеті філології і журналістики 10–11 листопада 2022 року відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки», присвячена 85-річчю від дня народження видатного українського ономаста Дмитра Григоровича Бучка. Пам’ять про Вчителя, Друга, чудову людину зібрала багатьох вчених Тернополя, Івано-Франківська, Львова, Пряшова, Дрогобича, Києва, Одеси, Варшави, Чернівців, Херсона, Філадельфії, Ужгорода, Луцька, Хмельницького та багатьох інших міст світу на свято науки. В кожному виступі лунали спогади про Дмитра Григоровича, його людяність, наукові поради, почуття гумору, допомогу в складних життєвих ситуаціях.
 • Документ
  Карпенківські читання
  (2022) Ковалевська, Тетяна Юріївна; Kovalevska, Tetiana Yu.
  Починаючи з 2010 року, на філологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова проводяться Міжнародні читання, присвячені вшануванню пам’яті всесвітньо відомого вченого-лінгвіста члена-кореспондена НАН України, доктора філологічних наук, професора фундатора Одеської ономастичної школи Юрія Олександровича Карпенка.
 • Документ
  Асоціативний експеримент як один із чинників дослідження власних назв
  (2022) Карпенко, Олена Юріївна; Неклесова, Валерія Юріївна; Ткаченко, Ганна Володимирівна; Karpenko, Olena Yu.; Neklesova, Valeriia Yu.; Tkachenko, Hanna V.
  У цій роботі нас цікавить зворотно-онімічний асоціативний словник. Набір даних, на якому ми базуємо наше дослідження, взято з вільного асоціативного експерименту 2021 року. Експеримент проводився в Одеському університеті імені І. І. Мечникова за участю 100 учасників. Тут ми досліджували кореляції між асоціаціями та стимулами, приділяючи особливу увагу онімічним реакціям. У цій статті ми представляємо записи, складені таким чином: від асоціацій до їх стимулів, перерахованих в алфавітному порядку. Сучасне дослідження виявило, що онімічні реакції охоплюють всю ономастичну термінологічну сферу, наші висновки охоплюють усі основні класи власних назв: антропоніми, топоніми, етноніми, теоніми, ідеоніми, зооніми, хрематоніми, хрононіми, ергоніми, фітоніми, космоніми. Ми робимо висновок, що зворотно-онімічний асоціативний словник є одним із потужних методичних інструментів ономастичних досліджень. Зворотний онімічний асоціативний словник уточнює культурні константи та традиційні меметичні одиниці, які присутні в українському суспільстві.
 • Документ
  Специфіка англомовних віртуалміфотопонімів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Карпенко, Олена Юріївна; Варбанець, Тетяна Вікторівна; Karpenko, Olena Yu.; Varbanets, Tatyana V.; Карпенко, Елена Юрьевна; Варбанец, Татьяна Викторовна
  The proposed study examines modern computer games from a linguistic, namely onomastic, point of view, in particular, various features of onутіс vocabulary such as their motivation features are studied through the prism of psychomental operatioris that occur while their formation, and their role in electronic discourse of computer games is analyzed, therefore, the research belong
 • Документ
  Мотиваційна структура зоонімів та шляхи їх походження
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Долбіна, Каріне Давидівна; Ткаченко, Ганна Володимирівна; Dolbina, Karine D.; Tkachenko, Hanna V.; Долбина, Карине Давыдовна; Ткаченко, Анна Владимировна
  Background. The article deals with motivational parameters ofproper names in general or specific onymic categories. A motivated proper name has a transparent semantic structure due to its creative basis, the choice of which is due to the extra lingual cause, generated by linguo-psychomental operation, which is based on a certain pattern of relationships between the content and the form of the language unit. Purpose. The purpose of our research is to establish and distinguish the motivational parameters of proper names in general or a specific onymic category, great attention is paid to zoonyms. We single out the classification of zoonyms, which divides the proper names of animals into really motivated, conditionally motivated and unmotivated, and the motivation in this case is treated as the feature of naming that occurs naturally because they are based on real features of the animal directly or metaphorically. Research methods and material. Zoonymic units were chosen as the stimuli to conduct a free associative onomastic experiment where lexical units denoting animal traits are onimized: 50 Ukrainian, Russian, and English-speaking recipients were selected, and each recipient was asked to name five of any animals, give them names and explain why such a zoonym was chosen. Results. The general results of the study indicate that the processes of onimiza- tion (284) and transonymization (468) are the main trends in the zoonym naming drivingforce of the studied languages. A comparison of the results of the experiment, which was conducted with the native speakers of three languages, allows us to make assumptions about the universal nature of this trend, although the percentage ofRussian- and English-language experiments is more dramatic. Conclusions. The motivated proper name has a transparent semantic structure due to its creative basis, the choice of which is due to the extralingual reason, chosen by linguo-psychomental operation, which is based on a certain pattern of relations between the content and the form of the language unit. In general, it can be concluded, based on the results of the free associative onomastic experiment, that the main force in zoonym-forming activity is transonymization, which prevails over the process of onimization.
