Статті та доповіді ФЖРВС

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 109
 • Документ
  Внутрішньо переміщені особи: репрезентація в українських ЗМІ
  (2021) Червінчук, Аліна Олегівна; Chervinchuk, Alina O.
  Із початком воєнного загострення на Сході України ЗМІ зосереджували фокус своєї уваги на особливостях перебігу подій, використовуючи потенціал новиннєвої журналістики та вдаючись здебільшого до демонстрації «загального плану» (кількість обстрілів, постраждалих, померлих, руйнувань тощо), що все ж не забезпечувало формування повноцінного уявлення про сутність подій. Таким чином аудиторії пропонувалося фрагментарне, дискретне, хаотичне, уявлення про перебіг воєнних дій.
 • Документ
  Онлайн культура та діджиталізація культурних закладів (на прикладі м. Миколаїв)
  (2021) Виставкіна, Дарина Олегівна; Vystavkina, Daria O.
  У широкому сенсі весь віртуальний світ, який став свого роду відображенням реального світу, створює певну культуру, яку можна визначити як «онлайн-культуру». Проте ми маємо на увазі інституціоналізацію культури як виду творчого та художнього вираження, що відбувається в онлайн-середовищі та є діджиталізованою, завдяки новітнім технологіям, системою взаємодії сфер культурного виробництва, розповсюдження і споживання. Остаточне затвердження художньої сфери онлайн відбувається на тлі пандемії та локдаунів.
 • Документ
  Безробіття та COVID-19: зайнятість населення у фокусі ЗМІ
  (2021) Брошкова, Світлана Леонідівна; Broshkova, Svitlana L.
  За даними Державної служби статистики рівень безробіття в Україні в другому кварталі 2021 року зріс на 1,3% відносно кінця 2020 року. Загалом безробітними є 1,7 мільйона українців. Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у другому кварталі 2020 року становила 15,6 мільйона осіб. На зростання безробіття активно вплинула ситуація із пандемією COVID-19 у світі. З початку дії карантину, станом на 25 січня 2021 року, статус безробітного мають 485,3 тис. українців. У порівнянні з 2020 роком - 444,4 тис. українців, що є більшим на 40,9 тис. На сьогодні допомогу з безробіття отримують на 136,7% більше українців.
 • Документ
  Інфографіка як складник крос-медійних технологій
  (2021) Орлова, Олена Миколаївна; Orlova, Olena M.
  З розвитком цифрових методів обробки інформації інфографіка все в більшому обсязі використовується засобами масової інформації з метою якнайшвидшого донесення інформації до аудиторії.
 • Документ
  Соціальні мотиви мережевої ідентичності: віральність аккаунту в соціальних мережах
  (2021) Полюга, Василь Андрійович; Poliuha, Vasyl A.
  Для більшості людей властивим є сприйняття/обробка інформації у відповідності до особистісних ідентичностей, сформованих на підставі власних переконань та мотивів, що в цілому класифікується як процес мотивованого пізнання (Kahan D.M., 2015; Van Bavel J.J., 2018). За резуль- татами класичного теоретичного дослідження поведінки виборця, опублікованого ще в 1960 році, вчені зокрема відзначили, що на ранньому етапі рівень ідентифікації людини з політичною партією, в значній мірі залежить від того, наскільки індивід сприймає власні преференції від його/її орієнтації на політичних діячів (Campbell A., 1960).
 • Документ
  Особливості висвітлення діяльності сучасних українських митців (за матеріалами загальноукраїнських видань)
  (2021) Клюковська, Анна Юріївна; Kliukovska, Anna Yu.
  Інформаційні потоки сьогодні фактично неосяжні для пересічного читача, а спеціалізовані видання про мистецтво не є об’єктом інтересів масового читача, тому часто інформацію на дану тематику вони черпають із загальнополітичних видань.
 • Документ
  Роль ЗМІ у розбудові кулінарної дипломатії України
  (2021) Ковальська, Марина Сергіївна; Kovalska, Maryna S.
  Сам факт прийняття їжі завжди об’єднував людей, тому вона з давних давен використовувалася як один із засобів створення сприятливої, доброзичливої атмосфери. Через це їжа стала невід’ємною частиною дипломатії.
