Кримінально-виконавче право

Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право», яка є вибірковою дисципліною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 081 «Право». Методичні рекомендації містять опис змісту навчальної дисципліни, перелік питань та методичні рекомендації для підготовки до практичних занять, пояснення до виконання самостійних завдань та рекомендовану літературу до них.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, кримінально-виконавче право, кримінальне право, виконавче право
Бібліографічний опис
Кримінально-виконавче право [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до практ. занять з навч. дисципліни для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 081 «Право»/ уклад.: Т. В. Родіонова. – Одеса, 2023. – 66 с. – 1,1 МБ.