Магістри

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 704
 • Документ
  Дослідження змін генетичної структури за локусами біохімічних маркерів угрупувань бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) північної частини Чорного моря
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Величко (Кушніренко), Дарія Павлівна
  Проведено комплексний аналіз спектру естераз і міогенів бичка-кругляка в угрупованнях північної частини Чорного моря. Виявлено поліморфні локуси, які кодують множинні молекулярні форми естераз і розчинних м'язових білків. Описані частоти алелей і генотипів за виявленими поліморфними локусами. Проведено порівняльний аналіз згідно формулі Харді-Вайнберга спостережуваних і теоретично очікуваних частот генотипів в досліджуваних локалітетах бичка-кругляка північно-західної частини Чорного моря. Генетична подібність, розрахована за допомогою індекса Нея, між угрупованнями бичків з акваторій Одеської затоки, острова Зміїний і Джарилгацької затоки показала що вони належать до однієї великої популяції бичка-кругляка, що мешкає в північно-західній частині Чорного моря.
 • Документ
  Оптимізація умов біодеградації фенолу консорціумами мезофільних бактерій, виділених з Чорного моря
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Шаповал, Іван Васильович
  Дану роботу було присвячено дослідженню оптимізації умов біодеградації фенолу як ксенобіотичної речовини полівидовими біоплівками бактерій штамів Bacillus sp. SP1 та Pseudomonas аeruginosa М1 та М2, котрі були ізольовані з води Чорного моря. Дослідження були реалізовані у пробірках та 96-лункових полістиродових планшетах. Фенол був взятий у чотирьох концентраціях, а саме 0,05%, 0,1%, 0,15% та 0,2%. В якості параметрів біодеградації були обрані температура, рівень рН та ступінь аерації середовища. За допомогою планшетного спектрофотометра «SmartSpec Plus Bio-Rad» при довжині хвилі в 495 нм оцінювали результати оптичної щільності.
 • Документ
  Продукція антибіотичних речовин представниками роду Bacillus, ізольованих з гідробіонтів Чорного моря
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Охотнікова, Ольга Олександрівна
  Досліджено спектр антибіотичної активності екзометаболітів та їх суміші з клітинами продуцентів – мікроорганізмів Bacillus subtilis ОНУ 481, B. subtilis МБ1, Bacillus atrophaeus MH4, Bacillus megaterium ОНУ 484 - щодо тест-штамів Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Candida albicans ОНУ 425, Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027. Отримані в дослідженні результати показали, що всі досліджені представники здатні до синтезу антимікробних метаболітів. Як зразки супернатанту так і суміш з клітинами в більшому ступені виявили інгібуючу дію щодо видів E. сoli та C. albicans. Усі представлені в дослідженні штами бацил є перспективними продуцентами антибіотиків для їх використання в біотехнології отримання антибіотиків.
 • Документ
  Отримання лізатів клітин Lactobacillus pluntarum з антагоністичними властивостями
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Нетребко, Олександр Олександрович
  Досліджено виживання лактобацил за прогрівання бактеріальної суспензії при різних режимах з метою отримання бактеріальних лізатів штамів L. plantarum ОНУ 12, L. plantarum ОНУ 311, L. plantarum ОНУ 355. Оптимальні результати було отримано за прогрівання 95ºС протягом 1 години з регулярним струшуванням. Показано антагоністичну активність лізатів. Показано позитивні косметологічні ефекти за нанесення лізатів на шкіру. Запропоновано технологічну схему отримання лізатів L. plantarum на основі теплової обробки з періодичним струшуванням бактеріальної суспензії.
