Інфографіка як складник крос-медійних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
З розвитком цифрових методів обробки інформації інфографіка все в більшому обсязі використовується засобами масової інформації з метою якнайшвидшого донесення інформації до аудиторії.
Опис
Ключові слова
інфографіка, крос-медійні технології
Бібліографічний опис
77-а звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. Соціальні комунікації : матеріали 77 щоріч. наук. конф. проф.-викл. складу і наук. працівників (Одеса, 24 листоп. 2021 р.) / за ред. О. А. Іванової. – Одеса : С. Л. Назарчук, 2021.
DOI
ORCID:
УДК