Актуальна психологія менеджменту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації призначені для магістрів (першого рівня вищої освіти) спеціальності 073 «Менеджмент» ОНУ імені І. І. Мечникова і можуть бути використані магістрами при підготовці до відповідей на практичних заняттях, оформлені робот при самостійному виконанні завдань, при підготовці до модулю та екзамену. Ціль методичних рекомендацій – надати методичну допомогу магістрам в організації учбово-дослідницької діяльності та забезпечити єдині критерії оформлення завдань з курсу «Актуальрна психологія менеджменту».
Опис
Ключові слова
психологія, менеджмент, психологія менеджменту, 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Чернявська Т. П. Актуальна психологія менеджменту : метод. рек. до курсу для магістрів (другого рівня вищ. освіти) спец. 073 «Менеджмент» / Т. П. Чернявська. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 32 с.
DOI
ORCID:
УДК
159.9:005(072)