Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Постійне посилання зібрання

Галузь і проблематика: Науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки” публікує наукові статті і огляди по всіх напрямах географії і геології, у тому числі економічній і соціальній географії, демографії, фізичній географії, країнознавстві, ґрунтознавству і географії ґрунтів, загальній і морській геології, геохімії, геофізики, геоморфології, інженерної геології, гідрогеології, геоекології і так далі. Сайт видання: http://visgeo.onu.edu.ua/

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 504
 • Документ
  Світлої пам’яті Олександра Григоровича Топчієва
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023)
  20.10.2023 р. перервалось життя відомого в усьому світі українського вченого, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Топчієва Олександра Григоровича. Більша частина трудового життя О. Г. Топчієва пов'язана з Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова, в якому Олександр Григорович очолював кафедру економічної та соціальної географії протягом 43-х років. Світла пам’ять про Олександра Григоровича назавжди залишиться в серцях друзів, колег і усіх, хто спілкувався з цією чудовою людиною.
 • Документ
  Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Ґрунтово-земельні ресурси України»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Тригуб, Валентина Іванівна; Буяновський, Андрій Олександрович; Trigub, Valentina I.; Buianovskyi, Andrii O.
  Надається інформація про проведену на геолого- географічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених. У роботі конференції взяли участь аспіранти, молоді вчені, здобувачі вищої освіти, представники наукових установ і закладів вищої освіти різних регіонів України. За результатами наукової конференції підготовлено збірник матеріалів тез та запропоновано щорічно проводити подібний захід з залученням представників ЗВО і наукових установ з різних куточків України.
 • Документ
  Міжнародний науковий захід «Вплив руйнування Каховського водосховища на екологію та економіку Північного Причорномор’я»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Буяновський, Андрій Олександрович; Красєха, Єрофій Никифорович; Buianovskyi, Andrii O.; Krasiekha, Yerofei N.
  В повідомленні наведено інформацію про проведення в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова міжнародного наукового заходу «Вплив руйнування Каховського водосховища на екологію та економіку Північного Причорномор’я», що відбувся 27 липня 2023 року за ініціативи Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України.
 • Документ
  Ярослав Михайлович Біланчин (до 85-річчя від народження)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Яворська, Вікторія Володимирівна; Буяновський, Андрій Олександрович; Тригуб, Валентина Іванівна; Красєха, Єрофій Никифорович; Тортик, Микола Йосипович; Адобовська, Марія Володимирівна; Yavorska, Viktoriia V.; Buianovskyi, Andrii O.; Trigub, Valentina I.; Krasiekha, Yerofei N.; Tortyk, Mykola Y.; Adobovska, Mariya V.
  У зв’язку із 85-річчям від народження Ярослава Михайловича Біланчина – відомого ученого- ґрунтознавця, географа і освітянина, декана геолого- географічного факультету (1985–2007 рр.), завідувача кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів (1994–2017 рр.), завідувача кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру (2017–2020 рр.) Одеського університету імені І. І. Мечникова, педагога, наставника, учителя подано загальну інформацію про його життєвий і творчий шлях та вклад в теорію і практику вітчизняної ґрунтознавчо- географічної науки і географічної освіти.
 • Документ
  Данина життю і творчості друга та колеги Петко Стоянова Димитрова (16.09. 1944–29.04. 2023)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Шуйський, Юрій Дмитрович; Янко, Володимир Васильович; Андріанова, О. Р.; Shuiskyi, Yurii D.; Yanko, Volodymyr V.; Andrianova, O. R.
  Нас настигла сумна, горісна звістка про те, що 29 квітня 2023 р. пішов із життя відомий вчений, морський геолог та океанолог, один із засновників морської археології, фахівець із світовим ім′ям професор Димитров Петко Стоянов з Болгарії. За свої наукові здобутки він був обраний іноземним членом Національної Академії наук України. Він щільно співпрацював із географами та геологами ОНУ імені І. І. Мечникова, а на світанку наукової кар′єри мав стажування на ГГФ нашого університету. Професор Димитров працював на Чорному, Середземному та ін. морях, в Тихому та Атлантичному океанах, був першим болгарським вченим, хто вивчав залізо- марганцеві конкреції. Пам′ять про нього збережеться у всіх, хто його знав та з ким він співпрацював, кому він був дорогим.
