Статті та доповіді БФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 1186
 • Документ
  Використання колекції «Система» Ботанічного саду Одеського університету при викладанні ботанічних дисциплін за освітньою програмою «Фармація»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Попова, Олена Миколаївна; Popova, Olena M.
  В Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова з 2019 року здійснюється навчання здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Фармація». В межах цієї програми рослини вивчаються при викладанні таких обов’язкових дисциплін, як «Фармацевтична ботаніка», «Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки», «Фармакогнозія», «Навчальна практика з фармакогнозії» та низки вибіркових компонентів. Важливою базою для викладання цих дисциплін є ботанічний сад ОНУ, колекції якого охоплюють близько 4500 видів, підвидів, сортів рослин.
 • Документ
  Біохімічні властивості, медична та харчова цінність насіння гарбуза звичайного
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Ткаченко, Федір Петрович; Молодченкова, О. О.; Чигріна, Є. І.; Tkachenko, Fedir P.
  Серед овочів чільне місце за споживанням населенням належить гарбузу. Це універсальна овочева культура, яку використовують для продовольчих, кормових, технічних і медичних потреб. Особливу цінність у складі цього овочу представляє його насіння. В минулому його використовували як антигельмінтний препарат, також рекомендували вживати вагітним жінкам проти блювання та мореплавцям при, так званій, «морській хворобі». Олія гарбуза проявляє діуретичну та проносну дії, її рекомендували при захворюваннях печінки, шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи, для профілактики і лікування хронічного простатиту та доброякісної гіперплазії передміхурової залози.
 • Документ
  Docking analysis of 1,4-benzodiazepines with alpha-1 adrenergic receptor and phosphodiesterase 4
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Akisheva, A. S.; Larionov, V. B.; Makarenko, Olga A.; Molodan, Yu. O.; Borysiuk, I. Yu.; Макаренко, Ольга Анатоліївна
  «Propoxazepam», an innovative drug created by scientist of the O. V. Bogatsky Physical-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine and CAR «INTERCHIM», has an original pharmacodynamic profile, and can inhibit both acute and chronic pain, as well as have anti-inflammatory and anticonvulsant effects. Propoxazepam's analgesic effect is mediated by its dopaminergic system, NMDA receptors, and alpha-1 adrenoceptors. Midazolam, diazepam, and lorazepam, which are benzodiazepines, have been proposed to act as positive allosteric modulators (PAMs) for α1‐ ARs. In contrast, multiple benzodiazepines had a positive impact on phenylephrine's stimulation of a cAMP response element pathway through α1A‐ and α1B‐ ARs; from the literature it appears that this was caused by off-target inhibition of phosphodiesterase, which are known targets of diazepam.
 • Документ
  Модель карагінан-індукованого запалення у щурів як один з методів оцінки протизапальної активності біофлаваноїду кверцетину
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Молодан, Ю. О.; Макаренко, Ольга Анатоліївна; Ларіонов, В. Б.; Борисюк, І. Ю.; Makarenko, Olga A.
  Запальні захворювання сполучної тканини є досить поширеними серед людей різного віку, при цьому жінки хворіють в 3 рази частіше, ніж чоловіки. Більшість топічних препаратів протизапальної дії направлені на усунення запального процесу саме на стадії ексудації. З цією метою застосовують ліки, діючими речовинами яких зазвичай є нестероїдні протизапальні засоби, основним недоліком яких є наявність ульцерогенного ефекту. Але, враховуючи тривалий перебіг терапії, актуальною є заміна класичних синтетичних протиза- пальних активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) їх альтернативами природного походження, рослинними фітотерапевтичними засобами.
 • Документ
  Нейротоксичність α-циперметрину та її профілактика кверцетин-вмісним комплексом
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Сідлецький, О. С.; Макаренко, Ольга Анатоліївна; Makarenko, Olga A.
