Електронний архів-репозитарій
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

ISSN:2310-7731

Вітаємо на цифровій платформі elONUar, що забезпечує накопичення, систематизацію, обробку, зберігання та надання у відкритий доступ електронних версій наукових, науково-дослідних, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт наукових та науково-педагогічних співробітників, аспірантів та студентів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, а також електронних версій університетських друкованих видань.


Супровід та підтримка здійснюються Науковою бібліотекою університету

Нові матеріали для розміщення надсилайте на e-mail dspace@onu.edu.ua

 

Нові надходження

Документ
Вплив влади на особистість людини
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Кот, Г. С.; Родіна, Наталія Володимирівна; Rodina, Nataliia V.
Влада - це набір повноважень, важелів впливу. Влада - показник наявності певних преференцій, що дають змогу одній особистості впливати на іншу/інших, що такої влади не мають. З досвіду світової історії зрозуміло те, що влада здатна оголити, тобто актуалізувати певні риси, які особистість з деяких причин раніше не демонструвала, можливо, вона побоювалася соціальних санкцій, а може просто не відчувала в собі сили.
Документ
Зв’язок емоційного інтелекту та міжкультурної компетентності у психологів
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Кожухар, О. С.; Смокова, Людмила Степанівна; Smokova, Liudmyla S.
Актуальність дослідження полягає в тому що у наш час в зв'язку з сучасні стрімкі зміни в соціальній, економічній та політичній сфері у суспільстві є великий попит у кваліфікованих професіоналах у сфері психології. Професійна успішність особистості залежить від її знань, навичок, ерудиції та креативного мислення, які включають загальний інтелект. Однак високий рівень загального інтелекту часто не є достатнім для досягнення вищих успіхів.
Документ
Дисоціативні розлади пам’яті
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Коваленко, Л. Л.; Уханова, Анастасія Ігорівна; Ukhanova, Anastasiya I.
Актуальність теми дослідження полягає в збільшенні випадків цього невротичного розладу, складності діагностування дисоціативних розладів пам’яті та відсутності єдиного протоколу лікування. Найбільш широко поширена точка зору на дисоціативні симптоми полягає в тому, що вони відображають захисну реакцію на дуже аверсивні події, переважно травматичні переживання зазвичай в дитячі роки. Дисоціативні розлади можуть проявитися як захист від нестерпних переживань, які можуть бути пов'язані або зі смертельною загрозою чи горем з приводу втрати близької людини, або з ураженим почуттям самолюбства чи з почуттям пекучого сорому а також із почуттям безсилля у вирішенні внутрішньоособистісного або міжособистісного конфлікту чи неможливості змінити об'єктивну ситуацію. Такі розлади досить тісно межують по своїй клінічній картині з іншими групами невротичних розладів і досить часто йдуть в комплексі з ними. Наразі в Україні війна, що є великим фактором стресу і варто розуміти, що дисоціативні розлади пам’яті можуть почастішати в рази, тож важлива правильна діагностика та ефективне лікування цього невротичного розладу.
Документ
Уява та індивідуальна творчість художника. Порівняльний аналіз різних напрямків у сучасному мистецтві
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Кирилова-Гуслякова, А. А.; Юнг, Наталія Володимирівна; Yunh, Nataliia V.
Дослідження уяви як психічного процесу стикається з проблемою, оскільки він є одним з найменш вивчених психічних процесів. Незважаючи на те, що уява як психічний феномен почала досліджуватися ще до виникнення психології як незалежної науки, обсяг і глибина накопичених емпіричних даних та теоретичних узагальнень значно відстають від подібних досягнень у сфері інших пізнавальних процесів, таких як пам’ять, мислення, увага, сприйняття та інші.
Документ
Теоретичні основи дослідження самооцінки та впливу соціальних мереж на життя студентів
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Кулаксиз, В. І.