 • Документ
  Associative potential of English hipponyms
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2020) Aleksieieva, Nataliia M.; Алексєєва, Наталія Михайлівна; Алексеева, Наталья Михайловна
  Introduction. The study highlights the need for more research concerning the hipponymic subframe of modern English, as a set of proper names of Thoroughbred horses that are actively involved in sports competitions, as well as proper names of hobby horses which serve as pets. We investigate the forms of existence and structure of the associative field of English hipponyms in the mental lexicon of native English speakers through a free associative experiment, which serves as the best method for identifying the semantic content of hipponymic concepts. The purpose of the article is the analysis of hipponyms in the mental lexicon, i.e. in the mind of an individual and not in language or speech. The object of the study is the real-official, real non-official and virtual horse names of the English language. The subject is English hipponyms as phenomena of mental lexicon. Materials and methods. The descriptive method and the method of analysis are used in course of the research. A free onomastic associative experiment was held, based on the interview of250 English-speaking respondents who were offered 6 hipponymic stimuli, and the results were interpreted. In accordance with the results of the survey 1480 associative reactions were received. Results. On the basis of the data obtained the peculiarities of horse name representation in the mental lexicon of native English speakers were studied.Conclusions. The findings of the present experiment helped to establish the structure of the associative field of real official, real non-official and virtual horse names and their place in the English world picture. The results point to an interesting trend. The dominant types of reactions on hipponym-stimuli are hyperonymic and synonymic, which is determined by the nature of human thinking, which primarily tries to assign onym to a certain class or to give it individual characteristics. Most of the participants of our experiment provided the reactions of recognition and identified the hipponyms of the real official and virtual sectors, which indicates high popularity of these names among native English speakers. Only few respondents identified popular real non-official hipponym-stimuli as horse names.
 • Документ
  Historical principles of the term chrematonym genesis and the borders of the chrematonymic field
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Tkachenko, Hanna V.; Ткаченко, Ганна Володимирівна; Ткаченко, Анна Владимировна
  It became necessary to investigate the problem concerning the study of the proper names of unique things — chrematonyms. In this paper we offer several viewpoints of significant Slovak and foreign (Czech, Polish, Russian and German) onomasticians regarding the problem of specifying and defining chrematonyms in the onymic system. At the same time, we offer our own suggestion for the classification of chrematonyms. 1854 chrematonyms resulted in discovery of common ways in the process of their generating and functioning. There is no general notion about the borders of chrematonymy in Ukrainian onomastic science. The attention is paid to the fact that the borders of chrematonymic field are open. The article stresses the importance of chrematonomastic terms establishment, so that this field of onomastics can be an equal partner of other disciplines and at the same time fulfill the denomination needs of other languages. The purpose of the work is the analysis of the existing in linguistics definitions of the term chrematonym, their comparison and systematization, and their distinguishing between chrematonym classes. Also the analysis of different ways of proper names investigation is carried out. The definition of the term chrematonym is suggested and the classification of chrematonyms is created. The subject of the study is English chrematonyms from the view point of their classification and systemization. The object of the study is English onymic system. The research states that one of the most important facts of naming is the influence of the surrounding social and physical environment and the owner’s desire to fix the extraordinarity of a definite type. Choosing and giving the name to the object, a man more often doesn’t create anything new; he just gives it a name, trying to bring it to eternity. One of the most ancient traditions that has been practically used for so long is the owner’s personal name application. The article also determines and enumerates the functions of onyms, especially of chrematonyms. They are as follows: singling out, characterizing, identifying and signifying. Proper names of unique objects exist to perform a background for a man and his life, picking out definite features, reflecting his process of thinking; to show the objective reality; to open up the speaker’s inner world, his creative personality. The method of systematization is used in the work. Summing up, the individual chrematonimic field comprises 7 subfields, 39 subsubfields and 6 microfields (segments). As a result of the investigation, the definition of the term chrematonym was suggested and the classification of chrematonyms was created.
