Наукові видання ОНУ

Постійне посилання на фонд

Переглянути

Зібрання у цьому фонді

Зараз показуємо 1 - 10 з 43
  • Libra : зб. наук. пр. Центру антикознавства та медієвістики / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Каф. історії стародав. світу та серед. віків. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Відомості щодо назви: до 2019 р. – зб. наук. пр. кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.
  • Odessa Astronomical Publications = Одеські астрономічні публікації / Odesa І. І. Mechnikov National Univ., Astronomical observatory. – Odesa, 1946. – Відновлен у 1993 р. – Виходить щорічно. – ISSN 1810-4215. – eISSN 2786-5215. Відомості щодо назви: до 1993 р. – «Известия Астрономической обсерватории».
  • Фотоэлектроника = Photoelecnronis: межведомственный науч. сб. / ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса: Астропринт, 1996. - С 2000 г. авт.: Одесский нац. университет им. И. И. Мечникова. - Язык док.: с 2011 г. - англ. - ISSN 0235-2435.
  • Δοξα/ДОКСА: зб. наук. праць з філософії та філології / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеська гуманітарна традиція. – Одеса: Негоціант, 2002. - ISSN з вип. 1, 2012 р. - ISSN 2410-2601.
  • Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: зб. наук. пр. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса: Букаєв В. В., 2014.
  • Бібліотечний Меркурій = Library Mercury : наук. журн. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наукова бібліотека; гол. ред. Сминтина Олена Валентинівна. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2019. - ISSN 2707-3335. – eISSN 2707-3343. Відомості щодо назви: до 2019 р. вип 2(22) – Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство.
  • Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета під валовою нумерацією. – Серія заснована у 2007 р. - ISSN 2077-1746.
  • Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки = Odesa National University Herald. Series: Geography & Geology: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета під валовою нумерацією. – Серія заснована у 1996 р. - ISSN 2303-9914.
  • Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка = Odesa National University herald. Series: Economy: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 р. див.: Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета під валовою нумерацією. – Серія заснована у 2006 р. - ISSN 2304-0920.