  Піретроїдні інсектициди є найбільш поширеним на теперішній час видом пестицидів, оскільки вважається, що окрім високої ефективності проти сільськогосподарських комах-шкідників, вони мають низький рівень токсичності для хребетних. Проте існують дані, які свідчать про здатність цих сполук руйнувати ендокринну систему, а також здійснювати гепатотоксичну, канцерогенну та нейротоксичну дію.
 • Документ
  Applying bioactive compounds of Pseudomonas spp. for medicine substance development
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Marchenko, Mariia; Rusakova, Mariia Yu.; Русакова, Марія Юріївна
  Infectious diseases are still a worldwide important problem. This fact has led to the characterization of new biomarkers that would allow an early, fast and reliable diagnostic and targeted therapy. In this context, Pseudomonas aeruginosa can be considered one of the most threatening pathogens since it causes a wide range of infections. Antibiotic treatment is not trivial given the incidence of resistance processes and the fewer new antibiotics that are placed on the market. With this scenario, relevant quorum sensing (QS) molecules that regulate the secretion of virulence factors and biofilm formation can play an important role in diagnostic and therapeutic issues [Winstanley et al., 2009].
 • Документ
  Invasive species of flora below the lower Dnister river – Tiligul as a potential medicinal raw material
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Bondarenko, Olena Yu.; Бондаренко, Олена Юріївна
  Synanthropic plant species are elements of anthropogenically transformed areas, of which there are especially many in the South of Ukraine. Such species are often a problem for agriculture, as there are many weeds among them. Synanthropic species are more competitive than cultivated plants. Among synan-thropic plant species, a group of species with a high invasive capacity stands out. Due to their biomorphological and ecological features, these species can even com-pete with the components of natural coenoses, erasing the features of extra-, intra- and zonal types of flora.
 • Документ
  Методичні підходи до вивчення методу трансмісійної електронної мікроскопії в межах курсу «Загальна цитологія»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чеботар, Сабіна Віталіївна; Молчанюк, Н. І.; Chebotar, Sabina V.
  Вивчення методів електронної мікроскопії надзвичайно важливе при опануванні курсу «Загальна цитологія» Освітньо-професійної програми «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія та біохімія». Унікальні можливості для студентів 1 курсу щодо знайомства з методом електронно-мікроскопічного дослідження сформовані на біологічному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова завдяки підписаному договору про співпрацю з ДУ «Інститутом очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України». В лабораторії патологоанатомічних та електронно-мікроскопічних досліджень студенти першого року навчання мають можливість ознайомитися з трансмісійним електронним мікроскопом ПЕМ-100-01 (Україна), відпрацювати техніку електронно-мікроскопічної обробки зразків для ультраструктурного дослідження тканин при різних патологічних станах, зокрема, при токсичних і фізичних впливах та при моделюванні різних захворювань ока та внутрішніх органів.
 • Документ
  Розгляд питання про роль мікросателітних послідовностей в дивергенції видів та еволюції при викладанні курсу «Теорії еволюції»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чеботар, Сабіна Віталіївна; Задерей, Наталія Сергіївна; Chebotar, Sabina V.; Zaderei, Nataliia S.
  Курс «Теорії еволюції» – є обов’язковою дисципліною багатьох освітніх програм з «Біології» й «Біології та біохімії» у вищих навчальних закладах. В межах вивчення питань макро- і мікроеволюціних процесів під час викладання курсу «Теорії еволюції» надзвичайну увагу привертають молекулярні механізми та свідчення про еволюційні процеси в геномах прокаріотів та еукаріотів. Ці процеси та свідчення потребують детального обговорення та аналізу протягом вивчення тем: «Вчення про мікроеволюцію. Популяція – елементарна одиниця еволюції», «Макроеволюція – еволюція філогенетичних груп», «Синтетична теорія еволюції».
 • Документ
  Розгляд теми «Мікрофенотипування генетичних ресурсів рослин» в курсі лекцій з «Цитології»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чеботар, Сабіна Віталіївна; Чеботар, Галина Олександрівна; Chebotar, Sabina V.; Chebotar, Halyna O.