 • Документ
  Зворотний онімний асоціативний словник (на матеріалі вільного асоціативного онімного експерименту з іспаномовними респондентами)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Неклесова, Валерія Юріївна; Неклесова, Валерия Юрьевна; Neklesova, Valeriia Yu.
  Статтю присвячено проектному моделюванню зворотного асоціативного онімного словника. Метою статті є різновекторний аналіз асоціативних реакцій. Об’єктом дослідження є оніми, які наявні в іспанському онімному ландшафті. Предметом дослідження є властивості асоціативного образу власних назв іспанського онімного ландшафту. Методологія нашого дослідження включає в себе компіляцію онімних асоціатів, отриманих за допомогою вільного асоціативного експерименту. Під час роботи було поставлено завдання: скласти зворотній асоціативний онімний словник для висвітлення меметичної природи власних назв. Висновки нашого дослідження полягають у тому, зворотний асоціативний онімний словник розкриває культурне підґрунтя онімних одиниць, які актуалізують меметичні культурні складові. Індивідуалізація та ідентифікація у руслі суспільних каналів реалізує онімну ідентичність як колективну асоціативну рефлексію, що відображає етнічно зумовлені тенденції.
 • Документ
  Зворотний онімний асоціативний словник (на матеріалі вільного асоціативного онімного експерименту з іспаномовними респондентами)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Неклесова, Валерія Юріївна; Неклесова, Валерия Юрьевна; Neklesova, Valeriia Yu.
  Статтю присвячено проектному моделюванню зворотного асоціативного онімного словника. Метою статті є різновекторний аналіз асоціативних реакцій. Об’єктом дослідження є оніми, які наявні в іспанському онімному ландшафті. Предметом дослідження є властивості асоціативного образу власних назв іспанського онімного ландшафту. Методологія нашого дослідження включає в себе компіляцію онімних асоціатів, отриманих за допомогою вільного асоціативного експерименту. Під час роботи було поставлено завдання: скласти зворотній асоціативний онімний словник для висвітлення меметичної природи власних назв. Висновки нашого дослідження полягають у тому, зворотний асоціативний онімний словник розкриває культурне підґрунтя онімних одиниць, які актуалізують меметичні культурні складові. Індивідуалізація та ідентифікація у руслі суспільних каналів реалізує онімну ідентичність як колективну асоціативну рефлексію, що відображає етнічно зумовлені тенденції.
 • Документ
  Структурна типологія англомовних бібліонімів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Карпенко, Олена Юріївна; Голубенко, Лідія Миколаївна; Васильєва, Ольга Олександрівна; Карпенко, Елена Юрьевна; Голубенко, Лидия Николаевна; Васильева, Ольга Александровна; Karpenko, Olena Yu.; Golubenko, Lidiia M.; Vasilyeva, Olga O.
  Статтю присвячено дослідженню бібліонімів, тобто власних назв на позначення текстів та їх збірників. Бібліоніми розподілено на п’ять підгруп залежно від того функціонального стилю, до якого належить власне текст, назву якого ми досліджуємо. Для кожної з груп було вилучено по 100 прикладів відповідного підрозділу ідеонімів, таким чином, загальна кількість досліджуваних ідеонімів цієї групи становить 500 одиниць. Метою статті є встановлення структурних типів бібліонімів. Об’єктом дослідження послугували англомовні бібліоніми, предметом — їх структурна організація. Матеріал дослідження (500 англомовних бібліонімів) було обрано методом репрезентативної вибірки з матеріалів англомовних ЗМІ, у тому числі й електронних газет, журналів та комерційних сайтів. Здійснений аналіз дав змогу виокремити структурні типи в межах кожної з груп: власні назви літературних творів та їх збірників, які було обрано за допомогою рейтингу Goodreads, найбільшого в світі сайту для читачів; власні назви публіцистичних творів, а саме есе та промов, а також їх збірників (джерелом досліджу- ваного матеріалу переважно послугували дані освітнього сайту ThoughtCo); власні назви інформаційних газетних матеріалів, які було зібрано з провідних англомовних газет; власні назви наукових творів та їх збірників; власні назви офіційних документів та їх збірників. Бібліоніми щодо їхньої структурної організації розподілено на однокомпонентні, двокомпонентні та багатокомпонентні; а також на прості, складні та складені. До однокомпонентних належать бібліоніми, які виражено непохідними та простими похідними (суфіксальними і префіксальними) словами. Складні бібліоніми розмежовуються на власне композити, афіксальні композити й абревіатури. Складені двокомпонентні і багатокомпонентні бібліоніми представлені словосполуками, словосполученнями, юкстапозитами та фразами. Висновки: у процесі аналізу нами було досліджено структурну організацію п’яти груп бібліонімів, причому превалюють багатокомпонентні власні назви, а саме словосполучення і фрази, що досягається переважно завдяки власним назвам на позначення інформаційних газетних матеріалів та наукових й офіційних текстів. Це можемо пояснити необхідністю розкриття сутності номінованого об’єкта й прагматичними факторами повноцінного функціонування бібліонімів.