 • Документ
  Комунікаційні особливості опозиційних жіночих наративів в українській публіцистиці ХХ століття (на прикладі публіцистики Н. Строкатої та Н. Світличної)
  (2021) Коваленко, Алла Федосіївна; Kovalenko, Alla F.
  Не можна применшити роль українських жінок у суспільстві, хоча б із огляду на таких видатних діячок, як Анна Ярославна, Галшка Гулевичівна, Марія Магдалена Мазепина, Софія Русова, Христина Алчевська, Наталія Кобринська та ін. Діяльність таких відомих українок-дисиденток, як Алла Горська, Ірина Калинець, Стефанія Шабатура, Оксана Мешко, Надія Світлична, Ніна Строката та інших, їхня публіцистична творчість теж свідчать про актуальність прав жінки у будь-яку епоху та за будь-яких умов, особливо в СРСР.
 • Документ
  Журналістика відкритих даних в Україні: освітній аспект
  (2021) Сидун, Ірина Володимирівна; Sydun, Iryna V.
  Відкриті дані є однією із найважливіших складових сучасної української журналістики. Без елементарних вмінь та навичок опрацювання даних, роботи з реєстрами, базами даних, тощо сьогодні неможливо створити якісний аналітичний матеріал у ЗМІ. Оприлюднення даних стало новим етапом у розвитку такого жанру як журналістські розслідування. Останнім часом, як у світовій, так і українській журналістиці виділився окремий напрям — журналістика даних.
 • Документ
  Концептуалізація загальних положень щодо інформаційного суспільства та проблем формування комунікативної культури сучасної людини з огляду на високий рівень конфліктності сучасності: розробка науково-дослідної теми № 314 «Конфліктогенність сучасного інформаційного простору та медіатехнології врегулювання конфліктів в умовах глобальних і локальних ризиків»
  (2021) Іванова, Олена Андріївна; Ivanova, Olena A.
  У червні 2021 року факультет журналістики, реклами та видавничої справи ОНУ імені І. І. Мечникова розпочав системну роботу над новою науковою темою «Конфліктогенність сучасного інформаційного простору та медіатехнології врегулювання конфліктів в умовах глобальних і локальних ризиків», метою якої є дослідження конфліктності різних соціальних рівнів їхнього зародження та реалізації, що експлікуються в сучасному інформаційному просторі, та розробка масмедійних стратегій їхнього врегулювання на глобальному та локальному рівнях.
 • Документ
  Розповсюдження інформаційного продукту (до питання моделювання процесу)
  (2020) Полюга, Василь Андрійович; Poliuha, Vasyl A.
  Ще в кінці 40-х на початку 50-х років П. Лазарсфельд та Е. Кац із колегами (Katz and Lazarsfeld 1955; Lazarsfeld, Berelson, and Gaudet 1968) сформулювали проривну теорію формування громадської думки, яка мала на меті примирити мас-медіа зі зростаючим усвідомленням того, що в різних сценаріях прийняття рішень, починаючи від політичних до особистих, люди можуть перебувати під значно більшим взаємовпливом, ніж під впливом засобів масової інформації.
 • Документ
  Мобільна журналістика як альтернатива класичним технологіям виробництва аудіовізуального контенту
  (2020) Орлова, Олена Миколаївна; Orlova, Olena M.
  Щороку все більше людей отримують інформацію зі сторінок інтернету. Новини розповсюджуються світом з величезною швидкістю здебільшого через соціальні мережі, в яких кожен великий ЗМІ сьогодні має офіційну сторінку. За даними дослідження Reuters, в якому взяли участь понад 50 тисяч осіб із 26 країн світу, більше половини (53%) учасників заявили, що споживають новини переважно через смартфон. І наповнювати ці інтернет-сторінки стає все простіше. Адже сучасні мобільні ґаджети дозволяють знімати відео у відмінній якості, а численні мобільні додатки допомагають швидко створювати сюжети та розповсю-джувати їх світом.
 • Документ
  Лінгвістичні та мовні конфлікти в українському лінгвосоціальному просторі
  (2020) Яроцька, Галина Сергіївна; Yarotska, Galyna S.
