Статті та доповіді БФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 1179
 • Документ
  Методичні підходи до вивчення методу трансмісійної електронної мікроскопії в межах курсу «Загальна цитологія»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чеботар, Сабіна Віталіївна; Молчанюк, Н. І.; Chebotar, Sabina V.
  Вивчення методів електронної мікроскопії надзвичайно важливе при опануванні курсу «Загальна цитологія» Освітньо-професійної програми «Біологія» зі спеціальності 091 «Біологія та біохімія». Унікальні можливості для студентів 1 курсу щодо знайомства з методом електронно-мікроскопічного дослідження сформовані на біологічному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова завдяки підписаному договору про співпрацю з ДУ «Інститутом очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України». В лабораторії патологоанатомічних та електронно-мікроскопічних досліджень студенти першого року навчання мають можливість ознайомитися з трансмісійним електронним мікроскопом ПЕМ-100-01 (Україна), відпрацювати техніку електронно-мікроскопічної обробки зразків для ультраструктурного дослідження тканин при різних патологічних станах, зокрема, при токсичних і фізичних впливах та при моделюванні різних захворювань ока та внутрішніх органів.
 • Документ
  Розгляд питання про роль мікросателітних послідовностей в дивергенції видів та еволюції при викладанні курсу «Теорії еволюції»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чеботар, Сабіна Віталіївна; Задерей, Наталія Сергіївна; Chebotar, Sabina V.; Zaderei, Nataliia S.
  Курс «Теорії еволюції» – є обов’язковою дисципліною багатьох освітніх програм з «Біології» й «Біології та біохімії» у вищих навчальних закладах. В межах вивчення питань макро- і мікроеволюціних процесів під час викладання курсу «Теорії еволюції» надзвичайну увагу привертають молекулярні механізми та свідчення про еволюційні процеси в геномах прокаріотів та еукаріотів. Ці процеси та свідчення потребують детального обговорення та аналізу протягом вивчення тем: «Вчення про мікроеволюцію. Популяція – елементарна одиниця еволюції», «Макроеволюція – еволюція філогенетичних груп», «Синтетична теорія еволюції».
 • Документ
  Розгляд теми «Мікрофенотипування генетичних ресурсів рослин» в курсі лекцій з «Цитології»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чеботар, Сабіна Віталіївна; Чеботар, Галина Олександрівна; Chebotar, Sabina V.; Chebotar, Halyna O.
  Висвітлення сучасних методів в курсі лекцій «Цитології» є необхідною передумовою навчання сучасних студентів. Окрім різних типів мікроскопії, що використовуються для дослідження структури клітин, все більш актуальними стають автоматизовані технології фенотипування, за використання яких дослідники здатні в короткі строки проаналізувати велику кількість рослинного матеріалу на рівні клітин, а також отримати кількісний вираз ознак, що необхідно для використання отриманих фенотипових даних в подальших дослідженнях з повногеномних асоціацій або тренувальних популяцій в сучасній селекції.
 • Документ
  Вплив методики анкетування на проектні рішення в рамках дисципліни «Ландшафтне проектування та дизайн»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Кадуріна, Антоніна Олегівна; Kadurina, Antonina O.
  Дисципліна «Ландшафтне проектування та дизайн» є однією з ключових в процесі підготовки студентів спеціальності «Садово-паркове господарство», особливо якщо вони обирають виконання курсового та дипломного проектів проектного спрямування. Процесу безпосередньо проектування попередує великий блок передпроектних досліджень, який умовно можна розподілити на дві частини. Перша частина включає аналіз території, обраної для ландшафтного благоустрою. То ж перші практичні заняття з дисципліни проходять на вулиці, з обмірами, фотофіксацією та ін. За результатами аналізу отриманих даних студенти створюють три аркуші. Це: схема аналізу ситуації на ділянці (що і де розташовано в межах території на рівні комунікацій, елементів благоустрою, озеленення та ін.), обміри та схема аналізу фотофіксації. Таким чином, ми отримуємо всю необхідну інформацію щодо обраної ділянки, з аналізом ходу сонця, вітрів, якості грунтів, характеру озеленення, напрямків руху та ін.
 • Документ
  Використання сучасних інформаційних технологій у викладанні біології
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Делі, Ольга Федорівна; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Трач, В'ячеслав Анатолійович; Deli, Olha F.; Kivganov, Dmytro A.; Trach, Viacheslav A.