 • Документ
  Сакральний складник індивідуального зоонімічного фрейму
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Долбіна, Каріне Давидівна; Ткаченко, Ганна Володимирівна; Долбина, Каринэ Давидовна; Ткаченко, Анна Владимировна; Dolbina, Karine D.; Tkachenko, Hanna V.
  Наступна стаття присвячена аналізу реалізації зоонімів у царині сакральності. Сакральна складова мовної картини світу є первинною основою існування індивіда, за зразком якої відбувається протиставлення священного та людського. Метою статті є аналіз та опис сакральної складової скрипту індивідуального зоонімічного фрейму за даними асоціативного ономастичного експерименту. Об’єктом нашого дослідження є зооніми, що становлять собою певний компонент картини світу. Предметом дослідження вважаємо структурно-семантичні та когнітивні особливості буття зоонімів у мові, мовленні та ментальному лексиконі носіїв англійської, української та російської мов. Орієнтація сучасної ономастики на виділення та дослідження механізмів репрезентації знань, а також міждисциплінарний характер лінгвістичних студій визначають актуальність порушеної проблеми.
 • Документ
  Два ювілеї
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Горбань, Вікторія Володимирівна; Хрустик, Надія Михайлівна; Горбань, Виктория Владимировна; Хрустык, Надежда Михайловна; Gorban, Viktoriia V.; Khrustyk, Nadiya M.
  Стаття присвячена вивченню науково-просвітньої діяльності видатного українського мовознавця, члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка на сторінках збірника «Записки з ономастики», у якому знайшли своє відображення майже всі напрями наукових інтересів ученого. Акцентується увага не тільки на науково-дослідницькій діяльності мовознавця, але й на науково-педагогічній та методичній. Робиться висновок про значення наукової спадщини Ю. О. Карпенка як ученого, Вчителя, громадянина. Актуальність роботи обумовлена недостатньою кількістю праць із зазначеної проблематики. Мета роботи — осмислення напрямів науково-просвітньої діяльності вченого у статтях, надрукованих у збірнику «Записки з ономастики». Об’єкт дослідження — науково-дослідницька та науково-педагогічна діяльність члена-кореспондента НАН України Ю. О. Карпенка. Предмет дослідження — напрями науково-дослідницької та науково-педагогічної діяльності Ю. О. Карпенка, відображені у виданні «Записки з ономастики». Провідними методами дослідження є описовий та функційний (контекстуально-інтерпретаційний аналіз), залучені для опису семантичної специфіки досліджуваного матеріалу.
 • Документ
  Буття англомовних гіппонімів у ментальному лексиконі
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Алексєєва, Наталія Михайлівна; Алексеева, Наталья Михайловна; Aleksieieva, Nataliia M.
  У статті аналізуються результати вільного психолінгвістичного асоціативного експерименту, який було проведено з носіями англійської мови з метою висвітлення структури асоціативного поля гіппонімів. Об’єктом дослідження є власні назви коней, що належать до узуального та віртуального скриптів, предметом аналізу — асоціації, які було продуковано на стимули- гіппоніми. Матеріалом дослідження послугували результати опитування 35 інформантів, загальна кількість реакцій яких складає 130 одиниць. Під час дослідження було використано методику вільного асоціативного експерименту з подальшим формуванням семантичного гештальту асоціативного онімного поля (СГАОП). У ролі стимулів було відібрано два гіппоніми узуального скрипту і два гіппоніми віртуального скрипту, кожен з яких є широковідомим та активно циркулює у ЗМІ. У результаті розвідки було виділено основні типи асоціацій: синонімічні, гіперонімічні, меронімічні, символічні, квалітативні, фонетичні та індивідуальні. У процесі аналізу було виявлено, що асоціативне наповнення гіппонімів складається з одного чи двох семантичних гештальтів. Так, більшість аналізованих реакцій характеризують онім-стимул у його цілісності і вписуються в концепт стимулу. Неважко помітити, що асоціаціями для реальних гіппонімів є синонімічні, дескриптивні, іноді пролонговані фрази, тоді як для віртуальних гіппонімів асоціаціями найчастіше стають власні назви творів мистецтва, героями який є коні з таким іменем, або авторів цих творів. Зроблено висновки про те, що гіппоніми реального та віртуального скриптів відіграють важливу роль у культурній традиції та є невід’ємним складником англомовної картини світу. Результати експерименту дають можливість розширити розуміння зоонімної картини світу носіїв англійської мови.
