Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ (Правові науки)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 102
 • Документ
  Іноземна мова
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Рудік, Ірина Валеріївна; Rudyk, Iryna V.
  Методичні рекомендації розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Іноземна мова» спеціальності 081 «Право» для опанування матеріалу при підготовці до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.
 • Документ
  Організації та економіки фармації
  (Вахмістров О. Є., 2023) Ломачинська, Ірина Анатоліївна; Василевська, Надія Станіславівна; Дроздова, Олена Геннадіївна; Lomachynska, Iryna A.; Vasylevska, Nadiia S.; Drozdova, Olena G.
  У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Організація та економіка фармації» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фармація» спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров'я. Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістовних модулів та тем відповідно робочої програми дисципліни.
 • Документ
  Цивільне право України. Частина 2
  (2023) Канзафарова, Ілона Станіславівна; Федорко, Марина Сергіївна; Корнеєва, Євгенія Михайлівна; Kanzafarova, Ilona S.; Fedorko, Maryna S.; Korneieva, Yevheniia M.
  Електронні методичні рекомендації рекомендації розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Право», спеціальності 081 «Право». Електронні методичні рекомендації містять опис змісту навчальної дисципліни, перелік питань та методицні рекомендації для підготовки до практичних занять.
 • Документ
  Вступ до освітнього процесу
  (2023) Токарчук, Людмила Михайлівна; Голоденко, Iрина Олександрiвна; Tokarchuk, Liudmyla M.; Holodenko, Iryna O.
  Електронні методичні рекомендації розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Право», спеціальності 081 «Право». Електронні методичні рекомендації містять опис змісту навчальної дисципліни, перелік питань та методичні рекомендації для підготовки до практичних занять, пояснення до виконання практичних завдань та рекомендовану літературу до них.
 • Документ
  Цивільний процес
  (2023) Токарчук, Людмила Михайлівна; Святошнюк, Арина Леонідівна; Голоденко, Iрина Олександрiвна; Tokarchuk, Liudmyla M.; Sviatoshniuk, Aryna L.; Holodenko, Iryna O.
  Цивільне процесуальне право регулює один із важливих напрямків державної діяльності, яка полягає у виконанні особливої функції судової влади як здійснення правосуддя в цивільних справах – судами загальної юрисдикції. Цивільне процесуальне право є однією з профілюючих фундаментальних навчальних дисциплін в системі підготовки фахівця-правознавця. Мета навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право» - опанування здобувачами основних положень чинного цивільного процесуального законодавства України, що регулює суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя у цивільних справах, а також отримання навичок застосовування відповідних нормативних актів, складання цивільних процесуальних документів, вирішування конкретних практичних питань, пов’язаних із застосуванням норм цивільного процесуального права.
 • Документ
  Основи римського приватного права
  (2023) Святошнюк, Арина Леонідівна; Sviatoshniuk, Aryna L.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Основи римського приватного права» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 081 «Право».Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та під час самостійної роботи. Матеріал представлено в розрізі змістових модулів і тем.
 • Документ
  ІТ-право
  (2023) Святошнюк, Арина Леонідівна; Sviatoshniuk, Aryna L.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «ІТ-Право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та під час самостійної роботи. Матеріал представлено в розрізі змістових модулів і тем.
 • Документ
  Кримінально-виконавче право
  (2023) Родіонова, Тетяна Василівна; Rodionova, Tetiana V.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право», яка є вибірковою дисципліною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 081 «Право». Методичні рекомендації містять опис змісту навчальної дисципліни, перелік питань та методичні рекомендації для підготовки до практичних занять, пояснення до виконання самостійних завдань та рекомендовану літературу до них.
 • Документ
  Договори у сфері праці та соціального забезпечення
  (2023) Потопахіна, Ольга Миколаївна; Potopakhina, Olha M.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Договори у сфері праці та соціального забезпечення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної форми навчання спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право».Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та під час самостійної роботи. Матеріал представлено в розрізі змістових модулів і тем.
