Електронний архів-репозитарій
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

ISSN:2310-7731

Вітаємо на цифровій платформі elONUar, що забезпечує накопичення, систематизацію, обробку, зберігання та надання у відкритий доступ електронних версій наукових, науково-дослідних, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт наукових та науково-педагогічних співробітників, аспірантів та студентів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, а також електронних версій університетських друкованих видань.


Супровід та підтримка здійснюються Науковою бібліотекою університету

Нові матеріали для розміщення надсилайте на e-mail dspace@onu.edu.ua

 

Нові надходження

Документ
Порушення у кістковій тканині самок щурів на тлі пестицидного навантаження та їх попередження
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Русін, Ярослав Олександрович
У експериментальній роботі на лабораторних щурах проведено моделювання пестицидного навантаження, досліджували стан кісток за показниками щільності, вмісту органічної і мінеральної частини та показники ремоделювання у кістковій тканині. Визначали ефективність профілактики мінерально-вітамінним комплексом за рівнем маркерів остеогенезу (активності лужної фосфатази) та резорбції (активності кислої фосфатази та еластази), а також за станом антиокисдантної системи (активність каталази) та перекисного окиснення ліпідів (вмісту малонового діальдегіду) в кістковій тканині щелеп.
Документ
Застосування ентеросорбентів у комплексному лікуванні експериментальної залізодефіцитної анемії щурів
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Пятковська, Діана Борисівна
Метою дослідження було вивчення на моделі залізодефіцитної анемії ефективності застосування залізовмісного препарату Феррум Лек у поєднанні з ентеросорбентом на показники червоної крові вагітних щурів.
Документ
Генетичні засади і фенотипові прояви гемофілії у дітей Кіровоградської області
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Півень, Карина Володимирівна
Метою дослідження було встановити генетичні засади і фенотипові прояви гемофілії у дітей. Встановлено 15 випадків захворюваності на гемофілію у дітей. Кількість хворих на гемофілію тяжкої формою – 73%, помірної – 13%, легкої – 13%. За локалізацію крововиливів: частіше були вражені суглоби кінцівок: колінні і ліктьові, гомілковостопні, рідше — кульшові, плечові, променевозап’ясткові суглоби. З дослідження родоводів з’ясовано 8 випадків із встановленою передачею мутантного гену 7 випадків з нез’ясованою передачею. Це може бути пов’язано з недостатньою обізнаністю і обстеженістю родичів.
Документ
Мікробіологічна оцінка варених ковбас з різними харчовими добавками
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Петренко, Наталія Миколаївна
Здіснювали мікробіологічний контроль виробництва варених квбасз різними харчовими добавками. Загальне мікробне число сирого фаршу дорівнювало 5,7 х 103 КУО/г. Якісний склад мікробіоти представлен бактеріями родів Bacillus (64,5 %), Staphylococcus (15,7 %), Clostrіdium perfringens (6,6 %), бактеріями родів Micrococcus (5,8 %), Planococcus (5,0 %), Leuconostoc (2,4 %). В добавці «Tari К-20» було виявлено найбільшу кількість МАФАнМ (9,1 х 102 КУО/г), а також цвільові гриби (0,9 х 102 КУО/г). Патогенних та умовно-патогенних бактерій в досліджених добавках виявлено не було. У готових ковбасних виробах кількість остаточної мікробіоти після 7 діб зберігання відповідала стандартам, крім зразків з добавкою “Поліфан”, де кількість МАФАнМ дорівнювала 3,2 х 103 КУО/г. У дослідних зразках варених ковбас виявили 11 видів мікроорганізмів, серед яких домінуючими з‘явилися представники родів Bacillus і Staphylococcus.Індекс зустрічаємості бактерій видів Bacillus megaterium та Staphylococcus epidermіdis був максимальним і дорівнював 80 %. Зразок вареної ковбаси з добавкою «Премікс-2» має найкращі органолептичні показники за консистенцією, смаком, запахом і кольором.
Документ
Показники імунітету у хворих на хронічний гепатит та гемохроматоз
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Паслар, Яна Вікторівна
Встановлено, що частота виявлення імунологічних маркерів хронічного гепатиту у хворих з гепатопатологією складає 12,2%. У хворих на хронічний гепатит сумарні антитіла Ig G і Ig M до вірусу гепатиту С виявлялися у 63,2% випадків, а вірусу гепатиту В - 30,3%. Поряд з моно- інфікуванням вірусами В і С, у хворих було виявлено коінфекцію. У хворих на хронічний гепатит і гемахроматоз були виявлені зрушення в імунологічній реактивності організму, що проявлялися в порушенні показників клітинної ланки неспецифічної резистентності організму.