  Сучасна освіта, особливо в умовах воєнного стану, потребує комплексної перебудови усього освітнього процесу. Основна увага спрямована на підготовку фахівців та впровадження нових інформаційних та комунікаційних технологій навчання. Основний напрямок організації навчального процесу буде залежати від вибору педагогічних технологій і методів організації навчального процесу. Сучасний викладач повинен володіти комплексною базою знань, а вчитель біології – у першу чергу знань про природу, про рослинний і тваринний світ, біологію і екологію живих організмів і насамперед тих, які його оточують.
 • Документ
  Проблеми викладання спеціальних дисциплін за ОП «Біотехнології та біоінженерія», «Біологія» та «Мікробіологія та вірусологія» під час військового стану
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Гудзенко, Тетяна Василівна; Ямборко, Ганна Валентинівна; Gudzenko, Tetiana V.; Yamborko, Hanna V.
  З 24 лютого 2022 року в Україні було введено військовий стан. Наша країна опинилася у стані війни через військову агресію Російської Федерації. Міністерство освіти і науки України терміново прийняло ряд рішень для врегулювання питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу у вищих начальних закладах. Було рекомендовано здійснювати освітній процес у очній, змішаній та дистанційній формах.
 • Документ
  Командна робота здобувачів закладів вищої освіти при використанні засобів інформаційно-комунікаційних технологій
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Гвоздій, Свiтлана Петрiвна; Ніколаєва, Майя Іванівна; Gvozdii, Svitlana P.; Nikolaieva, Maiia I.
  Сучасні заклади вищої освіти в умовах пандемії, воєнного стану та інших викликів суспільства готують конкурентно-спроможних та високо кваліфікованих фахівців у різних галузях. Навчання таких здобувачів здійснюється за стандартами вищої освіти із дотриманням вимог національної рамки кваліфікацій. Слід підкреслити, що закладені стандартами компетентності та результати навчання передбачають зокрема набуття майбутніми випускниками здатності працювати в команді та навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій. Здобувач повинен оволодіти вміннями працювати в команді, навчитися переконувати опонентів, проявляти витримку, йти на компроміс для досягнення результатів діяльності. Найефективнішим засобом вироблення таких умінь є групова робота, яку успішно можна організувати за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Отже, виникає потреба у розвитку зазначених компетентностей в будь-яких умовах, у тому числі в онлайн або змішаному навчанні.
 • Документ
  Перші знахідки тропічного виду Aedes Albopictus в межах міста Одеса
  (Ін-т гідробіології НАН України, 2023) Рудік, Віталій Анатолійович; Rudik, Vitalii A.
  З початку XXI ст. у світі гостро назріла проблема виникнення спалахів вже відомих і нових епідемій трансмісивних хвороб, векторами збудників яких є кровосисні комарі. Проведені дослідження показали, що діапазон екологічної пластичності виду Ae. albopictus дозволяє не тільки пристосовуватись і закріплюватись на місцевості, а й поширюватись з наступними генераціями в екотопах регіону з помірним кліматом.
 • Документ
  Systemic and local immunity in prostatitis sufferers and the influence of environment
  (2023) Bayraktar, Vasyl M.; Байрактар, Василь Миколайович
  Environmental changes affect human immune system,cellular and humoral immunity. Decrease of immune system parameters is often accompanied by local penetration of opportunistic bacteria, which causes inflammatory processes. The paper presents results of the prostatic secretion tests performed, as well as conclusions drawn on the investigated aspects of systemic and local immunity.
 • Документ
  Pathophysiology and condition of prostate in sufferers of chronic inflammation
  (2023) Bayraktar, Vasyl M.; Байрактар, Василь Миколайович
  The pathophysiology of prostate conditions is presented in a complex study in EPS.The goal of the research was to identify pathological processes in the prostate for both preclinical and clinical cases. The study included measuring the amount of white blood cells, macrophages, content of lecithin grains, amyloid bodies, and amount of cylindrical epithelium. The results obtained are crucial for the diagnosis of prostate conditions and can be used to determine the best treatment approach.
 • Документ
  Yeast culture Saccharomyces cerevisiae their biochemical and morphological propeties and perspective for biotechnological use
  (2023) Bayraktar, Vasyl M.; Байрактар, Василь Миколайович
  Yeast Saccharomyces cerevisie (Meyen ex E.C. Hansen, 1838) play role in human activities. They are used in food industry, such as bakery products, including bread, wine industry: to start fermenting in grape must; pharmaceutical industry: receiving ethanol and in cosmetics. A new yeast culture was isolated and investigated with regard to its biochemical and morphological properties, as well as prospects for its biotechnological use.