 • Документ
  Типоморфізм хімічного складу біогенних карбонатів в межах Прадніпровської метанової аномалії на шельфі Чорного моря
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Дікол, Олена Сергіївна; Dikol, O. S.
  Важливим параметром, що характеризує особливості формування мінеральної речовини у флюїдному потоці, є хімічний склад середовища мінералоутворення. Дане дослідження стосується найбільш стійкої інформації генезису флюїдних потоків, що зберігається в хімічному складі біогенних карбонатів придонних організмів. У статті наведені результати вивчення детального хімічного складу біогенного карбонату кальцію черепашок молюсків Mytilus показало, як типоморфної ознаки на прикладі Прадніправської метанової аномалії шельфу Чорного моря. Аналіз показав, що в їх формуванні брали участь хімічні елементи, які пов’язані з флюдним потоком, сформованим в умовах верхньої мантії. Кількісне співвідношення між цими хімічними елементами в складі черепашок свідчить про тривалу історію формування і міграції флюїдного потоку до земної поверхні.
 • Документ
  Research of the recreational environment of the city and suburban area – conceptual approaches
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Sych, Vitalii A.; Yavorska, Viktoriia V.; Kolomiiets, Kateryna V.; Prykhodko, Zoia V.; Сич, Віталій Андрійович; Яворська, Вікторія Володимирівна; Коломієць, Катерина Володимирівна; Приходько, Зоя Володимирівна
  With the development of large cities, stable and dynamic development of recreational areas becomes relevant both directly in cities and in suburban areas for short-term stay of urban residents. The problems of organizing recreation in the city and suburban area were dealt with by specialists in architecture and urban planning, specialists in recreational geography and researchers noted that recreational activities are clearly differentiated geographically and are directly related to the natural properties of the territory. The methodological problem of such developments is their predominant orientation to commercial forms of recreational activities, in particular to tourism and to mass organized recreation, which has its own management and marketing. Other types of recreational activities – mass unorganized recreation and domestic forms of recreation and leisure – are practically considered in this context, experience not considered in this context, experience has shown that recreation is actually a complex phenomenon. A typical problem has become an intersectoral one, which requires the joint work of many specialists. The aim of the study is to deepen the concept of the recreational environment of the city and suburban area. Currently, the «city-suburban zone» system is considered as a single whole with its own connections, interdependencies and interactions, with its own principles of integrated and synergistic development. One of the main functions of the suburban area is recreation and recreation of the city’s population. There is a practical need to consider the recreational resources of the city and suburban area together and term this combination as the «recreational environment of the city». The recreational environment of the city and suburban area is considered as a multicomponent system that combines components – natural, historical and cultural, social, economic, manmade, environmental, legal, managerial, information environments. The recreational environment, formalized as a result of the overlap and interaction of the original environmental environments – natural, historical, cultural, and social, technogenic, economic, ecological is a set of resource components united by a common social function- ensuring the recreational needs of the population.
 • Документ
  Mortality of the population of Ukraine, modern transformations, social and economical factors
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Parkhomenko, O. H.; Nefedova, Nina E.; Nikolaieva, Olena I.; Пархоменко, О. Г.; Нефедова, Ніна Євгенівна; Ніколаєва, Олена Іванівна
  The demographic situation in Ukraine remains extremely tense, the mortality rate of population is the largest in Europe. The aim of the research is to conduct a spatial – temporal analysis of the population’s mortality trend and identify the socio- economic reasons that set the direction for these trends. Mortality is an extremely informative indicator of public health in particular and level of socio- economic development of the country as a whole. For mortality affects the whole complex of factors: demographic, socio- economic, medical, natural biological, political, environmental, ethnic, etc. Ukraine is characterized by a relatively low life expectancy – 63 years for men and 74 years for women. There is an increase in morbidity in almost all types of diseases and insufficient level of development of medicine and health. In the modern mortality structure 82% of cases of deaths of Ukrainians are due to two reasons: diseases of the circulatory system and neoplasm. More than 53% of the population of Ukraine suffers from diseases of the circulation system, of which 9.3 million are persons of working age. The mortality rate from the disease of the circulatory system at the present stage has significant regional differences. The maximum level is observed in the South- Eastern industrial regions of Ukraine. The fight against premature mortality requires from the state of the target approach, understanding the regional specificity, inter- sectoral cooperation. The relevant national strategies should be developed; a number of necessary, possibly extraordinary, measures are required to overcome the above reasons for a high mortality rate.
