Записки історичного факультету

Постійне посилання зібрання

Галузь і проблематика: журнал присвячено питанням археології, етнології та історії України, методологічним і теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії. Сайт видання: http://zif.onu.edu.ua/

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 322
 • Документ
  Портрет науковця ОНУ: Олена Сминтина «Університет я люблю як місце свого народження»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Гудзенко, Алла; Gudzenko, Alla
  Регалії Олени Сминтини підкаже Вікіпедія. Загальним враженням, як про людину енергійну, чарівну і високопрофесійну, поділяться колеги та студенти. А ми хочемо для читача намалювати портрет сучасного вченого. І найкращий засіб для цього – жанр інтерв'ю.
 • Документ
  Життя в науці і освіті: Олена Сминтина
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Кушнір, В'ячеслав Григорович; Петрова, Наталя Олександрівна; Kushnir, Viacheslav H.; Petrova, Natalia O.
  Олена Валентинівна Сминтина – доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри археології, етнології та всесвітньої історії факультету історії та філософії, координатор сертифікатних програм та керівник Центру історії та культури Італії імені Дж. Гарібальді (на громадських засадах) в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.
 • Документ
  Концептуалізація історії євреїв в історіографічному процесі півдня України наприкінці XIX – на початку XX ст.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Музичко, Олександр Євгенович; Muzychko, Oleksandr Ye.
  Метою цієї статті є дослідження процесу концептуалізації історії євреїв в історіографічному процесі півдня України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на території півдня України були опубліковані праці кількох єврейських істориків. Метою цих праць було намітити основні концептуальні засади єврейської історії. Хоча ці праці не були досконалими з позиції сучасної історіографії, вони закладали фундамент у становлення іудаїки як наукової дисципліни у Східній Європі, й, зокрема, Україні. Поява цих праць була зумовлена загальним розвитком національних рухів у тогочасному світі, зокрема, й руху єврейського народу за своє самоствердження у несприятливих умовах російсько-імперської політики. Головна заслуга авторів полягала у тому, що вони надавали єврейській історії та історіографії контекст світської, аналітичної, наукової. Процес концептуалізації призводив до більш чіткого формулювання понятійного апарату, мети та завдань єврейської історіографії та виводив її на рівень іудаїки як наукової дисципліни.
 • Документ
  Трансформація американо-ефіопських відносин в 1965-1967 роках
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Яговкін, Антон; Yahovkin, Anton
  Автор ставить за мету дослідити трансформацію американо-ефіопських відносин в 1965–1967 роках, враховуючи внутрішньополітичні перипетії в Ефіопіїї. Наукова новизна статті полягає у комплексному аналізі впливу американо-ефіопських відносин на східноафриканський регіон в контексті зовнішньої політики США. Методи дослідження. В статті застосований історико-генетичний метод, що дозволив дослідити ґенезу східноафриканської політики США, простежити основні тенденції цього напрямку. Для комплексного аналізу американо-ефіопських відносин в 1965–1967 роках використано системний підхід, що допоміг окреслити економічні та геополітичні інтереси США у Східній Африці, цілі та задачі великих держав щодо Ефіопії, простежити в цьому контексті ставлення США до конфронтації Ефіопії з Сомалі та Еритреєю. Висновки. Незважаючи на орієнтацію зовнішньої політики імператора Ефіопії Хайле Селассіє I на США та його спроби задовольнити їх інтереси (зокрема у розміщенні військової бази на території Ефіопії), йому не вдалося перетворити Ефіопію на один із пріоритетів США. В ході дослідження визначено, що для США Ефіопія не становила зацікавленості не тільки як потенційний економічний партнер (вона залишалася сільськогосподарською країною), а й як військовий союзник. Автор доходить висновку, що США підтримували деякі плани імператора Ефіопії, наприклад, проект з приєд нання Еритреї до Ефіопської імперії, лише з міркувань про неможливість самостійного існування Еритреї та для підтримки стабільності на північному сході Африки, на західному узбережжі Червоного моря. Це мала регулювати Ефіопська імперія, яка потребувала виходу до моря і яка в той момент мала відносно сильну армію, здатну придушити будь-яку внутрішню реакцію і захистити кордони Еритреї, де розташовувалися американські військові бази.
 • Документ
  Неочікуваний союз: політика США щодо утворення лівоцентристської коаліції в Італії
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Самофатов, Михайло Ігорович; Samofatov, Mykhailo I.
