Особливості висвітлення діяльності сучасних українських митців (за матеріалами загальноукраїнських видань)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Інформаційні потоки сьогодні фактично неосяжні для пересічного читача, а спеціалізовані видання про мистецтво не є об’єктом інтересів масового читача, тому часто інформацію на дану тематику вони черпають із загальнополітичних видань.
Опис
Ключові слова
висвітлення діяльності, сучасні українські митці, загальноукраїнські видання
Бібліографічний опис
77-а звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. Соціальні комунікації : матеріали 77 щоріч. наук. конф. проф.-викл. складу і наук. працівників (Одеса, 24 листоп. 2021 р.) / за ред. О. А. Іванової. – Одеса : С. Л. Назарчук, 2021.
DOI
ORCID:
УДК