Внутрішньо переміщені особи: репрезентація в українських ЗМІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Із початком воєнного загострення на Сході України ЗМІ зосереджували фокус своєї уваги на особливостях перебігу подій, використовуючи потенціал новиннєвої журналістики та вдаючись здебільшого до демонстрації «загального плану» (кількість обстрілів, постраждалих, померлих, руйнувань тощо), що все ж не забезпечувало формування повноцінного уявлення про сутність подій. Таким чином аудиторії пропонувалося фрагментарне, дискретне, хаотичне, уявлення про перебіг воєнних дій.
Опис
Ключові слова
внутрішньо переміщені особи, ЗМІ, українські ЗМІ
Бібліографічний опис
77-а звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. Соціальні комунікації : матеріали 77 щоріч. наук. конф. проф.-викл. складу і наук. працівників (Одеса, 24 листоп. 2021 р.) / за ред. О. А. Іванової. – Одеса : С. Л. Назарчук, 2021.
DOI
ORCID:
УДК