Статті та доповіді ФІФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 930
 • Документ
  Тема насильства у ранній грецькій поезії
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Шевцов, Сергій Павлович; Shevtsov, Serhii P.
  Поняття «насильство» – одно з тих, які важко визначити, з чим погоджуються майже всі дослідники. Його важко визначити в теоретичному плані, але, нажаль, воно є дуже вагомим у житті, настільки вагомим, що складно навіть уявити життя без нього. Тим не менш такі спроби завжди існували і існують сьогодні, більш того, в останні десятиліття їх все частіше намагаються позбавити статусу утопії. Цей розгляд присвячений спробі розглянути, як позначалася присутність насильства в іншій культурі.
 • Документ
  Зіммель про трагедію сучасної культури
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Сумченко, Ірина В'ячеславівна; Sumchenko, Iryna V.
  Георг Зіммель – німецький філософ, культуролог, соціолог – увійшов в історію як виразник трагічних, кризових явищ своєї епохи. Він відчував пульс часу, а тому відгукувався на нові віяння, актуальні проблеми сучасного життя та культури. Ю. Хабермас зазначав, що Зіммель, незважаючи на свій вплив на філософію початку ХХ ст., особливо на німецьку та американську філософію в період її формування, був скоріше філософським діагностом часу з соціологічним ухилом, а не систематиком, міцно вкоріненим у наукові дослідження. Проте наукова ініціатива обговорення життєво важливих проблем зберігається саме за ним, і в цьому полягає значення його творчості.
 • Документ
  Категорії як тема філософування у сучасному гуманітарному дискурсі
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Старовойтова, Ірина Іванівна; Starovoitova, Iryna I.
  Сьогодні, у зв'язку з важливістю формування культури філософського категоріального мислення, інтенсивним осмисленням проблеми категорій світовою філософською думкою, понятійно-категоріальний апарат філософії перебуває в постійному розвитку і є актуальним для наукового дослідження у сучасному гуманітарному дискурсі. Як показує історія антропосоціогенезу розвиток мислення та ставлення людини до світу відбувається за допомогою та на основі формування гранично загальних понять (категорій) як форм відображення універсальних законів об’єктивного світу та їх інтерпретації.
 • Документ
  Марат Верников як вчений і людина
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Секундант, Сергій Григорович; Secundant, Serhii H.
  Проблема впливу особистості на творчість – одна з малодосліджених і, мабуть, найцікавіших і спірних проблем методології історії філософії. Без знання біографії та рис характеру людини часто важко зрозуміти творчість філософа. Тим, хто був особисто знайомий із самим філософом, про якого пише, можна вважати, пощастило. Нам, викладачам філософії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, дуже пощастило, коли наприкінці 90-х років у нас з’явився Марат Миколайович Верников. І не тільки тому, що саме йому ми завдячуємо створенням філософського факультету, якого, до речі, вже немає, але насамперед завдяки тій атмосфері творчості, яку він зміг створити на факультеті. Це не означає, що до нього ніхто не займався творчістю. На кафедрі філософії гуманітарних факультетів, яку очолювала Ірина Марківна Попова, працювало багато цікавих викладачів, які мали філософську освіту.
 • Документ
  A bizzare situation with laws of logics
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Raikhert, Kostiantyn V.; Райхерт, Костянтин Вільгельмович
  In January 2024, “The Journal of Symbolic Logic” published a paper by Benjamin M. Bumpus and Zoltan A. Kocsis, “Degree of Satisfiability in Heyting Algebras” [1]. Here, the authors prove that for finite Heyting algebras, more than two-thirds of all statements satisfy the law of the excluded third. The paper by Bumpus and Kocsis may prove to be sensational, as it may indicate either a crisis in current formal logic or a revolution in current formal logic. Why the paper should be sensational, I will show in these talking points.
 • Документ
  Мораль як фундаментальний аспект соціальної реальності
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Лопуга, Ореста Іванівна; Lopuha, Oresta I.