Актуальність дослідження визначається стрімким розвитком соціальних мереж та їх впливом на повсякденне життя молоді. Цей ріст інтересу до інтернет-платформ обумовлений їх неймовірною доступністю, анонімністю та можливістю спілкуватися з людьми з різних куточків світу. У наш час мережі стали не тільки платформами для спілкування, але й місцями для формування особистісного розвитку, соціальних взаємодій та навіть самооцінки. Вони можуть бути інструментом для вираження своїх думок, відчуттів та пошуку рівності з іншими, але також створювати підґрунтя для почуття нерозуміння та тривоги. У цьому контексті розуміння взаємозв'язку між внутрішнім світом підлітка та його активності в соціальних мережах може бути ключовим для створення збалансованого підходу до саморозвитку. Підліткова криза є ключовим періодом формування особистості, де розвиток адекватної самооцінки стає важливим фактором. Ця самооцінка регулює поведінку, взаємодію з оточуючими та впливає на загальний розвиток особистості. Також у процесі формування самооцінки важливу роль відіграють такі фактори, як емоційна реакція дорослих, успішність навчання, ставлення до ровесників та порівняння власних досягнень з іншими.
Документ
Психологічні особливості адаптації студентів під час воєнного стану
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Кривоберець, О. С.; Псядло, Едуард Михайлович; Psiadlo, Eduard M.
Вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 р. призвело до значного переміщення населення як всередині країни, так і за кордонами Європейського Союзу, з виїздом мільйонів українців. Згідно з даними ООН, понад шість мільйонів осіб зареєстровані як біженці по всій Європі, а ще сім мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. Освіта тепер стала менш пріоритетною, оскільки люди почали шукати притулку та безпеки. Відповідно, така ситуація вимагає поступової адаптації студентів до навчання та проживання в нових умовах, що часто викликає психологічні проблеми.
Документ
Акцентуації характер і кримінальна поведінка
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Катеринчук, О. І.; Коваль, Ганна Шамілівна; Koval, Hanna Sh.
Кримінальна поведінка - це поведінка, що має антиправову природу, входить до механізму правового регулювання тільки як юридичний факт (тобто як конкретна обставина, що є однією з причин виникнення охоронних правовідносин).
Документ
Психологічні чинники порушення поведінки в підлітковому віці
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Карпенко, А. В.; Дикіна, Лариса Василівна; Dykina, Larysa V.
Актуальність дослідження. Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується змінами, що охоплюють усі сфери людського життя. У зв’язку з цими змінами діти та підлітки опиняються в найскладніших ситуаціях, тому що у них не сформовані стійкі моральні переконання та власні цінності, які в подальшому призводять до неадекватної реакції на життєві події. Скрутні обставини, пов’язані з матеріальним станом більшості сімей є важким, що призводить до погіршення стосунків у сім’ї. Недостатня психолого-педагогічна підтримка учнів у школах може бути одним із факторів, які сприяють розвитку девіантної поведінки.
Документ
Сучасні психологічні засоби вирішення конфліктів у колективі
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Кабачинська, М. О.; Базика, Євгенія Леонідівна; Bazyka, Yevheniia L.
Актуальність дослідження. Щодо проблеми конфліктів у сучасному українському суспільстві, то слід зазначити, «що понад два десятиліття Україна знаходиться в процесі соціальних, економічних та політичних трансформацій. Суспільство перехідного періоду здебільшого характеризується динамічністю, нестійкістю, нестабільністю, що може виражатися в зростанні певних протиріч між соціальними групами, незадоволеності потреб більшості суспільства, загостренні соціальної тривожності».
Документ
Психологічний вплив акторських практик
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Ільїна, М. І.; Юнг, Наталія Володимирівна; Yunh, Nataliia V.
Психологічний вплив акторських практик може бути надзвичайно цінним не лише для акторів, але і для будь-якої людини, яка прагне кращого розуміння себе та інших. Використання театральних методик у контексті психологічного впливу на не акторів відкриває широкі можливості для особистісного розвитку, міжособистісних взаємин та самовдосконалення. Привертаючи увагу до внутрішніх почуттів та емоцій, театральні методи допомагають людям краще розуміти себе і інших, розвивати емпатію та більш ефективно.