Статті та доповіді ФІФ

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 920
 • Документ
  Эмоционально-когнитивная оценка сновидений современной личности
  (2021) Перевязко, Лилия Петровна; Перевязко, Лілія Петрівна; Pereviazko, Liliia P.
  Психоанализ первый, кто обратил внимание на сновидения. Теория З. Фрейда объясняет механизм формирования сновидений и обращает внимание на то, что «весь материал, составляющий содержание сновидения, так или иначе проходит от реальных переживаний, то есть воспроизводится, вспоминается во сне». Тесная связь между содержанием сновидения, которое видит человек, и его эмоциями и ощущениями, нередко представляет собой проблему, когда имеет место переход от сна к бодрствованию. В свою очередь, сновидения часто рассматриваются личностью как источники смыслов, образов, формируя у личности как позитивный, так и негативный эмоциональный фон.
 • Документ
  Реактуалізація проекту «духовної медицини» Абу Бакра ар-Разі: етико-антропологічні аспекти
  (2021) Голубович, Інна Володимирівна; Рахім Амір Хуссейн; Golubovych, Inna V.
  Глибинні філософські смисли духовно-інтелектуальної традиції середньовічного Сходу – періоду найвищого розквіту цієї культури, залишаються багато в чому непрочитаними. Історія філософії східного і арабомусульманського Середньовіччя часто сприймається як архів, а її відтворення – як археологія (навіть не в сенсі М. Фуко, але в достатньо традиційному значенні). Актуальним і нагальним представляється нам завдання живої реактуалізації, справжньої Зустрічі з цією традицією, коли смисли і зміст арабомусульманського Сходу зможуть вступити в істинно діалогічні, навіть драматичні й непередбачувані відношення зі смислами, змістами, викликами і запитами сучасної західної культури. Ці загальні міркування у випадку зі спадщиною видатного персидського вченого-енциклопедиста, лікаря, теоретика медицини, філософа Абу Бакра ар-Разі (865 – 925 рр.) мають, безумовно, свої особливості.
 • Документ
  Етичні аспекти лікарняної клоунади
  (2021) Грида, Тетяна Валентинівна; Пашенко, Андрій Віталійович; Тихомірова, Фарiда Ахнявівна; Tykhomirova, Farida A.
  Лікарняна клоунада стає загальносвітовою практикою, рух лікарняних клоунів вже 25 років існує в багатьох країнах світу – Франції, Німеччині, США. У багатьох країнах вона стає професійною діяльністю. Наприклад, в Ізраїлі існують спеціальні факультативи, медичний персонал навчають як лікарняних клоунів. У Берліні створена кафедра лікарняної клоунади. У Литві лікарняні клоуни – під патронатом президента, їх фінансують з адміністрації.
 • Документ
  Щодо логічного механізму «виявлення невідповідності – розв’язання невідповідності»
  (2021) Райхерт, Костянтин Вільгельмович; Raikhert, Kostiantyn V.
  Логічний механізм «Виявлення невідповідності – Розв’язання невідповідності» передусім є елементом однієї з теорій гумору – загальної теорії вербального гумору (general theory of verbal humor), яку розробив американський лінгвіст Сальваторе Аттардо на базі семантичної теорії гумору, заснованої на скриптах (script-based semantic theory of humor), американського лінгвіста Віктора Раскіна.
 • Документ
  Особливості трансформації релігійних практик у сучасній культурі
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Сумченко, Ірина В'ячеславівна; Sumchenko, Iryna V.
  Релігія завжди була явищем, що динамічно розвивається, пристосовуючись до змін у суспільстві та культурі. У сучасному соціокультурному просторі існує багато чинників та механізмів, які сприяють трансформації релігійних практик. Серед сучасних підходів до вивчення взаємодії релігії та суспільства варто згадати концепцію «постсекулярного суспільства» Ю. Габермаса. Філософ вживає цей термін для характеристики сучасного стану лише тих суспільств, що попередньо пережили процеси секуляризації та були секулярними. Це стосується високорозвинених країн. Ця концепція аналізує набір певних умов і характеристик, завдяки яким, навіть за наявністю ознак секуляризації, релігія стає частиною політичної та публічної арени. Згідно зі своєю концепцією постсекуляризму, Ю. Габермас стверджує, що секуляризація не призводить до зникнення релігії, а лише перетворює її форму і роль у суспільстві. На думку мислителя, постсекулярне суспільство засноване на принципах секулярності та релігійної свободи, що дає змогу релігійним громадам бути активними учасниками суспільства.
