Hunting for a job

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка для опанування матеріалу при підготовці до практичних занять, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань.
Опис
Електронні методичні рекомендації
Ключові слова
спілкування під час обміну студентів, спілкування під час працевлаштування, проходження інтерв'ю під час працевлаштування, ділове листування, writing Curriculum Vitae (CV), cover letter, skills vocabulary, interview, online image across social media accounts, 051 Економіка
Бібліографічний опис
Hunting for a job [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 051 Економіка / уклад.: І. В. Рудік, М. Г. Тер-Григорьян. – Одеса, 2024. – 60 с. – 3,3 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
811.111:331.535(076)