Філологічні студії

Постійне посилання зібрання

У збірнику «Філологічні студії» представлені наукові статті студентів філологічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова з мовознавства та літературознавства. Студенти-філологи під керівництвом викладачів у своїх статтях демонструють високий рівень наукових пошуків. Надруковані роботи є гідним внеском у вітчизняну науку і можуть бути використані учнями шкіл, молодими науковцями-студентами та усіма, кого цікавлять проблеми сучасної філологічної науки.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 494
 • Документ
  Роль щоденників у показі внутрішнього світу персонажів роману «Перстень Ганни Барвінок» І. Корсака
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Чигиринський, Артем; Мізінкіна, Олена Олексіївна; Mizinkina, Olena O.
  Стаття подає приклад інтертекстуальності у художньому творі. Розкриваються механізми залучення до біографічного роману уривків щоденників П. Куліша, Т. Шевченка, В. Аксакової. Доводиться думка про те, що такі інтертексти суттєво увиразнюють персонажів, їх стосунки, обставини, епоху. Повні записи зі щоденників, що долучені у додатках, розширюють контекст.
 • Документ
  Леся Українка і польська література
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Турчук, Ольга; Малиновський, Артур Тимофійович; Malynovskyi, Artur T.
  У статті розглянуто міжлітературні зв’язки, творча взаємодія Лесі Українки і польських авторів. Наголошується на подібностях сюжетної структури, мотивіки, персонажного світу. Застосовано компаративній підхід до вивчення української і польської літератури, виокремлено елементи спільності і відмінності. Акцентовано на своєрідності художнього світу української поетки, автентичності її стильової манери, здатності до трансформації універсальних сюжетів світової культури.
 • Документ
  Художні особливості збірки оповідань Валерія Пузіка «Я бачив його живим, мертвим і знову живим»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Сидорченко, Єлизавета; Нечиталюк, Ірина Володимирівна; Nechytaliuk, Iryna V.
  У статті на прикладі аналізу збірки оповідань Валерія Пузіка «Я бачив його живим, мертвим і знову живим», розглянуто та проаналізовано художні особливості тексту, які виявляються в трагічній концепції дійсності та психологічної інтроспекції дій, що й створює особливий художній ефект. В окремих творах збірки розповідається про дитинство, почуття та стосунки, про мир і війну.
 • Документ
  Проект «Мій Шевченко» в літературі сучасності
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Побережна, Тетяна; Шевченко, Тетяна Миколаївна; Shevchenko, Tetiana M.
  Розглянуто різновиди есеїв в сучасній українській літературі (есеї-спогади, есеї-портрети, есеї-одкровенння). Пропонується висновок, що інтимний характер есеїстичного твору відкриває небачені орієнтири його наукового осмислення, сама кількість творів такого типу привертає увагу через їх дискурсивну активність, рецептивну впливовість.
 • Документ
  Інтрига як основний рушій сюжету серіалу «Величне століття»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Пантєлєєва, Катерина; Мізінкіна, Олена Олексіївна; Mizinkina, Olena O.
  Статтю присвячено дослідженню ролі інтриги в турецькому серіалі Ягмура Тайлана та Дуру Тайлана. Аналізуються основні сюжетні лінії з напруженими моментами у «Величному столітті» та розкриття гострої боротьби між персонажами з метою зацікавлення телеглядача та занурення в долі відомих осіб історичної епохи султанату.
 • Документ
  Демонологічний образ відьми в українському фольклорі та романі О. Слоньовської «Дівчинка на кулі»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Липова, Аліна; Томбулатова, Іраїда Ігорівна; Tombulatova, Iraida I.
  Пропонується компаративне дослідження зв’язків між романом О. Слоньовської і національною міфологією та українським фольклором. Увагу сконцентровано на демонологічному образу відьми. Пропонується висновок про те, що на відміну від літературного, фольклорний образ – більш узагальнююча одиниця, оскільки він акумулює в собі відображення досвіду не індивідуума, а колективу, не індивідуальної свідомості, а масової.