 • Документ
  Logic, heuristics, and discovery
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Raikhert, Kostiantyn V.; Райхерт, Костянтин Вільгельмович
  The study is about determining the heuristic capabilities and limitations of logical methods of scientific cognition. The issue of the heuristicity of logic in general and heuristic capabilities and limitations of logical methods of scientific cognition arises, firstly, due to the history of the development of heuristics as a separate field of cognition and its complex relations with logic in terms of interdisciplinary interaction and, secondly, due to the lack of agreement among philosophers and scholars on the matter of what to consider logic (and logical) and what to consider heuristics (and heuristic).
 • Документ
  Від уявності до самопізнання: особливости музичної поетики оперної спадщини В. А. Моцарта
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Левченко, Віктор Леонідович; Levchenko, Viktor L.
  Моєю метою є прагнення показати відповідність між тим, як розвивається в оперній творчості Моцарта теми ідентичності та самопізнання із внутрішніми інтенціями життєвого шляху самого композитора. Хотілося б відзначити два важливі для Моцарта моменти, з одного боку, він переплавив різноманіття форм колективного у музичних традиціях в унікальне, пов'язане з усвідомленням свого життєвого світу, при цьому через імітацію та досконале володіння правил композиції. З іншого боку, незважаючи на величезний масив творів, написаних у різноманітних жанрах, саме оперний жанр був особливо близький йому своєю ігровою природою. Цей жанр припускав свободу, нічим не скуту фантазію.
 • Документ
  Conceptualization of the situation: situation as a type of symbolic space
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Golubovych, Inna V.; Голубович, Інна Володимирівна
  The most significant theories of the situation and the situational approach were proposed in the 20th century by K. Jaspers (die Grenzsituation), M. Heidegger, J.-P. Sartre (“Situations”), R. Rorty (contingence approach), K. Popper (laws of situation). As a first approximation, we define the situation as a field of coequal interaction of a person with the environment, circumstances, objective conditions. Situation is a spatial and temporal reality of meaning. The situation is not so much a natural-historical as a semantic reality. The unity of semantic connections binds fragmentary situations into a historical universe. It is this semantic relation that breaks and expands the boundaries of the situation. Let us formulate several principles of situational vision.
 • Документ
  Практико-орієнтоване конструювання предметної області міждисциплінарної освітньої програми
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Голубович, Інна Володимирівна; Петриківська, Олена Сергіївна; Golubovych, Inna V.; Petrykivska, Olena S.
  Розвиток міждисциплінарної освіти в нашій країні перебуває на початковому етапі. Тому ідея даної конференції, спрямована на те, аби проаналізувати її актуальний стан, успішні проекти і практики цілком слушна і актуальна.
 • Документ
  Деякі питання міждисциплінарних освітніх програм галузі 01 Освіта/Педагогіка
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Кузнєцова, Неля Вікторівна; Кузнєцов, Вячеслав Олександрович; Kuznietsova, Nelia V.; Kuznietsov, Viacheslav O.
  Впровадження міждисциплінарних освітніх програм є однією з тенденцій розвитку європейського освітнього простору. Розвиток таких програм в Україні відповідає студентоцентрованому принципу вищої освіти і потребам мінливого ринку праці. Міждисциплінарні програми сприяють розширенню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, посилюють мотивованість учасників освітнього процесу.
 • Документ
  Logic and the indispesability argument
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Raikhert, Kostiantyn V.; Райхерт, Костянтин Вільгельмович
  In this paper, I will present a brief reasoning which I believe has some promise for further elaboration. Inside the Academy, controversy surrounds the question of whether logic is a philosophical discipline, a mathematical discipline, or even a psychological discipline.
 • Документ
  Осмислення насильства: проблема без вирішення: правова колізія
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Шевцов, Сергій Павлович; Shevtsov, Serhii P.
  Існуючі визначення насильства являють певну проблему, що відзначають майже всі, кому довелося звертатися до розгляду причин насильницьких дій або агресивної поведінки. Мій розгляд цього питання був представлений у статті в останньому номері «Докси». Тому тут я утримуюсь від розгляду існуючих визначень і від самого визначення насильства. У даному виступі я хотів би сфокусувати увагу на динамічному аспекті насильства, а саме на проблемі його початку та закінчення (зупинення).