 • Документ
  Рецензія на монографію Неклесової Валерії Юріївни «Онімний ландшафт як репрезентація онімного простору»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018) Кравченко, Ніна Олександрівна; Кравченко, Нина Александровна; Kravchenko, Nina O.
  Сучасні ономастичні студії мають багато напрямків, це і термі- нологічний аспект, і соціологічний, і когнітивний, й історичний, й етимологічний. Всі вони так чи інакше торкаються питання про природу угруповувань власних назв. Існує декілька термінів на по- значення сукупностей онімних одиниць: онімний простір, онім- не поле, онімний розряд тощо. Нові завдання, які постають перед ономастичною думкою сьогодення, вимагають нових підходів та методів. Саме такі засоби пропонує та реалізує когнітивна ономас- тика. У монографії Неклесової В. Ю. «Онімний ландшафт як репре- зентація онімного простору» пропонується нове поняття — онімний ландшафт, який відображає власні назви в реальному інформацій- ному просторі (фізичному та віртуальному), що оточує нас щодня. Онімний ландшафт є матеріальним втіленням безкрайого онімного простору, що містить усі власні назви певної мовної, культурної та со- ціальної сфери.
 • Документ
  Глосарій основних ономастичних та когнітивних термінів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018) Ткаченко, Ганна Володимирівна; Ткаченко, Анна Владимировна; Tkachenko, Anna V.
  В статті пропонується глосарій основних ономастичних та когнітивних термінів. Метою статті є дослідження проблеми системати- зації і вдосконалення ономастичної та когнівтиної термінології. Об’єктом нашої розвідки є хрематономастика та когнітивна ономастика, предме- том — термінологія в межах цих двох наук. Одним із невідкладних завдань сучасної хрематономастики вбачаємо необхідність упорядкування терміно- логії. Актуальність дослідження хрематонімів полягає в недостатній вивче- ності ономастичної терміносистеми й нестачі відповідної термінологічної лексики, що зумовлює потребу вироблення та уніфікації загальних критеріїв для терміноформування. Практична цінність роботи полягає в новому ра- курсі дослідженні хрематономастичної проблеми та вдосконаленні метамо- ви в галузях ономастики і когнітивної ономастики.
 • Документ
  Функції англомовних науково-фантастичних космопоетонімів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018) Полянічко, Олеся Дмитрівна; Поляничко, Олеся Дмитриевна; Polyanichko, Olesya D.
  У статті розглянуто функційне навантаження англомовних космопоетонімів у художньому мовленні. Метою дослідження є встанов- лення й аналіз функцій космопоетонімів англомовної науково-фантастичної прози. Об’єктом дослідження було обрано англомовні космопоетоніми, тоб- то власні назви на позначення природних космічних об’єктів, які було вжи- то в англомовній науково-фантастичній прозі, предметом — їхні функційні особливості. Матеріалом дослідження послугували космопоетоніми низки англомовних науково-фантастичних романів і оповідань загальною кількіс- тю 835 одиниць. Висновки: Англомовні космопоетоніми виконують різно- манітні функції в художньому мовленні, зокрема в науково-фантастичному тексті. Функцією власної назви є виконання своєї ролі, свого призначення в мовленні. Через свою основну властивість — ідентифікувати одиничні об’єкти — власні назви передусім виконують функцію диференціювальну, яку також термінують номінативною, називною, функцією індивідуалізації й ідентифікації. Це функція мовна, причому вона є облігаторною, тому при- таманна всім без винятку пропріальним одиницям. Космопоетоніми викону- ють інформаційну функцію в науково-фантастичних текстах, передаючи інформацію про художній денотат і його назву, проте слід зауважити, що ця функція виконується нерозривно з постійно діючими у фоновому режимі пасивними функціями пізнавання певного фрагменту світу та акумулювання знань про нього. Характеризувальна функція передусім стосується власних назв персонажів — антропонімів й міфоперсонімів, однак вона є дотичною також і до космопоетонімів, які іноді характеризують описуваний поза- земний світ, його властивості, його мешканців. Космопоетоніми також ви- конують експресивну функцію, тобто функцію транспозиції денотативних та конотативних елементів значення, що виявляє аксіологічний потенціал космопоетоніма. Текстотвірна функція притаманна космопоетонімам як організаторам тексту, як засобам когезії, що виступають організувальною основа, навколо якої відбувається дія. Альєнативна функція є однією з осно- вних для науково-фантастичних космопоетонімів, причому ступінь її акту- алізації залежить від ступеня екзотичності космопоетоніма
 • Документ
  Асоціативна складова онімного ландшафту (антропонімний та топонімний компоненти)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018) Неклесова, Валерія Юріївна; Неклесова, Валерия Юрьевна; Neklesova, Valeriia Yu.