 • Документ
  Просторові особливості та суспільно-економічні проблеми вимушеного внутрішнього переміщення населення в Одеській області
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Остра, В. А.; Яворська, Вікторія Володимирівна; Куделіна, Світлана Борисівна; Ostra, V. A.; Yavorska, Viktoriia V.; Kudelina, Svitlana B.
  Вимушена внутрішня міграція населення України з кожним роком стає все більш актуальною проблемою, адже має значний вплив на всебічну трансформацію регіонів. Станом на 2023 рік, на півдні країни, лідером за кількістю зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є Одеська область. Швидке зростання кількості населення в межах регіону має як позитивні, так і негативні аспекти для розвитку місцевих громад. У статті проаналізовано сучасний стан вимушених міграційних потоків в Одеській області. Виявлено, регіональна нерівномірність розподілу мігрантів, адже 67% від всіх зареєстрованих ВПО припадає на один лише Одеський район. Цьому сприяє ряд суспільно- економічних передумов, головними з яких є високий рівень життя місцевого населення та розвинута інфраструктура. Проаналізовано можливості та ризики наслідків присутності в приймаючих громадах ВПО. Проблема антропогенного навантаження, дефіциту питної води та відповідного рівня медичних послуг у менш розвинутих районах області є наразі найбільшою в регіоні. Надано рекомендації щодо зменшення суспільно- економічної напруги в приймаючих громадах.
 • Документ
  Демографічний потенціал Одещини: регіональні особливості
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Буяновська, Л. Ю.; Яворська, Вікторія Володимирівна; Безуглий, В. В.; Buianovska, L. Y.; Yavorska, Viktoriia V.; Bezugly, V. V.
  У статті висвітлено питання демографічної ситуації та демографічного потенціалу Одеського регіону, як провідних компонентів його розвитку та розробки відповідних регіональних стратегій і програм. Встановлено регіональні особливості та проведено внутрішньорегіональний аналіз демографічного потенціалу в умовах адміністративно- територіального реформування. З’ясовано передумови геодемографічних процесів в регіоні та проведена їх оцінка з врахуванням географічних засад та субрегіональної специфіки мультикультурного та поліетнічного середовища. Результати дослідження вимагають перегляду демографічної політики в регіоні в рамках реформ децентралізації, успішне завершення якої ускладнено воєнним станом.
 • Документ
  Світлої пам’яті Ореста Ілляровича Матковського (17.11.1929-23.03.2023)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Кадурін, Володимир Миколайович; Янко, Володимир Васильович; Наумко, І. М.; Кравчук, Анна Олеговна; Кадурін, Сергій Володимирович; Дікол, Олена Сергіївна; Kadurin, Volodymyr M.; Yanko, Volodymyr V.; Naumko, І. М.; Kravchuk, Anna O.; Kadurin, Serhii V.; Dikol, O. S.
  У статті висвітлюються життя та наукова спадщина видатного українського вченого Ореста Ілляровича Матковського, внесок та значення його робіт для розвитку наукового напряму мінералогія України, одного із відкривачів більш як десяти мінералів, раніше не відомих в Україні та наукових розробок, що сприяли відкриттю двох родовищ золота в Українських Карпатах.
 • Документ
  Світлій пам’яті Галини Сергіївни Сухорукової
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Цуркан, Оксана Іванівна; Буяновський, Андрій Олександрович; Tsurkan, Oksana I.; Buianovskyi, Andrii O.
  17.01.2023 р. перервалось життя знаної науковця-практика, ученої в сфері ґрунтознавства, агрономії, зрошуваного землеробства, вихователя і організатора, людини великої душі, багаторічної завідувачки Проблемної науково-дослідної лабораторії географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ‑4), співробітниці кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету Сухорукової Галини Сергіївни. Майже увесь її трудовий шлях пройшов в стінах нашого університету в ґрунтознавчій експедиції та ПНДЛ‑4. Її смерть – це непоправна втрата для науковців, колег, учнів та родини. Однак її учні і колеги залишать в пам’яті про цю мудру людину, невтомну трудівницю та прекрасного педагога лише найкращі спомини, настанови та згадки.