  Холодна війна стала вагомим фактором впливу не тільки на зовнішню, а й на внутрішню політику Італії. Головною проблемою Італії як члена НАТО в середині XX ст. стала популярність лівих прорадянських партій, і можлива втрата влади правлячою Християнсько-Демократичною партією. Альянс християнських демократів разом із соціалістами став несподіваним засобом вирішення поточних проблем, і США, підтримавши даний союз, продемонстрували здатність до гнучкості у веденні зовнішньої політики щодо своїх союзників.
 • Документ
  З історії впровадження дисципліни «Історія України» у вишах УРСР в 1930-х рр.: методичний аспект
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Левченко, Валерій Валерійович; Левченко, Галина Сергіївна; Levchenko, Valerii V.; Levchenko, Halina S.
  У статті на підґрунті вперше введеного до наукового обігу раніше неопублікованого архівного документа досліджено еволюцію радянської державної політики у сфері вищої історичної освіти в УРСР в 1930-х рр. На основі архівних і опублікованих джерел представлено політичні, суспільні та методичні умови впровадження дисципліни «Історія України» у вищій школі УРСР. Продемонстровано вплив динаміки політичного розвитку держави на теорію і практику вивчення історії України. Проаналізовано ідеологічні, політичні й методологічні причини, які призвели до впровадження історії України як спеціального курсу. Історичні сюжети дисципліни «Історія України» в першу чергу були покликані ілюструвати політичні, соціальні та економічні явища минулого на користь актуальних сучасних подій молодої соціалістичної держави. Основну увагу приділено розгляду і аналізу методичного аспекту впровадженої дисципліни. Прослідковано процес відновлення традиційних форм і методів викладання історичної дисципліни у вишах, який супроводжувався збільшенням ролі викладача в навчальному процесі. Простежено заходи партійно-державного керівництва, спрямовані на впровадження дисципліни «Історія України» у вищій історичній освіті. Зазначено, що в результаті багаторічної роботи великого колективу науковців було розроблено навчальну програму, яка стала історичним наративом, в якому було зафіксовано офіційну позицію влади в основних питаннях вітчизняної історії, та одночасно офіційним орієнтиром для вчених, педагогів, освітян, політпрацівників, діячів культури. У документальному додатку розміщено програму з історії України для першого курсу учительських інститутів на літню сесію 1938 р., рівень репрезентативності та археографічного опрацювання якого доволі високий, що в сукупності суттєво збільшує науковий рівень фактологічного підґрунтя проведеного дослідження.
 • Документ
  Роль Тафального ландшафту у формуванні ідентичності євреїв м. Балти
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Чінена, Ольга; Chinena, Olha
  Стаття присвячена дослідженню єврейських цвинтарів міста Балти Подільського району Одеської області. Типологізації надгробків за формою, типами декорування та епітафіями. Також у дослідженні була зроблена спроба визначити роль тафального ландшафту у формуванні ідентичності єврейської спільноти міста.
 • Документ
  Українська ідентичність в умовах гібридної війни Росії проти України. Херсон
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Петрова, Наталя Олександрівна; Рудусь, Ірина; Petrova, Natalia O.; Rudus, Iryna
  Стаття присвячена дослідженню української ідентичності в умовах гібридної війни росії проти України, увага акторів зосереджена на формах проявів ідентичності в місті Херсон. У статті зроблено спробу визначення маркерів української ідентичності та простеження їх в умовах війни на прикладі Херсону.
 • Документ
  Футбол в глобалізованому світі: до питання про компоненти футбольної культури. Дербі
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Павлик, Владислав Віталійович; Pavlyk, Vladyslav V.
  У даній статті розглядається питання одного із компонентів футбольної культури – дербі. Дається пояснення щодо тлумачення, особливостей і аспектів, які оточують найзапекліші футбольні протистояння. У статті використано дані та інформацію із інтернет джерел та літератури.
 • Документ
  Эволюция предпринимательской деятельности греков Одессы (XIX в.)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000) Парадисопулос, Софрониос; Парадісопулос, Софроніос; Paradeisopoulos (Paradisopoulos), Sofronios
  С момента своего основания в 1794 г. Одесса принимала многих эмигрантов из Греции , которые, уходя из под турецкого ига и, привлекаемые политикой "покровительства" России, прибывали на ее южные границы.
