Організації та економіки фармації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Вахмістров О. Є.
Анотація
У методичних вказівках наведено основні положення до вивчення дисципліни «Організація та економіка фармації» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фармація» спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров'я. Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістовних модулів та тем відповідно робочої програми дисципліни.
Опис
Методичні рекомендації
Ключові слова
фармація, фармацевтична економіка, організація фармацевтичного забезпечення населення, фармацевтична діяльність, діяльність аптечних закладів, система якості ліків, облікові системи аптечних закладів, звітність щодо діяльності аптечних закладів, аудиторська робота в аптечних закладах, 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Організації та економіки фармації : метод. рек. для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня вищ. освіти освіт.-проф. програми «Фармація» спец. 226 «Фармація, пром. фармація» галузі знань 22 Охорона здоров'я / уклад.: І. А. Ломачинська, Н. С.Василевська, О. Г. Дроздова. – Дніпро : Вахмістров О. Є., 2023 . – 48 с.
DOI
ORCID:
УДК
615.1(072)