 • Документ
  Cystoseira barbata, macrophyte in the Tiligul estuary (north-western Black Sea region)
  (2023) Bayraktar, Vasyl M.; Байрактар, Василь Миколайович; Polukarova, L. A.
  Cystoseira barbata (Stackhouse) C.A. Agardh, 1820, is perennial brown algae belonging to the class of Phaeophiceae, attached to the genus Cystoseira. A characteristic feature of this type Cystoseira is the branching of the thalom which is growing under water. Cystoseira barbata (Stackhouse) C.A. Agardh, 1820, is represented by estuary population, which is considered as a reserve for its restoration in the Tiligul esatuary.
 • Документ
  Моделі in vivo для дослідження протизапальних властивостей потенційних сполук
  (2023) Молодан, Ю. О.; Акішева, А. С.; Макаренко, Ольга Анатоліївна; Валіводзь, І. П.; Ларіонов, В. Б.; Molodan, Yu. О.; Akisheva, А. S.; Makarenko, Olha A.; Valivodz, I. P.; Larionov, V. B.
  У доповіді було розглянуто можливі проблеми, які виникають при виборі моделі для in vivo скринінгу потенційних протизапальних препаратів. Обговорені методи оцінки запалення спричиненого хімічними речовинами каррагенан і формальдегід та методи обчислювання протизапального ефекту потенційних сполук та лікарських засобів.
 • Документ
  Застосування методів образного мислення при вивченні анатомії людини
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Гладкій, Тетяна Володимирівна; Ткаченко, Майя Вікторівна; Gladkii, Tetiana V.; Tkachenko, Maiia V.
  Важливим фактором продуктивного навчання є оптимальне співвідношення чуттєвих і раціональних компонентів мислення у пізнавальній діяльності студентів. Сучасні наукові дослідження засвідчують, що застосування методів, які грунтуються на образному мисленні, сприяє швидшому засвоєнню нової інформації та її кращому запам’ятовуванню [2].
 • Документ
  Про необхідність розширення території національного природного парку «Тузлівські лимани»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Русєв, І. Т.; Попова, Олена Миколаївна; Вихристюк, І. М.; Popova, Olena M.
  В Україні частка заповідних територій становить 6,15 % її площі, а в Одеському регіоні – 4,5 %. Серед всіх 25 областей України Одещина займала 23-тє місце за кількістю заповідних об’єктів, 10-те місце за їх площею та 15-те – за часткою заповідності, а серед 10 адміністративних областей, що лежать у степовій зоні, відповідно восьме, третє та четверте місця. У той же час, нормативними державними документами передбачено збільшення частки заповідності в Україні до 10 % у 2015 році та до 15 % у 2020 році, а в Одеській області –до 7,6 % на 1 січня 2017 р. та до 10,4 % – на 1 січня 2021 р.. Тобто перший показник наразі не виконаний, другий свідчить, що в області за чотири роки площу ПЗФ слід розширити більше ніж вдвічі.
 • Документ
  Закономерности внутрипопуляционных процессов и динамики численности сусликов Spermophilus Suslicus Guldenstaedt, 1770; S. Pygmaeus Pallas, 1778 и степных сурков Marmota Bobak Muller, 1776 в условиях сельскохозяйственного преобразования степей
  (2003) Лобков, Владимир Алексеевич; Лобков, Володимир Олексійович; Lobkov, Volodymyr O.
  Сравнительный анализ динамики численности и пространственной структуры поселений сусликов и степных сурков в XIX и XX столетиях показал, что депрессии их численности обусловлены низкими темпами воспроизводства в перенаселенных группировках, длительно обитающих на одной и той же территории. Снижение плотности обитания в сочетании с разрушением сформированной пространственно-этологической структуры поселений, свойственной этим видам, ведут к перегруппировкам особей и появлению потомков, отличающихся от родителей повышенным репродуктивным потенциалом. Это в последующие несколько лет обеспечивает нарастание численности и расселение зверей по территории. По мере восстановления структуры поселения и увеличения плотности обитания прирост снова снижается.
 • Документ
  Об итогах и перспективах заповедного дела и сохранения редких видов животных и растений
  (2019) Лобков, Владимир Алексеевич; Лобков, Володимир Олексійович; Lobkov, Volodymyr O.