  За Гегелем мораль і моральність це дві категорії, які мають різні функції. Мораль – це духовна перевага, яка закладена в слові «дух», в душі людини, в особистісному переконанні і належить до  сфери індивідуального. Моральність – це дії людини, її особистий спосіб життя, який спрямований на підпорядкування інтересам держави, це відносини людини і суспільства і моральність належить до суспільної сфери. Мораль виступає як квінтесенція духовності, вона створює орієнтир людяності для підростаючого покоління. Мораль регулює поведінку людей, а також суспільства в цілому, а моральні цінності виступають центром духовного світу людини, суспільства і впливають на політичні, правові, релігійні, етичні погляди, позиції. В критичних, екстремальних ситуаціях мораль залишається єдиною опорою людини.
 • Документ
  Особливості репрезентації шоу-проектів у медіапросторі
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Ковальова, Наталія Іванівна; Левченко, Віктор Леонідович; Levchenko, Viktor L.
  Сучасний медіапростір є єдиною онтологічною умовою доступу до реальності та її моделювання. Власне у таких умовах шоу-культура виступає як універсальна комунікативна практика сучасного суспільства. Вона виходить за традиційні рамки індустрії розваг та стає карнавалізованою формою культури. Таке явище в науковій літературі характеризується як шоутизація культури. Перетворення культури в тотальний ансамбляж шоу-проектів змінює конститутивні ознаки засадничих культурних феноменів. Серед  найбільш  виразних  рис  сучасної  культури,  що трансформуються під впливом медіа, визначимо наступні.
 • Документ
  Про систему загальнолюдських цінностей і відповідальність вченого за своє відкриття
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Готинян-Журавльова, Віталія Віталіївна; Hotynian-Zhuravlova, Vitaliia V.
  21 липня 2023 року у світовий прокат вийшов фільм режисера Крістофера Нолана «Оппенгеймер», присвячений видатному американському фізику-теоретику Роберту Оппенгеймеру. Часто Р. Оппенгеймера називають «батьком атомної бомби» через його активну участь в «Манггетенськом проєкті», результатом роботи якого стало виготовлення першої ядерної зброї, тих самих ядерних бомб, дві з яких були скинуті на японські міста Хіросімо та Нагасакі. Це бомбардування призвело до шаленої кількості загиблих, значних руйнувань, нанесло шкоду екології та залишилося величезною трагедією людства. А чи була доцільність застосування ядерних бомб? Історики, політологи, дослідники Другої світової війни сперечаються щодо доцільності застосування ядерної зброї: наскільки це пришвидшило закінчення війни і, головне, зменшило людські втрати. По суті, ці суперечки почалися одразу після застосування зброї. Не міг залишатися осторонь і Р. Оппенгеймер. Його називали «батьком атомної зброї», вважали героєм, зустрічали оваціями, а він сам вважав себе руйнівником світу, розуміючи, що запустив «ланцюгову реакцію» «гонитви озброєнь», яка тоді лише розпочиналась, а закінчилася зі розпадом СРСР, та чи закінчилася?
 • Документ
  “Universus mundum” П. Біціллі та універсалії культури О. Кирилюка: порівняльний аналіз
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Голубович, Інна Володимирівна; Golubovych, Inna V.
  Пошук інваріантних елементів культури, виділення універсалій культури – одна з головних проблем філософії культури, культурології, культурної антропології та інших міждисциплінарних напрямків Humanities. Мета даної публікації – представити дві версії репрезентації універсальних вимірів культури, які були створені в Одесі в різні епохи двома видатними вченими гуманитариями Петром Біциллі та Олександром Кирилюком.
 • Документ
  Біблійна теологія та екзегеза
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Бевзюк, Наталя Петрівна; Bevzyuk, Natalia P.
  Теологія – це результат певного церковного досвіду, містичного надхнення. Вона «дає відповіді на питання про людину, світ і Бога. Але дає їх, використовуючи не тільки розум, алей віру, оскільки теологія – все-таки частина релігійного світогляду». Біблійна теологія визначає загальну тематичну єдність на основі окремих уривків, вона показує розвиток ідей в процесі Божого одкровення і виявляє найважливіші істини на основі окремих висловлювань. Німецького екзегета І.-П. Габлера (1753–1826) вважають батьком біблійної теології.