 • Документ
  Степан Позняк: ґрунтознавець, засновник Львівської наукової школи генетичного ґрунтознавства, вчитель
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Тригуб, Валентина Іванівна; Красєха, Єрофій Никифорович; Trigub, Valentina I.; Krasiekha, Yerofei N.
  У зв’язку з 80-річчям видатного українського вченого-грунтознавця, засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка висвітлено життєвий та науковий шлях, зокрема одеський період наукової діяльності професора, доктора географічних наук Степана Павловича Позняка.
 • Документ
  Environmentalization of hotel and restaurant business
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Tereschuk, N. V.; Tranchenko, L. V.; Tranchenko, O. M.; Shashero, Antonina M.; Терещук, Н. В.; Транченко, Л. В.; Транченко, О. М.; Шашеро, Антоніна Миколаївна
  The aim of this article is to summarize and methodize the current information about ecological problems of hotel and restaurant sector, including Ukraine; to identify the main principles with the aim of ecologization of this tourism component based on world experience. Due to the current state of the world, Covid-19 eco-friendly hotels are also in a good position. Greening is an added security health. Organic cuisine supports strong immunity. Natural and hypoallergenic materials in the hotel equipment have only a positive effect on the human body. Landscaping and interior landscaping spacious rooms provide cleaner air and favorable conditions for living, wellness, and rest. Worsening factors have emerged environmental indicators (increase in waste, mandatory individual packaging, etc.). The current state of hotel activities has led to the search for new one’s environmental measures and development strategies. In recent decades, the hotel business in Ukraine has been developing dynamically. Significant changes have been made for account of entering the market of hotel services of international networks such as Rixos, Rezidor, Hyatt, Wyndham Hotel Group. The policy of their activities contributed adjustments to the competitive position of the industry. Signs efficient hotel facility is a high level and quality control of services, environmental orientation, modern equipment and innovative technologies.
 • Документ
  Структурні зміни в готельному бізнесі в умовах воєнного часу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Молодецький, Анатолій Емілійович; Васютіна, Кристина Сергіївна; Molodetskyi, Anatolii E.; Vasyutina, K. S.
  Воєнні дії на території України з початку 2022 року суттєво вплинули на попит та пропозицію готельних послуг у державі. Руйнація закладів розміщення, пошкоджених від обстрілів, та втрата їх в наслідок окупації стала наслідком зменшення пропозиції готельного ринку. Як наслідок, номерні фонди спорожніли у багатьох регіонах. Найбільшого негативного впливу зазнало готельне господарство північних, східних та південних областей України, а також м. Києва. Найкращу ситуацію в готельному бізнесі нині демонструє західна частина України, де заклади розміщення працюють в повному обсязі та фактично за 100-відсотковою наповненістю. Що стосується готельної сфери інших частин держави: компанії зіткнулися зі складнощами надання послуг. Головною метою закладів розміщення стало пристосування компаній до реалій військового часу, враховуючи комендантську годину та повітряні тривоги. Важливими завданнями готелів стали пошук нових форм обслуговування та переобладнання закладів за вимогами безпеки.
 • Документ
  Історичний круїзний туризм в біосферних резерватах ЮНЕСКО: «Чорноморський» та «Дельта Дунаю»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Дімова, Лариса Степанівна; Яворська, Вікторія Володимирівна; Dimova, Larysa Stepanivna; Yavorska, Viktoriia V.
  В статті розглядається круїзний туризм під кутом міждисциплінарних досліджень іноземними мовами в історичній площині, обрані резервати ЮНЕСКО півдня України, що містять маршрути Плавучих шпиталів Червоного Хреста м. Ізмаїл часів Першої світової війни, їх включення до нішового сегменту круїзного туризму через досвід навчання магістрів спеціальності 242 Туризм французької мови як другої іноземної.
 • Документ
  Екотоксикологічна оцінка впливу автозаправних станцій на забруднення міських ґрунтів важкими металами
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Тригуб, Валентина Іванівна; Домусчи, Світлана Василівна; Trigub, Valentina I.; Domuschy, Svitlana V.