 • Документ
  До екзестенціально-феноменологічного підходу до визначення культури
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Худенко, Андрій Володимирович; Khudenko, Andrii V.
  Гайдеґерська інтерпретація Dasein – його позначення саме як способу перебування у світі – виходить із передумови, що цей спосіб буття є sui generis. Хоча цей спосіб буття найближчий до нас в одному сенсі, в іншому значенні він найбільш далекий від нас. Це, мабуть, тому, що наша мова намагається зафіксувати речі світу і приречена плутати, заїкатися, якщо потрібно виразити шлях, що прямує як пошук, перебір і, зрештою, вибір ефективного рішення на користь, перш за все, продовження маршруту, тобто насичення і власно себе, і світу тим, що придатне для використання заради тримання руху.
 • Документ
  Проблема символа в інтерпретативній антропології К. Гірца
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Сумченко, Ірина В'ячеславівна; Sumchenko, Iryna V.
  Антропологія Кліффорда Гірца є одним із ключових напрямків сучасної культурної антропології. Цей напрямок сформувався у 1980-х роках у США та отримав назву «інтерпретативна антропологія». Основним об’єктом вивчення для К. Гірца стала культура, а не суспільство чи індивідуум.
 • Документ
  Духовна культура як фактор самореалізації особистості
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Лопуга, Ореста Іванівна; Lopuha, Oresta I.
  Проблема людини, її духовного світу органічно пов’язана з розкриттям творчої природи людини через її духовність, що надає людському життю сенс. За В. Франклом, загалом універсальні людські цінності ґрунтуються на трьох складових людського буття, в основі якого лежать духовність, свобода та відповідальність. Загалом духовні цінності розглядаються як основа поєднання у культурі загальнолюдських та національних цінностей.
 • Документ
  Гетевський образ природи в контексті поняття протофеномену
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Карпенко, Мирослава Вікторівна; Karpenko, Miroslava V.
  Все своє життя Гете був одержимий прагненням пізнати таємниці природи. Природу він сприймав як живу, доцільно влаштовану єдність, що містить в собі безліч одиничних явищ (феноменів). Він вбачав в ній те, що відповідало його внутрішньому світу, його духу.
 • Документ
  Людське вимірювання культури через ціннісні орієнтації особистості
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Готинян-Журавльова, Віталія Віталіївна; Hotynian-Zhuravlova, Vitaliia V.
  Культура є специфічною формою буття людини, особливою формою її діяльності, її сутності, тим, що виокремлює людину від тваринного світу. Вона є продуктом суспільного розвитку людства і водночас якісною характеристикою суспільства, за допомогою якої формуються переконання, настанови, виробляються критерії оцінки матеріальних і духовних цінностей, визначаються власні ціннісні орієнтації.
 • Документ
  Особливості взаємодії соціальної системи і теології культури
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Бевзюк, Наталя Петрівна; Bevzyuk, Natalia P.
  Теологія культури покликана визначити конкретний релігійний досвід у своєму системному соціальному виявленню. Теологія культури є проявлення релігійного досвіду, який осмислює феномен релігійного як субстанцію культури, а не як одну з його галузей.
 • Документ
  Дослідження історії Одеси нової доби в українській радянській історіографії 1920-х рр.: головні напрямки та здобутки
  (2020) Гончарук, Тарас Григорович; Honcharuk, Taras H.
  У статті аналізуються праці українських радянських дослідників 1920-х рр., присвячені новій історії Одеси. Зокрема розглядаються розвідки із зазначеної проблематики М. Слабченка, О. Оглоблина, І. Бровера, О. Рябініна-Скляревського та інших вчених. За напрямами проаналізовані здобутки на ниві соціально-економічної історії, історії науки освіти та культури, історії громадських та революційних рухів. Вказано, що значним здобутком історіографії 1920-х рр. було визначення місця та ролі Одеси в загальноукраїнських історичних процесах нового часу.
 • Документ
  Виховання національно свідомої молоді у вищому навчальному закладі
  (2006) Петрова, Наталя Олександрівна; Petrova, Natalia O.
  В умовах творення української держави особливої актуальності набувають проблеми виховання національно свідомої молоді. Важлива роль в реалізації цієї проблеми належить вищій школі, що й зазначено у Законі України “Про вищу освіту”. Питанням виховання студентської молоді в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (ОНУ) надається пріоритетне значення. Організація виховного процесу базується відповідно до вимог сучасного розвитку суспільства в Україні, потребами оновлення змісту освіти, системи виховання.