  Висвітлення сучасних методів в курсі лекцій «Цитології» є необхідною передумовою навчання сучасних студентів. Окрім різних типів мікроскопії, що використовуються для дослідження структури клітин, все більш актуальними стають автоматизовані технології фенотипування, за використання яких дослідники здатні в короткі строки проаналізувати велику кількість рослинного матеріалу на рівні клітин, а також отримати кількісний вираз ознак, що необхідно для використання отриманих фенотипових даних в подальших дослідженнях з повногеномних асоціацій або тренувальних популяцій в сучасній селекції.
 • Документ
  Вплив методики анкетування на проектні рішення в рамках дисципліни «Ландшафтне проектування та дизайн»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Кадуріна, Антоніна Олегівна; Kadurina, Antonina O.
  Дисципліна «Ландшафтне проектування та дизайн» є однією з ключових в процесі підготовки студентів спеціальності «Садово-паркове господарство», особливо якщо вони обирають виконання курсового та дипломного проектів проектного спрямування. Процесу безпосередньо проектування попередує великий блок передпроектних досліджень, який умовно можна розподілити на дві частини. Перша частина включає аналіз території, обраної для ландшафтного благоустрою. То ж перші практичні заняття з дисципліни проходять на вулиці, з обмірами, фотофіксацією та ін. За результатами аналізу отриманих даних студенти створюють три аркуші. Це: схема аналізу ситуації на ділянці (що і де розташовано в межах території на рівні комунікацій, елементів благоустрою, озеленення та ін.), обміри та схема аналізу фотофіксації. Таким чином, ми отримуємо всю необхідну інформацію щодо обраної ділянки, з аналізом ходу сонця, вітрів, якості грунтів, характеру озеленення, напрямків руху та ін.
 • Документ
  Використання сучасних інформаційних технологій у викладанні біології
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Делі, Ольга Федорівна; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Трач, В'ячеслав Анатолійович; Deli, Olha F.; Kivganov, Dmytro A.; Trach, Viacheslav A.
  Сучасна освіта, особливо в умовах воєнного стану, потребує комплексної перебудови усього освітнього процесу. Основна увага спрямована на підготовку фахівців та впровадження нових інформаційних та комунікаційних технологій навчання. Основний напрямок організації навчального процесу буде залежати від вибору педагогічних технологій і методів організації навчального процесу. Сучасний викладач повинен володіти комплексною базою знань, а вчитель біології – у першу чергу знань про природу, про рослинний і тваринний світ, біологію і екологію живих організмів і насамперед тих, які його оточують.
 • Документ
  Проблеми викладання спеціальних дисциплін за ОП «Біотехнології та біоінженерія», «Біологія» та «Мікробіологія та вірусологія» під час військового стану
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Гудзенко, Тетяна Василівна; Ямборко, Ганна Валентинівна; Gudzenko, Tetiana V.; Yamborko, Hanna V.
  З 24 лютого 2022 року в Україні було введено військовий стан. Наша країна опинилася у стані війни через військову агресію Російської Федерації. Міністерство освіти і науки України терміново прийняло ряд рішень для врегулювання питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу у вищих начальних закладах. Було рекомендовано здійснювати освітній процес у очній, змішаній та дистанційній формах.
 • Документ
  Командна робота здобувачів закладів вищої освіти при використанні засобів інформаційно-комунікаційних технологій
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Гвоздій, Свiтлана Петрiвна; Ніколаєва, Майя Іванівна; Gvozdii, Svitlana P.; Nikolaieva, Maiia I.
  Сучасні заклади вищої освіти в умовах пандемії, воєнного стану та інших викликів суспільства готують конкурентно-спроможних та високо кваліфікованих фахівців у різних галузях. Навчання таких здобувачів здійснюється за стандартами вищої освіти із дотриманням вимог національної рамки кваліфікацій. Слід підкреслити, що закладені стандартами компетентності та результати навчання передбачають зокрема набуття майбутніми випускниками здатності працювати в команді та навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій. Здобувач повинен оволодіти вміннями працювати в команді, навчитися переконувати опонентів, проявляти витримку, йти на компроміс для досягнення результатів діяльності. Найефективнішим засобом вироблення таких умінь є групова робота, яку успішно можна організувати за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Отже, виникає потреба у розвитку зазначених компетентностей в будь-яких умовах, у тому числі в онлайн або змішаному навчанні.