 • Документ
  Збірка «У пошуках варварів. подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани» А. Любки: автобіографічний дискурс
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Горбенко, Анастасія; Чикур, Лілія Дмитрівна; Chykur, Liliia D.
  Статтю присвячено дослідженню топосів подорожі в книзі есеїв Андрія Любки «У пошуках варварів. Подорож до країв, де починаються й не закінчуються Балкани». Головну увагу приділено засобам вираження автором власного ставлення до місць, про які йдеться у книзі подорожей. Пропонується висновок також про те, що автор часто використовує історичне підґрунтя, яке допомагає читачеві скласти власне враження від прочитаного.
 • Документ
  Дуальність як принцип побудови тексту повісті Валерія Шевчука «Двоє на березі»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Безрук, Марія; Мусій, Валентина Борисівна; Musiy, Valentyna B.
  Мета статті – дослідити ознаки прояву загальнофілософського принципу дуальності на рівні архітектоніки повісті Валерія Шевчука. У центрі уваги – поділ тексту повісті на частини, а також семантика і художня роль такого елементу паратексту, як епіграф. Автор пропонує висновок про обумовленість використання автором твору принципу дуальності зацікавленістю у загадкових зв’язках між зовсім різними людьми та зовсім різними обставинами життя та життєвими подіями.
 • Документ
  Моделювання образу мавки у казці «Мавка-вербинка» Василя Короліва-Старого
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Андрієнко, Аделіна; Мізінкіна, Олена Олексіївна; Mizinkina, Olena O.
  У статті коротко окреслено творчі здобутки В. Короліва-Старого та обставини «народження» казки «Мавка-Вербинка». Проаналізовано ситуації в творі, в яких розкриваються риси характеру та деталі портрету (очі, волосся, руки, голос, одяг) головної героїні. Наведено відомості про мавок з досліджень українських фольклористів, що дає підстави зрозуміти рівень переосмислення письменником народних уявлень.
 • Документ
  Кінестетичні предикати у складі заголовкових фразем: сугестійний аспект у медіа
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Фітісова, Світлана; Лакомська, Інна Валеріївна; Lakomska, Inna V.
  Статтю присвячено висвітленню сугестивних особливостей фразеологічних одиниць, аналіз яких здійснено на основі ідентифікації кінестетичних предикатів (нейролінгвістичне програмування) у їхній структурі. Визначено основні характеристики та продуктивність відповідних мовних маркерів у медіазаголовках.
 • Документ
  Жанрова специфіка і семантична динаміка реклами в інформаційному просторі війни
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Нестерчук, Ольга; Ковалевська, Тетяна Юріївна; Kovalevska, Tetiana Yu.
  У статті розглянуто жанрову специфіку і семантичну та впливову динаміку комерційної та соціальної реклами як надпотужних складників сучасного інформаційного простору. Виявлено трансформації актуальних рекламних жанрів, а також зміни у їхньому компонуванні. Виокремлено актуальні складники ззначених рекламних жанрів та їхню семантичну і впливову динаміку.
 • Документ
  Підходи до визначення та структури іміджу
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Мороз, Анастасія; Ковалевська, Тетяна Юріївна; Kovalevska, Tetiana Yu.
  Стаття присвячена аналізу підходів до визначення та структури іміджу. Розглянуто історію виникнення терміну «імідж» та його трансформацію в часі. У статті проведено аналіз моделей формування та розвитку феномена «імідж», проведено класифікацію основних структурних компонентів феномена.
 • Документ
  Фонетичні старослов’янізми у романі П. Загребельного «Диво»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Бєлан, Володимир; Новак, Ольга Миколаївна; Novak, Olga M.
  Метою статті є дослідження фонетичних старослов’янізмів у романі П. Загребельного «Диво». Об’єкт дослідження – старослов’янізми як компонент лексичної системи української літературної мови, матеріал дослідження – близько 80 фонетичних старослов’янізмів, що були вилучені методом суцільної вибірки з тексту романа П. Загребельного «Диво». Предмет дослідження – визначальні фонетичні особливості старослов’янізмів.