 • Документ
  Кримінальний процес
  (2023) Миколенко, Олена Миколаївна; Орловський, Богдан Михайлович; Mykolenko, Olena M.; Orlovskyi, Bohdan M.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Кримінальний процес» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 081 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Кримінальне право України (Особлива частина)
  (2023) Чуваков, Олег Анатолійович; Chuvakov, Oleh A.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Кримінальне право України (Особлива частина)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Муніципальне право
  (2023) Прієшкіна, Ольга Василівна; Priieshkina, Olha V.
  Методичний посібник укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Муніципальне право», яка є вибірковою дисципліною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. Методичний посібник містить опис змісту дисципліни, перелік питань та методичні рекомендації для підготовки до практичних занять, пояснення до виконання самостійних завдань та рекомендовану літературу до них.
 • Документ
  Правові форми захисту прав людини
  (2023) Пілюк, Суліко Валеріївна; Piliuk, Suliko V.
  Методичний посібник підготовлений на основі робочої програми навчальної дисципліни «Правові форми захисту прав людини», яка є вибірковою для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право. Методичний посібник містить опис змісту дисципліни, перелік питань та методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та рекомендовану літературу до них, а також додаткові теми для написання рефератів або підготовки презентацій, що дозволить здобувачам ознайомитись з механізмами реалізації та дотримання прав людини і громадянина.
 • Документ
  Конституційне право зарубіжних країн
  (2023) Пілюк, Суліко Валеріївна; Piliuk, Suliko V.
  Методичний посібник підготовлений на основі робочої програми навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн», яка є обов’язковою до вивчення для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. Методичний посібник містить опис змісту дисципліни, перелік питань та методичні рекомендації для підготовки до практичних занять, рекомендовану літературу до вивчення питань теми, а також фабули задач та практичних завдань, вирішення яких дозволить здобувачам опанувати практичні навички у межах навчальної дисципліни.
 • Документ
  Міжнародний захист прав людини
  (2023) Левенець, Анжела Вікторівна; Levenets, Anzhela V.
  Методичний посібник складений на основі робочої програми навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. Методичний посібник містить загальну структуру курсу, методичні рекомендації для підготовки до практичних занять, теми письмових доповідей та список рекомендованої літератури до вивчення питань.
 • Документ
  Конституційне право України
  (2023) Кузнєцова, Зоя Вікторівна; Левенець, Анжела Вікторівна; Kuznietsova, Zoia V.; Levenets, Anzhela V.
  Методичний посібник укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Конституційне право України», яка є обов’язковою дисци-пліною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право. Методичний посібник містить опис змісту дисципліни, перелік питань та методичні рекомендації для підготовки до практичних занять, пояснення до виконання самостійних завдань та рекомендовану літературу до них. Посібник має на меті допомогти здобувачам в опануванні питань, які виносяться на лекційні та практичні заняття, а також у виконанні завдань самостійної роботи.
 • Документ
  Основи екологічної політики Європейського Союзу
  (2023) Толкаченко, Олена Володимирівна; Tolkachenko, Olena V.
  Методичні рекомендації розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право», спеціальності 081 «Право» для опанування лекційного матеріалу, підготовки до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.
 • Документ
  Трудове право
  (2023) Потопахіна, Ольга Миколаївна; Байло, Олена Володимирівна; Комаренко, Анатолій Миколайович; Potopakhina, Olha M.; Bailo, Olena V.; Komarenko, Anatolii M.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Трудове право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 081 «Право».Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та під час самостійної роботи. Матеріал представлено в розрізі змістових модулів і тем.
 • Документ
  Кримінальне право. Загальна частина
  (2023) Павлова, Тетяна Олександрівна; Дришлюк, Ігор Анатолійович; Pavlova, Tetiana O.; Dryshliuk, Ihor A.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право. Загальна частина» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Основна мета посібника – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні навчальної дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійній роботі.
 • Документ
  Криміналістика
  (2023) Нарожна, Олена Володимирівна; Narozhna, Olena V.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та під час самостійної роботи. Матеріал представлено в розрізі змістових модулів і тем.