 • Документ
  Виробництво біопрепарату на основі мікрогрибів роду Trichoderma
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Анатій, Владислав Олександрович
  Проведено дослідження антимікробної активності штамів Trichoderma viride № 8 та Trichoderma harzianum № 9, які зберігаються у музеї підприємства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АГРОБІОІНОВАТІКА» по відношенню до фітопатогенних грибів та мікроорганізмів, що мають антимікробну та анти-фунгіцидну активність. Було встановлено, що штами Trichoderma viride № 8 та Trichoderma harzianum № 9, мають агресивну антагоністичну активність до дослідженних патогенних грибів, крім збудника склеротиніозу. Ці штами пригнічували ріст штамів мікроорганізмів з антимікробною активністю, які були ізольовані з об’єктів навколишнього середовища, однак по відношенню до комерційних штамів (B. amyloliquefaciens QST 713 та B. subtilis М-22 ВИЗР) штами триходерми були нейтральними. Більш потужну антимікробну та анти-фунгіцидну активність продемонстрував штам Trichoderma harzianum № 9. Виявилось, що штам S. ambofaciens Myt7, ізольований з мідій Чорного моря був стійкім до антимікробної дії штамів Trichoderma. Запропоновано комбінацію штамів для розробки нового препарату для захисту рослин від фітопатогенних грибів.
 • Документ
  Визначення впливу актинобактерій на ріст та розвиток кукурудзи у культурі in vitro
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Жиловська, Катерина Ярославівна
  Встановлена можливість використання нових штамів актинобактерій для отримання культури in vitro у кукурудзи. Було проведено оптимізацію поживного середовища за фітогормональним складом для покращення приживлюваності ініціальних експлантів кукурудзи (Zea mays L.), а також процесів калусоутворення та органогенезу. Визначено вплив актинобактерій Чорного моря на морфометричні показники проростання насіння кукурудзи (Zea mays L.) гібриду DCS 1541, а також можливість використання даних мікроорганізмів на етапі адаптації рослин регенерантів Zea mays до природніх умов. Встановлено, що інокуляція штамами Conc4, Myt7b, Conc32, Lim4, Conc18 позитивно впливала на адаптаційні процеси рослин-регенерантів кукурудзи. Визначено, що найбільш ефективною на етапі адаптації для кукурудзи була бактеріальна культура Conc32 у концентрації 10 % з кількістю 2.89 х 106 клітин /мл.
 • Документ
  Стан кісткової тканини нижніх щелеп щурів на тлі дії патогенних факторів
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Тарасюк, Ганна Олександрівна
  Проведено дослідження стану кісткової тканини нижніх щелеп щурів на тлі дії патогених факторів. За показниками активності біохімічних маркерів кісткоутворення та резорбції кісток судили про перебіг змін, які відбуваються в кістковій тканині щелеп. В дослідженні спостерігали інтенсифікацію резорбційних процесів в кістковій тканині щелеп щурів після довготривалого впливу переокисленої олії, преднізолону та аліментарного дефіциту кальцію.
 • Документ
  Експериментальне дослідження профілактики токсичної дії алюмінію у кістковій тканині щурів за допомогою Мінеролу
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Соколов, Данило Вікторович
  Проведено комплексне дослідження стегнових кісток, поперекових хребців та нижньої щелепи щурів лінії Wistar в умовах AlCl3-індукованого токсикозу та із застосуванням «Мінерол» для визначення можливого профілактичного ефекту пре- парату. Оцінювали інтенсивність атрофії нижньої щелепи, рівень алюмінію та кальцію в стегнових кістках, масу, об’єм, щільність кісток, вміст мінерально- органічного комплексу у стегнових кістках і поперекових хребцях, активність кісткових ферментів еластази, лужної та кислої фосфатази.
 • Документ
  Резистентність Lactobacillus plantarum з рослинного матеріалу до антибіотиків
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Скавінська, Олександра Олександрівна
  Досліджено чутливість 10 штамів L. plantarum рослинного походження з різних географічних зон (Україна та Франція) до різноманітних груп антибіотиків. Показано, що 40% ізолятів були стійкими до цефуроксиму,10% - до метициліну, 70% - до ванкоміцину, 80% - до пеніциліну. Жоден зі штамів не виявив стійкості до цефтриаксону, азітроміцину, меропенему, моксифлоксацину та нетилміцину. Усі ізоляти були високочутливими до цефтриаксону, 20% - до цефуроксиму, 70% - до метициліну, 30 % - до нетилміцину, 60% - до азітроміцину, 80% - до меропенему, 30 % - до моксифлоксацину. Географічне походження штамів не мало суттєвого впливу на резистентність.