 • Документ
  Эмоционально-когнитивная оценка сновидений современной личности
  (2021) Перевязко, Лилия Петровна; Перевязко, Лілія Петрівна; Pereviazko, Liliia P.
  Психоанализ первый, кто обратил внимание на сновидения. Теория З. Фрейда объясняет механизм формирования сновидений и обращает внимание на то, что «весь материал, составляющий содержание сновидения, так или иначе проходит от реальных переживаний, то есть воспроизводится, вспоминается во сне». Тесная связь между содержанием сновидения, которое видит человек, и его эмоциями и ощущениями, нередко представляет собой проблему, когда имеет место переход от сна к бодрствованию. В свою очередь, сновидения часто рассматриваются личностью как источники смыслов, образов, формируя у личности как позитивный, так и негативный эмоциональный фон.
 • Документ
  Реактуалізація проекту «духовної медицини» Абу Бакра ар-Разі: етико-антропологічні аспекти
  (2021) Голубович, Інна Володимирівна; Рахім Амір Хуссейн; Golubovych, Inna V.
  Глибинні філософські смисли духовно-інтелектуальної традиції середньовічного Сходу – періоду найвищого розквіту цієї культури, залишаються багато в чому непрочитаними. Історія філософії східного і арабомусульманського Середньовіччя часто сприймається як архів, а її відтворення – як археологія (навіть не в сенсі М. Фуко, але в достатньо традиційному значенні). Актуальним і нагальним представляється нам завдання живої реактуалізації, справжньої Зустрічі з цією традицією, коли смисли і зміст арабомусульманського Сходу зможуть вступити в істинно діалогічні, навіть драматичні й непередбачувані відношення зі смислами, змістами, викликами і запитами сучасної західної культури. Ці загальні міркування у випадку зі спадщиною видатного персидського вченого-енциклопедиста, лікаря, теоретика медицини, філософа Абу Бакра ар-Разі (865 – 925 рр.) мають, безумовно, свої особливості.
 • Документ
  Етичні аспекти лікарняної клоунади
  (2021) Грида, Тетяна Валентинівна; Пашенко, Андрій Віталійович; Тихомірова, Фарiда Ахнявівна; Tykhomirova, Farida A.
  Лікарняна клоунада стає загальносвітовою практикою, рух лікарняних клоунів вже 25 років існує в багатьох країнах світу – Франції, Німеччині, США. У багатьох країнах вона стає професійною діяльністю. Наприклад, в Ізраїлі існують спеціальні факультативи, медичний персонал навчають як лікарняних клоунів. У Берліні створена кафедра лікарняної клоунади. У Литві лікарняні клоуни – під патронатом президента, їх фінансують з адміністрації.
 • Документ
  Щодо логічного механізму «виявлення невідповідності – розв’язання невідповідності»
  (2021) Райхерт, Костянтин Вільгельмович; Raikhert, Kostiantyn V.
  Логічний механізм «Виявлення невідповідності – Розв’язання невідповідності» передусім є елементом однієї з теорій гумору – загальної теорії вербального гумору (general theory of verbal humor), яку розробив американський лінгвіст Сальваторе Аттардо на базі семантичної теорії гумору, заснованої на скриптах (script-based semantic theory of humor), американського лінгвіста Віктора Раскіна.
 • Документ
  Особливості трансформації релігійних практик у сучасній культурі
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Сумченко, Ірина В'ячеславівна; Sumchenko, Iryna V.