 • Документ
  Астрономічний лінгвокультурний код у румунській фразеології
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Арікова, Наталя; Арефьєва, Наталія Георгіївна; Arefieva, Nataliia H.
  У статті проаналізовано фразеологізми румунської мови, які згруповано навколо астрономічного лінгвокультурного коду. На широкому мовному матеріалі виокремлено концепти «зірка» (рум. «stea»), «сонце» (рум.«soare»), «небо» (рум. «сer»), «місяць» (рум.«lună»). Підкреслено значущу роль астрономічного лінгвокультурного коду в мовній картині світу румунів.
 • Документ
  Сугестійний потенціал частин мови в рекламних текстах
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Андрієнко, Нателла; Ковалевська, Тетяна Юріївна; Kovalevska, Tetiana Yu.
  Завдяки застосуванню різних специфічних мовленнєвих технологій рекламодавець намагається впливати на сприйняття рекламного продукту споживачами, передаючи основне повідомлення з допомогою мовних прийомів. У зв’язку з цим метою дослідження є вивчення специфіки мовного наповнення рекламних текстів крізь призму частиномовного вектора.
 • Документ
  Своєрідність авторської інтерпретації сюжету про Роксолану в романах Миколи Лазорського «Степова квітка» і Павла Загребельного «Роксолана»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Чолак, Марія; Казанова, Ольга Валеріївна; Kazanova, Olha V.
  У статті представлено компаративний аналіз сюжетів двох відомих в українській літературі ХХ століття романів про долю Роксолани П. Загребельного «Роксолана» та М. Лазорського «Степова квітка». Проведено порівняльний аналіз цих творів в аспектах авторської інтерпретації теми, сюжетоскладання, особливостей психологізму, образотворення тощо.
 • Документ
  Мотив відкладеного пострілу в оповіданні Ореста Сомова «Дивний поєдинок»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Ся, Тін; Мусій, Валентина Борисівна; Musiy, Valentyna B.
  Оповідання Ореста Сомова розглянуто у контексті питання про перехід літератури нового часу від риторичності до художності. «Дивний поєдинок» – преромантичний твір, що містить риси літератури світсько-риторичного типу (настанову на повчальність) та естетичного типу (настанову на зацікавлення, а не виховання читача, у першу чергу, акцентування значення сюжетних перипетій понад риторикою автора).
 • Документ
  Реалізація екзистенційної проблематики у збірці «Мама по скайпу»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Метлінова, Анастасія; Казанова, Ольга Валеріївна; Kazanova, Olha V.
  У статті здійснено огляд екзистенційної проблематики у збірці «Мама по скайпу». Увагу звернено на ключові екзистенційні проблеми, яких торкаються автори в оповіданнях збірки: відчуження, самотність, проблема життєвого вибору.
 • Документ
  Ретроспекція у сюжетно-композиційній структурі роману О. Слонівської «Дівчинка на кулі»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Липова, Аліна; Казанова, Ольга Валеріївна; Kazanova, Olha V.
  У статті досліджено ретроспективну композицію роману О. Слоньовської «Дівчинка на кулі», визначено три види ретроспекцій: кумулятивну, інтродуктивну та ремінісцентну, які є чинниками психологічної, моральної та соціальної мотивації поведінки та вчинків героїв твору; проаналізовано образ головної героїні, її життєву позицію, емоційний стан; досліджені образи другорядних персонажів у світі тексту, які відіграли чималу роль у подальшому житті головної героїні, формуванні психіки, становлення її як особистості; детально охарактеризовані у романі жорстокість дитячих стосунків, проілюстровано ставлення дітей батьків «вищого соціального прошарку» до дітей простих людей з села.
 • Документ
  Комікс: теорія та українська практика
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Зяблицька, Юлія; Коробкова, Наталія Костянтинівна; Korobkova, Nataliia K.
  Статтю присвячено аналізу коміксу, який є потужним, універсальним та малодослідженим медіа. Увагу зосереджено на особливостях мальопису – актуальної художньої інтермедіальної змістоформи. Розглянуто феномен сучасного українського коміксу та популярної концепції графічного роману.