 • Документ
  Деятельность греческого благотворительного общества в Одессе в последней трети XIX в.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999) Парадисопулос, Софрониос; Парадісопулос, Софроніос; Paradeisopoulos (Paradisopoulos), Sofronios
  В последние годы история греческой общины Одессы привлекает к себе пристальное внимание исследователей разных стран. Несмотря на это, многие nроблемы все еще остаются малоизученными. К их числу относится и вопрос о деятельности Греческого благотворительного общества. В греческой историографии упоминания о нем есть только в книге nоследнего председателя этого общества Е. Павлидиса "Греки в России и 33 года Афинского обществ российских греков.
 • Документ
  Життя в науці за покликом душі
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Сминтина, Олена Валентинівна; Петрова, Наталя Олександрівна; Smyntyna, Olena V.; Petrova, Natalia O.
  У 2021 році свій 70-річний ювілей відмітив декан факультету історії та філософії, доктор історичних наук Кушнір В’ячеслав Григорович. Щира людина великої душі, надзвичайно доброзичливий та завжди усміхнений він є прикладом для всіх нас. В’ячеслав Григорович народився 25 січня 1951 року в с. Стримба Кодимського району Одеської області, згодом родина Кушнірів переїхала до с. Олександрівка Кодимського району.
 • Документ
  Як човен у бурхливому морі. Рецензія: Варзацкий В. Исторические этюды. Одесса, 2019. 88 с.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Дьомін, Олег Борисович; Dyomin, Oleg B.
  Як правило, випускники історичного факультету Одеського державного університету імені І. І. Мечникова радянського часу рідко коли отримували другу освіту. Професія історика дозволяла в ті роки працювати в різних сферах без жорсткої прив’язки до переліку посадових обов’язків. Проте, іноді виникали умови, коли нова посада вимагала нових професійних знань і за письмовим зверненням установи людина отримувала направлення до нового вищого навчального закладу. Серед таких істориків опинився й випускник 1973 р. Валерій Дмитрович Варзацький.
 • Документ
  Повернення до історії: за покликом душі. Рецензія: Зайченко О. Базилевські та «Турбаївська республіка». Київ, 2021. 119 с.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Дьомін, Олег Борисович; Dyomin, Oleg B.
  Однією із давніх і стабільних традицій є спілкування випускників та альма матері. Воно протікає в різних формах і впродовж різного часу. Однозначно можна сказати, що подібні контакти проходять незалежно від років навчання, від подальшої професії, місця проживання, від рівня спілкування в студентські роки тощо. Пам’ять примхлива річ і зберігаються іноді такі речи, які у свій час мали зовсім інше, іноді негативне, забарвлення. Але позитив студентських років переважує все інше і виникає бажання зустрітись із своїм минулим. Нерідко виникає необхідність професійних та особистих зв’язків, консультацій або допомоги. Разом із тим, дуже рідко надходять пропозиції співпраці від колишніх студентів історичного факультету.
 • Документ
  Футбол в глобалізованому світі: до питання про футбольну геральдику
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Павлик, Владислав Віталійович; Pavlyk, Vladyslav V.
  У даній статті йдеться про виникнення та становлення футбольної геральдики як одного із основних елементів сучасного футболу. Наведені приклади футбольних емблем клубів та національних збірних. Дана стаття дає можливість побачити що сучасний футбол вже давно перестав бути просто грою, а перетворився на глобальний феномен. Футбол невід’ємно пов’язаний з великою кількістю історичних, етнологічних, та соціокультурних аспектів. У статті зроблено спробу аналізу спільних та відмінних рис що притаманні емблемам футбольних клубів різних країн.
 • Документ
  Історик Володимир Миколайович Ястребов (1855 – 1898 рр.): одеські університетські роки
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Музичко, Олександр Євгенович; Muzychko, Oleksandr Ye.
  Метою цієї статті є висвітлення важливого етапу життєвого шляху талановитого південноукраїнського історика, етнографа, археолога другої половини ХІХ ст. В.М. Ястребова. На основі великого комплексу мемуарних, наративних та актових джерел здійснено мікродослідження, що розкрило до того загальну тезу про значення Новоросійського університету у формуванні постаті вченого. Вказано, що головне значення для долі В. М. Ястребова мав П. К. Брун. Р.В. Орбинський, В. І. Григорович, І. С. Некрасов, Ф. І. Успенський. Окрім університетських викладачів, велике значення мав на той момент гімназійний викладач О.І. Маркевич. Спілкування з прихильниками української культури в Одесі зумовило зацікавлення та симпатії росіянина В. М. Ястребова до українського народу та культури.