  Релігія завжди була явищем, що динамічно розвивається, пристосовуючись до змін у суспільстві та культурі. У сучасному соціокультурному просторі існує багато чинників та механізмів, які сприяють трансформації релігійних практик. Серед сучасних підходів до вивчення взаємодії релігії та суспільства варто згадати концепцію «постсекулярного суспільства» Ю. Габермаса. Філософ вживає цей термін для характеристики сучасного стану лише тих суспільств, що попередньо пережили процеси секуляризації та були секулярними. Це стосується високорозвинених країн. Ця концепція аналізує набір певних умов і характеристик, завдяки яким, навіть за наявністю ознак секуляризації, релігія стає частиною політичної та публічної арени. Згідно зі своєю концепцією постсекуляризму, Ю. Габермас стверджує, що секуляризація не призводить до зникнення релігії, а лише перетворює її форму і роль у суспільстві. На думку мислителя, постсекулярне суспільство засноване на принципах секулярності та релігійної свободи, що дає змогу релігійним громадам бути активними учасниками суспільства.
 • Документ
  Logic, heuristics, and discovery
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Raikhert, Kostiantyn V.; Райхерт, Костянтин Вільгельмович
  The study is about determining the heuristic capabilities and limitations of logical methods of scientific cognition. The issue of the heuristicity of logic in general and heuristic capabilities and limitations of logical methods of scientific cognition arises, firstly, due to the history of the development of heuristics as a separate field of cognition and its complex relations with logic in terms of interdisciplinary interaction and, secondly, due to the lack of agreement among philosophers and scholars on the matter of what to consider logic (and logical) and what to consider heuristics (and heuristic).
 • Документ
  Від уявності до самопізнання: особливости музичної поетики оперної спадщини В. А. Моцарта
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Левченко, Віктор Леонідович; Levchenko, Viktor L.
  Моєю метою є прагнення показати відповідність між тим, як розвивається в оперній творчості Моцарта теми ідентичності та самопізнання із внутрішніми інтенціями життєвого шляху самого композитора. Хотілося б відзначити два важливі для Моцарта моменти, з одного боку, він переплавив різноманіття форм колективного у музичних традиціях в унікальне, пов'язане з усвідомленням свого життєвого світу, при цьому через імітацію та досконале володіння правил композиції. З іншого боку, незважаючи на величезний масив творів, написаних у різноманітних жанрах, саме оперний жанр був особливо близький йому своєю ігровою природою. Цей жанр припускав свободу, нічим не скуту фантазію.
 • Документ
  Conceptualization of the situation: situation as a type of symbolic space
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Golubovych, Inna V.; Голубович, Інна Володимирівна
  The most significant theories of the situation and the situational approach were proposed in the 20th century by K. Jaspers (die Grenzsituation), M. Heidegger, J.-P. Sartre (“Situations”), R. Rorty (contingence approach), K. Popper (laws of situation). As a first approximation, we define the situation as a field of coequal interaction of a person with the environment, circumstances, objective conditions. Situation is a spatial and temporal reality of meaning. The situation is not so much a natural-historical as a semantic reality. The unity of semantic connections binds fragmentary situations into a historical universe. It is this semantic relation that breaks and expands the boundaries of the situation. Let us formulate several principles of situational vision.
 • Документ
  Практико-орієнтоване конструювання предметної області міждисциплінарної освітньої програми
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Голубович, Інна Володимирівна; Петриківська, Олена Сергіївна; Golubovych, Inna V.; Petrykivska, Olena S.
  Розвиток міждисциплінарної освіти в нашій країні перебуває на початковому етапі. Тому ідея даної конференції, спрямована на те, аби проаналізувати її актуальний стан, успішні проекти і практики цілком слушна і актуальна.
 • Документ
  Деякі питання міждисциплінарних освітніх програм галузі 01 Освіта/Педагогіка
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Кузнєцова, Неля Вікторівна; Кузнєцов, Вячеслав Олександрович; Kuznietsova, Nelia V.; Kuznietsov, Viacheslav O.
  Впровадження міждисциплінарних освітніх програм є однією з тенденцій розвитку європейського освітнього простору. Розвиток таких програм в Україні відповідає студентоцентрованому принципу вищої освіти і потребам мінливого ринку праці. Міждисциплінарні програми сприяють розширенню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, посилюють мотивованість учасників освітнього процесу.