Документ
Оксидативний стрес і експресія адгезину SabA Helicobacter pylori
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Паламаренко, Анастасія Олександрівна
Досліджено зв'язок між оксидативним стресом H. pylori та експресією SabA, використовуючи генетичні та біохімічні методи. Встановлено вплив H2O2 на експресію генів sabA, fecA3 і katA. Результати свідчать про потенційну важливість оксидативного стресу для колонізації та патогенезу H. pylori.
Документ
Протеолітична активність лактобактерій морського походження
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Лаптєва, Ксенія Олександрівна
Проведено дослідження здатності чотирьох штамів лактобактерій морського походження до протеолітичного розщеплення соєвих білків. Здатність до ферментації соєвої пасти оцінювали за ступенем розмноження бактерій у ній, а рівень протеолітичної активності – шляхом визначення загального вмісту білків. За допомогою білкового електрофорезу оцінювали вплив лактобактерій на окремі субодиниці соєвих білків. Встановлено, що всі штами були здатними рости в соєвій пасті, однак лише два з них (МКБ В2.3 та МКБ В1.1) суттєво зменшували кількість соєвих білків. Бактерії МКБ В2.3 за 48 годин майже повністю гідролізували їх. Встановлено, що МКБ В2.3 здатні суттєво розщеплювати основні запасні білки сої – А-гліцинін та β-конгліцинін.
Документ
Стан противодифтерійного антитоксичного імунитету у населення м. Запоріжжя у 2022 році
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Лабунець, Валентина Михайлівна
Досліджували стан та проводили оцінку популяційного імунітету до дифтерії у населення м. Запоріжжя та Запорізьської області у 2022 р. Прошарок сприйнятливого населення до дифтерії — 25,5 %, з них 6,7 % - серонегативні особи, а 18,6 % з антитілами на рівні нижче захисного. Переконливий рівень антитоксичного захисту мали 74,7 % осіб. У віковій групі 0-15 років більшість дітей (75,2 %) потребують негайної базової або бустерної вакцинації. Найбільшу кількість умовно-захищених та незахищених осіб (24,3 %) було у групі дітей віком від 1 до 5 років. У віковій групі 16-26 років 16,2 % потребують негайної базової вакцинації, 23,5 % - бустерної вакцинації, високий рівень імунітету спостерігався у більшості осіб (62,5 %). У віковій групі (27 років і більше) 74,7 % не мали напруженого імунітету проти дифтерії; контингент серонегативних осіб дорівнював 2,8 %, умовно-захищених - 25,2 %. Найвищий рівень серопозитивних осіб, гарантовано захищених від дифтеріїї, відзначався у віковій групі 16-26 років (62,5 %) та серед дітей віком до 1 року (55,6 %). Найнижча кількість високоімунних осіб (10,6 %) була виявлена у підлітків 10-15 років.
Документ
Біологічні властивості штамів Candida аlbicans ізольованих від вагітних
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Костюк, Вероніка Сергіївна
Досліджено частоту захворюваності на вульвовагінальний кандидоз вагітних. Показано, що дріжджеподібні гриби роду Candida у вагітних виявляються у формі моно інфекції (62,2%) і мікстіфекції з бактеріями Leptothrix vaginalis (37,8%). Визначено чутливість ізольованих штамів роду Candida до антимікотичних препаратів. Встановлено високу чутливість Candida albicans до амфотерицину В та флуканозолу, яки можна рекомендувати як препарати вибору для лікування вагітних жинок з симптомокомплексом вульвовагініту.
Документ
Удосконалення первинних етапів мікроклонального розмноження орхідей роду Phalaenopsis з використанням мікроорганізмів
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Корнієнко, Анастасія Андріївна
У роботі вивчали вплив додавання дріжджового екстракту до поживного середовища на приживлюваність та проліферацію експлантів фаленопсису в умовах культури in vitro. Виявлено позитивний ефект на проліферацію експлантів, що може бути пов'язано з наявністю біологічно активних речовин, у дріжджовому екстракті. Розроблено нове поживне середовище на основі добрива "ФЕРТИмікс", яке показало значний позитивний ефект на ріст та приживлюваність експлантів фаленопсису. Також виявлено антагоністичну активність чотирьох штамів бацил проти фітопатогенних та цвілевих грибів, що вказує на їхнє можливе використання у мікроклональному розмноженні орхідей. Загальні висновки підтверджують позитивний вплив додавання надосадової рідини бактерій на приживлюваність та проліферацію експлантів фаленопсису на початкових етапах культури in vitro, і рекомендується подальше дослідження для розширення розуміння цього впливу та оптимізації умов використання у практичних застосуваннях.