  Статтю присвячено дослідженню асоціативного поля влас- них назв, які є видатними пунктами онімного ландшафту. Метою стат- ті є аналіз асоціативних реакцій. Об’єктом дослідження є антропоніми та топоніми, які наявні в українському онімному ландшафті. Предметом до- слідження є властивості асоціативного образу власних назв українського онімного ландшафту. Методологія нашого дослідження включає в себе про- ведення вільного асоціативного експерименту та відстеження формування асоціативного гештальту онімного поля. Під час роботи було поставлено за- вдання: виявити сутність семантичних гештальтів асоціативного онімного поля. Стимулами для анкети вільного асоціативного експерименту стали широковідомі власні назви, які циркулюють в українському сегменті Інтер- нету та у сучасному культурному ландшафті. Власні назви Кличко, Юлія Тимошенко, Маруся Чурай, Роксолана, Київ, Львів є майже завжди у центрі публічної уваги. Дослідивши асоціативні поля цих стимулів ми дійшли висно- вку, що власні назви є не тільки акцентами в інформаційному ландшафті, а є культурними артефактами. Їхнє асоціативне наповнення складається зазвичай з одного, двох чи трьох семантичних гештальтів.
 • Документ
  Функційне навантаження ідеонімів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018) Карпенко, Олена Юріївна; Голубенко, Лідія Миколаївна; Васильєва, Ольга Олександрівна; Карпенко, Елена Юрьевна; Голубенко, Лидия Николаевна; Васильева, Ольга Александровна; Karpenko, Olena Yu.; Golubenko, Lidiia M.; Vasilyeva, Olga O.
  Статтю присвячено дослідженню функцій ідеонімів — власних назв результатів людської творчої діяльності, які мають духовну, інтелектуальну та мистецьку цінність. Завдяки специфіці ідеонімів, їхнє функційне навантаження певною мірою відрізняється від інших розрядів онімів. Метою статті є встановлення функційного навантаження ідеонімів. Об’єктом дослідження послугували англомовні ідеоніми, предметом — функції англо- мовних ідеонімів. Матеріал дослідження (2000 англомовних ідеонімів) було обрано методом репрезентативної вибірки з матеріалів англомовних ЗМІ, у тому числі й електронних газет, журналів та комерційних сайтів. У да- ному дослідженні ми притримуємося східноєвропейської ономатологічної традиції. Проаналізовано дослідження функцій заголовків художніх творів, фільмонімів та гемеронімів. Зауважено, що функціонал інших груп ідеонімів залишився поза межами уваги в попередніх дослідженнях, що посилює актуальність даної роботи. Безумовно, всі без винятку ідеоніми виконують базо- ву для власних назв мовну номінативно-ідентифікативно-диференціювальну функцію, називаючи об’єкт, вказуючи на нього, виокремлюючи його поміж інших. Серед мовленнєвих функцій ідеонімів виокремлюємо емоційно-експре- сивну та естетичну функції. Витвори мистецтва мають переважно автор- ські власні назви, які є їх інтегральною частиною, реалізують їх глибинний зміст та створюють неповторний «емоційний ореол». Серед екстралінгваль- них функцій ідеонімів виділено: культурно-історичну, прогностичну, реклам- ну та сугестивну. Висновки: Можемо висновувати, що ідеоніми виконують шість функцій: мовну номінативно-ідентифікативно-диференціювальну, мовленнєві емоційно-експресивну та естетичну, екстралінгвальні культур- но-історичну, прогностичну, рекламну та сугестивну.