Актуальна психологія менеджменту

Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації призначені для магістрів (першого рівня вищої освіти) спеціальності 073 «Менеджмент» ОНУ імені І. І. Мечникова і можуть бути використані магістрами при підготовці до відповідей на практичних заняттях, оформлені робот при самостійному виконанні завдань, при підготовці до модулю та екзамену. Ціль методичних рекомендацій – надати методичну допомогу магістрам в організації учбово-дослідницької діяльності та забезпечити єдині критерії оформлення завдань з курсу «Актуальрна психологія менеджменту».
Опис
Ключові слова
психологія, менеджмент, психологія менеджменту, 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Чернявська Т. П. Актуальна психологія менеджменту : метод. рек. до курсу для магістрів (другого рівня вищ. освіти) спец. 073 «Менеджмент» / Т. П. Чернявська. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 32 с.