 • Документ
  До питання щодо відображення ролі Румунії та Трансністрії в історії східноєвропейських євреїв у публікаціях в американській пресі 1940-х рр.
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Новікова, Людмила Володимирівна; Novikova, Liudmyla V.
  У даній статті висвітлюється зміст інформації щодо місця Румунії 1920-х – 1940- х рр. та Трансністрії в історії східноєвропейських євреїв, яка оприлюднювалася в переважно англомовних матеріалах низки американських газет у 1940-х рр., таких, як «Românul American» («The Roumanian American»), «The southern jewish weekly», «Evening star», «Detroit evening times». Мета дослідження полягає у визначенні структури умовного газетного наративу щодо місця Румунії 1920-х – 1940-х рр. та Трансністрії в історії східноєвропейських євреїв, що вміщений у згаданих газетних публікаціях. В результаті проведеного дослідження була здійснена реконструкція умовно цілісного інформаційного наративу у публікаціях низки американських газет стосовно значення Румунії та Трансністрії в історії східноєвропейських євреїв у 1920-х – 1940-х рр., що поширювався у масовій думці. Визначені головні складові цього англомовного наративу, вказано на його суспільне значення.
 • Документ
  Діяльність перших більшовицьких агентів щодо встановлення зв’язку з китайськими комуністами
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Златов, Олександр; Zlatov, Oleksandr
  Стаття розглядає основні процеси ідеологічного формування Комуністичної партії Китаю, які пов’язані з діяльністю більшовицьких агентів в Китаї. Докладно проаналізовано основні місії більшовиків в Китаї до 1920 р., та їх зв’язок з китайськими комуністами. Визначено вплив емігрантів на китайських комуністів та їх можливий зв’язок з більшовицькою агентурою та Комінтерном.
 • Документ
  З історії музеїв Імператорського Новоросійського університету: становлення, діяльність та доля
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Левченко, Валерій Валерійович; Левченко, Галина Сергіївна; Levchenko, Valerii V.; Levchenko, Halina S.
  На основі наукової літератури, опублікованих документів і вперше введених у науковий обіг історичних джерел зроблено спробу висвітлити історію формування та функціонування музейної мережі Імператорського Новоросійського університету (1865– 1920). У статті розкрито законодавчі та організаційні засади становлення музейної справи в університеті, охарактеризовано діяльність керівників та співробітників музеїв університету з комплектування, обробки, зберігання, експонування та використання музейних колекцій у науково-освітньому процесі. Охарактеризовано діяльність, профіль та відомчу належність музеїв, їх фінансування та джерела формування фондів. Фонди музеїв ділилися на експозиційні, навчальні та наукові, а у розподілі акцентів між цими комплексами більше уваги приділялося науковій та навчальній значущості набутих артефактів. Усі завідувачі музею були представниками викладацького складу факультетів університету. Вони відігравали провідну роль у навчально-методичній та науково-організаційній діяльності музеїв. Їхня наукова спадщина є складовою генези багатьох галузей науки. У діяльності музеїв відзначалися спади та підйоми, спричинені насамперед нестабільністю фінансування з боку керівництва університету. Залежність від випадкових обставин та часта зміна штатного персоналу призводила до нерівномірності їх розвитку. Насамперед становище рятували пожертвування, що надходили як від представників викладацького складу, меценатів та благодійників, так і від простих громадян, що свідчить про небайдужість з боку громадськості до долі музеїв провідного вишу півдня Російської імперії. Протягом усього часу існування музеї університету були центрами, які відігравали важливу роль у культурному та суспільному житті міста, регіону та країни. Закриття 1920 р. університету та подальша реорганізація музеїв завдали непоправної шкоди процесу культурного розвитку.
 • Документ
  Єврейські колективні господарства як спосіб підтримки національної самосвідомості
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021) Чінена, Ольга; Chinena, Olha
  Стаття присвячена висвітленню проблеми адаптації механізму формування та укріплення ідентичності єврейської національної меншини на території України до політичних змін у першій половині ХХ століття. Тогочасні зміни вимагали від єврейської громади не тільки нових практик збереження національної свідомості, а і зміну звичної діяльності, що формувалась століттями. Тому у 20-30-ті роки ХХ століття з’являються нові форми збереження та підтримки єврейської ідентичності як єврейський національний район та колгосп. Заснування цих адміністративно територіальних одиниць давало хоч і на не великий проміжок часу можливість підтримки національної свідомості серед єврейського населення.