Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ, економічні науки

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Hunting for a job
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Рудік, Ірина Валеріївна; Тер-Григорьян, Марина Геннадіївна; Rudik, Iryna V.; Ter-Grygorian, Maryna G.
  Методичні рекомендації розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка для опанування матеріалу при підготовці до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.
 • Документ
  Історія України [для ЕПФ]
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2024) Левченко, Галина Сергіївна; Levchenko, Halyna S.
  У методичних рекомендаціях розкривається програма курсу, даються вказівки для опанування лекційним матеріалом, тематика семінарських занять та рекомендації щодо підготовки до них. Наведено список джерел та літератури до курсу, завдання для самостійної роботи, перелік тем для презентацій і есе, форми контролю, критерії оцінювання, перелік контрольних питань та таблиці формувального оцінювання. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економіко-правового факультету за спеціальностями 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 Менеджмент.
 • Документ
  Психологія управління
  (Олді Плюс, 2022) Шмагіна, Вероніка Валеріївна; Shmagina, Veronika V.
  У методичних вказівках наведено основні положення до підготовки до практичних занять з дисципліни «Стратегічне управління» для здобувачів першого (бакалаврський) рівня вищої освіти галузі знань 073 – Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці до практичних занять дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Стратегічне управління
  (Олді Плюс, 2022) Шмагіна, Вероніка Валеріївна; Shmagina, Veronika V.
  У методичних вказівках наведено основні положення до підготовки до практичних занять з дисципліни «Стратегічне управління» для здобувачів першого (бакалаврський) рівня вищої освіти галузі знань 073 – Менеджмент галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці до практичних занять дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Reading Comprehension Guidelines
  (Олді Плюс, 2023) Караваєва, Тетяна Леонідівна; Karavaieva, Tetiana L.
  Методичні вказівки до практичних занять укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», яка є обов’язковою дисципліною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент».
 • Документ
  Listening and Reading Practice
  (Олді Плюс, 2023) Караваєва, Тетяна Леонідівна; Karavaieva, Tetiana L.
  Методичні вказівки до практичних та самостійних занять укладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням), яка є обов’язковою дисципліною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування та фондовий ринок».
 • Документ
  Сучасні інформаційні технології у дослідженні соціально-економічних процесів та прикладної статистики
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чайковська, Марина Петрівна; Chaikovska, Maryna P.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології у дослідженні соціально-економічних процесів та прикладної статистики» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Моделювання, аналіз і автоматизація бізнес-процесів
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чайковська, Марина Петрівна; Chaikovska, Maryna P.
  У методичних рекомендаціях наведено основні положення до вивчення дисципліни «Моделювання, аналіз і автоматизація бізнес-процесів» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 12 «Інформаційні технології». Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Modern Management Psychology
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Chernyavska, Tetyana P.; Чернявська, Тетяна Павлівна
  Курс лекцій є сучасним, розробленим з урахуванням досвіду роботи автора, англомовним варіантом курсу актуальної психології менеджменту. Рекомендовано для студентів економіко-правового факультету, що отримують освітній рівень «Магістр» за спеціальністю «Менеджмент».
 • Документ
  Актуальна психологія менеджменту
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Чернявська, Тетяна Павлівна; Chernyavska, Tetyana P.
  Методичні рекомендації призначені для магістрів (першого рівня вищої освіти) спеціальності 073 «Менеджмент» ОНУ імені І. І. Мечникова і можуть бути використані магістрами при підготовці до відповідей на практичних заняттях, оформлені робот при самостійному виконанні завдань, при підготовці до модулю та екзамену. Ціль методичних рекомендацій – надати методичну допомогу магістрам в організації учбово-дослідницької діяльності та забезпечити єдині критерії оформлення завдань з курсу «Актуальрна психологія менеджменту».