  В статті розглянуто вплив АЗС на забруднення ґрунтів м. Одеси важкими металами. Проведена оцінка екологічного стану ґрунтового покриву міста за коефіцієнтами концентрації та сумарним показником забруднення. Виявлено, що ґрунти в межах впливу досліджуваних автозаправних станцій мають значно вищий рівень накопичення ВМ у порівнянні з їх фоновим вмістом. Встановлено, що за коефіцієнтом концентрації найбільш забрудненими є ґрунти за вмістом цинку, міді, і свинцю, що складає від 100% до 50% досліджуваної території. 55% досліджуваної території за показником сумарного забруднення ґрунтів важкими металами має небезпечний рівень забруднення. Пріоритетними забруднюючими елементами, які мають найвищий рівень інтенсивності забруднення ґрунтів є цинк та мідь, що може значною мірою впливати на збільшення загальної захворюваності дітей та дорослого населення міста.
 • Документ
  Розподіл наносів на головних гирлах Кілійської дельти Дунаю та їх седиментаційне значення
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Шуйський, Юрій Дмитрович; Вихованець, Галина Володимирівна; Гижко, Лілія Володимирівна; Shuiskyi, Yurii D.; Vykhovanets, Halyna V.; Hyzhko, Liliya V.
  Стік наносів є одним із головних факторів, який визначає формування дельти в гирловій області річки. Для подальшого аналізу стоку наносів у провідних річищах Кілійської частини дельти Дунаю були вилучені взірці наносів та донних відкладів у найважливіших дельтових річищах, що досліджені. Всього було вилучено та оброблено до 427 взірців уздовж морської окрайки на виході зі Очаківського, Прорви, Гнеушева, Бистрого та Старо-Стамбульського гирл. Взірці досліджувалися за допомогою водного та ситового аналізів, визначення їх форми та карбонатності. Розраховувалися пересічні значення характеристик наносів, величини їх статистичних покажчиків. Взірці вибиралися у два етапи: під час дії межені та під час дії весняної повені. Провідними є алевритові фракції (0,1–0,01 мм), найчастіше 80–90%, великою є частка субколлоїдної фракції, значно меншою є концентрація піщаних та більш крупних фракцій (до 5–10%) на різних ділянках. Взагалі, під час повені кількість наносів є більшою. Невелика частина наносів утворює первинні форми еолового рельєфу. Склад дельтових відкладів формується гідрологічними та морськими процесами протягом всього часу утворення Кілійської частини дельти. Для осадових шарів дельтового типу характерними є фракції < 0,1 мм (провідний розмір С0 = 0,055–0,45 мм). Другою за масою є фракція 0,25–0,1 мм, пересічний вміст від 1,57% до 25,84% на різних ділянках. Сума фракцій > 1,0 мм становить від 0,06 до 3,69%. Зустрічаються фації з іншим фракційним складом осадових шарів.
 • Документ
  Рельєф дна Візирського ставку (Одеський район Одеської області)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Муркалов, Олександр Борисович; Стоян, Олександр Олександрович; Murkalov, Oleksandr B.; Stoyan, Oleksandr O.
  Для посушливих умов півдня України проблема збереження та використання місцевих водних ресурсів стоїть дуже гостро. Створення штучних водойм без врахування фізико-географічних умов території приводить до того, що вони поступово втрачають своє призначення. За сприяння керівництва Візирської громади Одеського району Одеської області проведено дослідження ставка, розташованого в верхів’ях Малого Аджалицького лиману на території села Візирка. Визначені морфологічні та морфометричні характеристики штучної водойми, досліджено рельєф дна. Отримані результати можуть бути використані для оптимізації експлуатації водойми.
 • Документ
  Вплив антропогенного фактору на Чорноморське узбережжя в межах Одеського району
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Вихованець, Галина Володимирівна; Орган, Людмила Володимирівна; Vykhovanets, Halyna V.; Orhan, Liudmyla V.
  Одеське узбережжя Чорного моря є класичним, еталонним в галузі геоморфології. Тут проявляються всі природні риси приморського зсувного процесу. Тому воно потребує бездоганного знання всіх його деталей для оптимального антропогенного впливу, для запобігання будь-яких ушкоджень. В роботі аналізується стисла історія боротьби людини із силами природи на морському узбережжі. Досвід боротьби підказав шляхи припинення давнього руйнування та втрат міської території. В результаті поширився складний антропогенний рельєф та відкрилися подальші можливості збереження морського берегу Одеси.