 • Документ
  Перші знахідки тропічного виду Aedes Albopictus в межах міста Одеса
  (Ін-т гідробіології НАН України, 2023) Рудік, Віталій Анатолійович; Rudik, Vitalii A.
  З початку XXI ст. у світі гостро назріла проблема виникнення спалахів вже відомих і нових епідемій трансмісивних хвороб, векторами збудників яких є кровосисні комарі. Проведені дослідження показали, що діапазон екологічної пластичності виду Ae. albopictus дозволяє не тільки пристосовуватись і закріплюватись на місцевості, а й поширюватись з наступними генераціями в екотопах регіону з помірним кліматом.
 • Документ
  Systemic and local immunity in prostatitis sufferers and the influence of environment
  (2023) Bayraktar, Vasyl M.; Байрактар, Василь Миколайович
  Environmental changes affect human immune system,cellular and humoral immunity. Decrease of immune system parameters is often accompanied by local penetration of opportunistic bacteria, which causes inflammatory processes. The paper presents results of the prostatic secretion tests performed, as well as conclusions drawn on the investigated aspects of systemic and local immunity.
 • Документ
  Pathophysiology and condition of prostate in sufferers of chronic inflammation
  (2023) Bayraktar, Vasyl M.; Байрактар, Василь Миколайович
  The pathophysiology of prostate conditions is presented in a complex study in EPS.The goal of the research was to identify pathological processes in the prostate for both preclinical and clinical cases. The study included measuring the amount of white blood cells, macrophages, content of lecithin grains, amyloid bodies, and amount of cylindrical epithelium. The results obtained are crucial for the diagnosis of prostate conditions and can be used to determine the best treatment approach.
 • Документ
  Yeast culture Saccharomyces cerevisiae their biochemical and morphological propeties and perspective for biotechnological use
  (2023) Bayraktar, Vasyl M.; Байрактар, Василь Миколайович
  Yeast Saccharomyces cerevisie (Meyen ex E.C. Hansen, 1838) play role in human activities. They are used in food industry, such as bakery products, including bread, wine industry: to start fermenting in grape must; pharmaceutical industry: receiving ethanol and in cosmetics. A new yeast culture was isolated and investigated with regard to its biochemical and morphological properties, as well as prospects for its biotechnological use.
 • Документ
  Cystoseira barbata, macrophyte in the Tiligul estuary (north-western Black Sea region)
  (2023) Bayraktar, Vasyl M.; Байрактар, Василь Миколайович; Polukarova, L. A.
  Cystoseira barbata (Stackhouse) C.A. Agardh, 1820, is perennial brown algae belonging to the class of Phaeophiceae, attached to the genus Cystoseira. A characteristic feature of this type Cystoseira is the branching of the thalom which is growing under water. Cystoseira barbata (Stackhouse) C.A. Agardh, 1820, is represented by estuary population, which is considered as a reserve for its restoration in the Tiligul esatuary.
 • Документ
  Моделі in vivo для дослідження протизапальних властивостей потенційних сполук
  (2023) Молодан, Ю. О.; Акішева, А. С.; Макаренко, Ольга Анатоліївна; Валіводзь, І. П.; Ларіонов, В. Б.; Molodan, Yu. О.; Akisheva, А. S.; Makarenko, Olha A.; Valivodz, I. P.; Larionov, V. B.
  У доповіді було розглянуто можливі проблеми, які виникають при виборі моделі для in vivo скринінгу потенційних протизапальних препаратів. Обговорені методи оцінки запалення спричиненого хімічними речовинами каррагенан і формальдегід та методи обчислювання протизапального ефекту потенційних сполук та лікарських засобів.