 • Документ
  Розповсюдження паразитичних кліщів роду Demodex за даними лабораторії "Сінево"
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Шихова, Ельміра Себебівна
  В результаті проведення 1156 тестувань пацієнтів мережі діагностичних лабораторій в м. Одесі, Одеській та Миколаївській областях в 2020-21 рр. було виявлено 35,4 % захворювань на демодекоз. Демодекоз серед жінок фіксувався серед жінок в 2,2-2,6 разів частіше, ніж у чоловіків. Серед пацієнтів з виявленим демодекозом переважала вікова група 16-35 років, на другому місті – група старше 35 років. Діти віком 9-15 років були заражені значно менше, а серед дітей 8 років та молодше демодекоз практично не зустрічався.
 • Документ
  Синтез антимікробних речовин бактеріями, ізольованими з губок Чорного моря
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Шепіль, Максим Валентинович
  Досліджено здатність до продукування антимікробних сполук споротвірними бактеріями, що мешкають в організмі чорноморських губок влітку та восени, та їх чутливість до антибіотиків. Видовий склад споротвірних бактерій губок у різні сезони відрізнявся. Антагоністична активність літніх ізолятів була значно нижчою, ніж осінніх. Найвищою антагоністичною активністю та найширшим антимікробним спектром володіли представники виду Bacillus subtilis. Штам Micrococcus luteus ATCC 4698 мав найвищий рівень чутливості до антимікробних метаболітів досліджуваних культур. У досліджених культур виявлено стійкість до бензилпеніциліну, найбільш виражену влітку зі зниженням восени. За допомогою біоінформатичних інструментів у досліджених бактерій було ідентифіковано потенційну здатність до синтезу понад сорок антимікробних сполук на основі їх видової приналежності.
 • Документ
  Протимікробна активність пігментів, виділених з бактерій роду Pseudomonas
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Ружицька, Катерина Олексіївна
  Було проведено дослідження протимікробної активності пігментних сполук, синтезованих бактеріями роду Pseudomonas: Pseudomonas aeru-ginosa, Pseudomonas chlororaphis, Pseudomonas fluorescens. Найактивнішими продуцентами серед досліджуваних мікроорганіз-мів виявились штами Pseudomonas aeruginosa. Серед синтезованих сполук були виявлені меланіни та феназинові похідні (піоціанін, феназин-1-карбонова кислота, оксихлорорафін). Виділені бактеріальні пігменти про-демонстрували протимікробну дію щодо різних форм існування штамів Staphylococcus aureus ONU 536, Escherichia coli ONU 458 та Candida albicans АТСС 18804.
 • Документ
  Морфологічний аналіз та патологічні зміни клітин крові бичка-зеленчака Zosterisessor ophiocephalus (Pallas,1814)
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Пушкач, Анастасія Андріївна
  Проведено дослідження морфологічних та морфометричних параметрів еритроцитів крові бичка-зеленчака. При аналізі лінійних розмірів еритроцитів риб у самців бичка кругляка встановлено більші поздовжні та поперечні розміри та об’єми, порівняно із самками. На всіх мазках крові зустрічали як нормальні клітини, так і еритроцити із патологіями ядра чи самої клітини. Встановлено, що для бичка-зеленчака з двох районів Одеської затоки притаманні різні кількісні та якісні патологічні зміни картини крові.
 • Документ
  Активність ацетилхолінестерази в головному мозку щурів за дією тіаміну та його метаболітів
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Приймак, Вікторія Олександрівна
  Проведено дослідження активності ацетилхолінестерази в тканинах кори і гіпокампу головного мозку щурів різних вікових груп після введення тіаміну, тіохрому та тіазолу. Тіамін пригнічував активність ацетилхолінестерази статевозрілих щурів у гіпокампі, а у старих щурів – у білій сполуці кори головного мозку майже у 1,5 рази через 2 години після введення. Тіазол знижував активність АХЕ у статевозрілих щурів тільки у гіпокампі через 2 та 4 години після введення препарату, а у старих щурів суттеве зменшення активності ацетилхолінестерази також відзначене у гіпокампі головного мозку через 4 години. Після введення тваринам тіохрому достовірних данних не було отримано.