  На примере некоторых заповедников показано сокращение численности или исчезновение отдельных видов млекопитающих. Предложено отказаться от принципа абсолютной заповедности и вести в заповедниках умеренную хозяйственную деятельность, включая мелиоративные работы, изъятие части биологической продукции от возобновимых природных ресурсов, выполняя исторически сложившуюся биоценотическую роль вида ‒ человека разумного. Причины вымирания длительно существующих изолированных пространственных группировок животных в заповедниках заключаются в выключении популяционных механизмов увеличения рождаемости, компенсирующих снижение численности. Один из путей сохранения части генофондов редких животных – скрещивание с близкими видами и выведение новых форм, лучше адаптированных к климатическим условиям. Следует, исходя из современных знаний, сменить парадигму научных представлений о природоохранной деятельности для приведения ее к реалиям сегодняшнего дня.
 • Документ
  Участь України в міжнародному соціальному науковому проекті Melanogaster: Catch the fly! (#MelanogasterCTF)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Радіонов, Денис Борисович; Білоконь, Світлана Василівна; Алєксєєва (Трочинська), Тетяна Григорівна; Козерецька, І. А.; Radionov, Denys B.; Bilokon, Svitlana V.; Alieksieieva (Trochynska), Tetiana H.
  В останні роки бурхливо розвиваються так звані соціальні наукові проєкти, покликані залучити широку ненаукову громадськість у наукові дослідження, в рамках яких наукові установи і організації співпрацюють з неспеціалістами, і широко залучають різні громадські організації і окремі верстви населення до співпраці у різних напрямках і галузях науки. Завдяки такій діяльності люди – добровольці, які не є науковцями та ідентифікуються як соціальний вчений (citizen scientists), можуть робити суттєвий внесок в розвиток сучасних наукових досліджень і допомагати отримувати важливі і актуальні результати.
 • Документ
  Показники пристосованості комах і генотоксичний ефект монотерпенів у біотестуванні на Drosophila melanogaster
  (2021) Білоконь, Світлана Василівна; Алєксєєва (Трочинська), Тетяна Григорівна; Нестеркін, М. В.; Кравченко, І. А.; Белоконь, Светлана Васильевна; Алексеева (Трочинская), Татьяна Григорьевна; Bilokon, Svitlana V.; Alieksieieva (Trochynska), Tetiana H.
  В останні роки актуальним є розробка нових джерел безпечних та екологічно чистих рослинних препаратів з інсектицидною та акарицидною дією. Перспективними у цьому напрямку є дослідження терпеноїдів, що входять до складу ефірних олій рослин з доведеною низькою токсичністю для ссавців, повністю біорозкладаних, багатофункціональних та екологічно безпечних. Властивості численних ефірних масел і деяких монотерпенів, що входять до їх складу, були широко вивчені стосовно різних видів комах (Abdelgaleil et al., 2009; Bougherra et al., 2015; Norris et al., 2018; Gaire et al, 2019). Проте, механізми дії монотерпенів все ще є недостатньо вивченими, і питання впливу на показники пристосованості і генетичний апарат комах залишається дискусійним.
 • Документ
  Структурно-функціональні особливості клітин слинних залоз Drosophila melanogaster під впливом монотерпенів
  (2021) Алєксєєва (Трочинська), Тетяна Григорівна; Білоконь, Світлана Василівна; Нестеркіна, М. В.; Кравченко, І. А.; Черкасова, Т. О.; Алексеева (Трочинская), Татьяна Григорьевна; Белоконь, Светлана Васильевна; Bilokon, Svitlana V.; Alieksieieva (Trochynska), Tetiana H.
  Стурбованість станом навколишнього середовища обмежує використання традиційних пестицидів та інших речовин, призначених для контролю за шкідниками. Пошук більш безпечних для людини та середовища і, водночас, ефективних сполук привернув увагу до монотерпеноїдів та їх похідних. Для речовин монотерпенової природи показано цілий спектр ефектів, серед яких є антимікробні, антиоксидантні, протизапальні, інсектицидні та репелентні властивості (Acamovic et al., 2005; Christaki et al., 2012; Zeng et al, 2015; Islam, 2017; Jioti et al., 2019 та ін.). Незважаючи на численні роботи і висунуті гіпотези, механізм дії монотерпенів у якості природних інсектицидів та їх вплив на фізіологію, онтогенез комах та функціонування генетичного апарату їх клітин ще не є остаточно визначеним, що і зумовлює інтерес до проведення досліджень на такому модельному об’єкті як D. melanogaster. Метою даного дослідження було визначення структури та функціонування політенних хромосом клітин слинних залоз D. melanogaster під впливом речовин монотерпенової природи.