  Виникнення інтернету та інтернет-комунікації створило нові можливості для вивчення лінгвістичних конфліктів, які розпочиналися в соціальних мережах, а потім переходили в медіапростір і поширювалися ЗМІ. Мовні конфлікти стають гібрідними, лінгвістичні конфлікти стають глобальними, адже глобалізація в ХХІ столітті охопила усі найважливіші сфери життя людини, включаючи й комунікативну.
 • Документ
  Хронотоп у мемуарному письмі: культурологічний аспект (за матеріалами збірки Валерія Шевчука «На березі часу. Ті, котрі поруч: Спогади про сучасників»)
  (2020) Коваленко, Алла Федосіївна; Kovalenko, Alla F.
  Проблеми поетики та хронотопу в документалістиці, зокрема в мемуаристиці й автобіографістиці, були предметом уваги багатьох учених, як-то Т. Черкашиної, О. Галича, Н. Копистянської, Н. Ніколіної, Т. Симоновової, І. Сіротіної та ін. Безперечним авторитетом у дослідженні хронотопу та його впливу на текст, поетику, жанрові особливості є М. Бахтін, Д. Ліхачов та ін.
 • Документ
  Теорія змови як пропагандистська модель комунікації
  (2020) Джиджора, Євген Володимирович; Dzhydzhora, Yevhen V.
  Теорія змови є маніпулятивною моделлю комунікації, яка спростовує певний погляд на відому проблему і проголошує альтернативну думку. Зазвичай, конспірологічні теорії повністю змінюють сприйняття дійсності. Тут комунікація спрямована на пошук начебто спеціально прихованих фактів, викриття зацікавлених осіб та їхніх підступних намірів.
 • Документ
  Історична журналістика в Україні: проблеми та реалії
  (2020) Сидун, Ірина Володимирівна; Sydun, Iryna V.
  Історична журналістика в Україні розвивається, але досить повільно в порівнянні з європейськими зразками. У майже кожному виданні суспільно-політичної преси наявна рубрика з історії, але вона є невагомою і непомітною. Зазвичай хороші, змістовні матеріали з’являються напередодні визначних дат чи річниць, як правило, пов’язаних із Другою світовою війною, Голодомором, Днем козацтва чи до ювілею відомої історичної постаті. У такі дати кількість публікацій на історичні теми суттєво збільшується (як і теле- та радіопрограм).
 • Документ
  Злочинність в об’єктиві українських телепрограм: стратегії репрезентації
  (2020) Червінчук, Аліна Олегівна; Chervinchuk, Alina O.
  У дослідженні сконцентровано увагу на телепрограмі «Надзвичайні новини» (випуски якої охоплюють значний тематичний спектр новин на кримінальну проблематику). Мета — проаналізувавши випуски телепрограми, визначити стратегії репрезентації новин на кримінальні теми та оцінити рівень висвітлення злочинності.
 • Документ
  Тревел-журналістика в епоху COVID-19: реакція на виклики
  (2020) Хобта, Олена Ігорівна; Khobta, Olena I.
  Пандемія коронавірусу зачепила усі сфери світової економіки, але чи не найбільших збитків зазнала туристична сфера, постало питання про перспективи її розвитку. Дослідник туристичної сфери Д. Крег (Craig) проаналізував вплив світових економічних криз ХХІ століття, викликаних пандеміями і не лише, на сферу туризму і дійшов висновку, що жодна з цих криз не призвела до довгострокового спаду світового розвитку туризму, а деякі кризи навіть не позначились на цій сфері.
 • Документ
  Теоретичні засади щодо критичної рефлексії соціальних ризиків та проблем засобами медіа
  (2020) Виставкіна, Дарина Олегівна; Vystavkina, Daria O.
  Трансформації постіндустріального та інформаційного суспільства породили багато ризиків та соціальних проблем з якими людство стикнулося вперше — від техногенних катастроф глобального масштабу, світових війн до суттєвих соціальних трансформацій.
 • Документ
  Імідж як складний соціально-комунікативний феномен
  (2020) Лакомська, Інна Валеріївна; Lakomska, Inna V.
  Формування іміджу є актуальною проблемою сучасності. З моменту усвідомлення ролі іміджу в перебігу історичних, соціально-економічних та політичних процесів з’являється прагнення контролювати процес його створення, імідж починає використовуватися в різних сферах комунікації для досягнення певної мети, виконуючи роль транслятора соціально значущої інформації.