 • Документ
  Обгрунтування профілактики у щурів з алюмінієвою інтоксикацією
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Прокопенко, Вікторія Валентинівна
  Досліджено стани слизової оболонки шлунку, гомогенату печінки та сироватки крові щурів за алюмінієвої інтоксикації. Моделювання патології призвело до достовірного збільшення біохімічних показників в сироватці крові, гомогенатах печінки та слизовій оболонці шлунку щурів: зареєстровано достовірне збільшення показників запалення (P < 0,05) та зниження показника антиоксидантного захисту. Оцінено вплив профілактичних засобів у розвитку запалення та перекисного окислення ліпідів при їх застосуванні у тварин з алюмінієвою інтоксикацією.
 • Документ
  Таксономічна структура гельмінтів свійських курей Gallus gallus domesticus
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Полікарпова, Анастасія Олександрівна
  Проведено дослідження таксономічної структури та видового складу гельмінтів домашніх курей, протягом сезонів 2021-2022 рр., у с. Кар-бівка, Гайсинського району Вінницької області. Було виділено 4 види, які належать до 2 класів, 3 родин та 4 родів. Середня зараженість ге-льмінтами домашніх курей склала 59,1 %, 13 з 22 досліджених птахів. Екстенсивність зараженості самиць становила 75 %, самців – 50 %. Проведено порівняння видового складу гельмінтів домашніх курей з різною системою утримання. Подібність видового складу гельмінтів домашніх курей з різною системою утримання дорівнює Kj = 0,5.
 • Документ
  Поширеність Clostridium difficile у пацієнтів з синдромом подразненого кишківника
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Одобеску, Юлія Олександрівна
  Проведено дослідження поширеності інфекції C. difficile у пацієнтів з симптомами гострої діареї за гендерними та віковими особливостями, сезонністю, встановлено частоту виявлення токсинів та визначено особливості поширення варіантів C. difficile, здатних до продукування різних токсинів, в залежності від віку та статі. Встановлено, що в структурі гострих діарей частка клостридійних становить приблизно третину. Серед хворих загалом переважають жінки, однак частка інфікованих жінок відносно числа обстежених приблизно однакова з цим показником для чоловіків. Захворювання не мало вираженої сезонності, було найбільш поширеним у літніх осіб (вік понад 65 років) та найчастіше викликалося штамами C. difficile, здатними до продукування токсинів А та В одночасно.
 • Документ
  Показники гемограми у мешканців м. Одеса
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Морозов, Андрій Володимирович
  Наведено результати дослідження показників крові дорослого населення м. Одеса. Встановлено, що середні статистичні значення гематологічних показників в групах обстежених здебільшого не виходили за рамки РІ, але виявлено тенденцію до відхилення від прийнятих нижньої та верхньої меж РІ для всіх пулів формених елементів периферичної крові. Найчастіше зустрічалися зменшення числа тромбоцитів (3,17-26,78%), зниження рівня еритроцитів (2,38-13,02%) та гемоглобіну (0,63-5,91%).
 • Документ
  Вплив Lactobacillus plantarum ОНУ 311 на ріст рослин родини Crussulaceae
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Малімон, Олена Олегівна
  Досліджували вплив Lactobacillus plantarum ОНУ 311 на ріст рослин видів Sempervivum globiferum L. та Sedum album L. Лактобацили сприяли покращенню ростових характеристик досліджуваних рослин та збільшили відсоток виживання у Sempervivum globiferum на 27% у порівнянні з контролем, Sedum album L. — на 14%. На корінні рослин, оброблених культурою лактобацил, було виявлено утворення біоплівки. ПЛР у реальному часі показало наявність лактобацил на корінні інокульованих рослин.
 • Документ
  Розподіл жиру та ліпідний обмін у хворих на гіпертонію
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2022) Лещинська, Олена Валеріївна
  Проведено дослідження показників ліпідного обміну та розподілу жирової тканини у хворих на гіпертонію. З’ясовано, що серед хворих на гіпертонію зустрічаються пацієнти з нормальною та надмірною масою тіла, а також з ожирінням. Вміст холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів низької щільності, та підшкірної жирової тканини були тим вище, чим був вищим індекс маси тіла. Показник індексу окружність талії/окружність стегон, індексу атерогенності та вісцерального жиру був підвищеним у всіх пацієнтів, як і розрахункові індекси (маса жирової тканини та індекс вісцерального ожиріння).