Об'єкт та предмет соціології соціальної політики як галузевої соціології

dc.contributor.authorГансова, Емма Августівна
dc.contributor.authorКормич, Людмила Іванівна
dc.contributor.authorГансова, Эмма Августовна
dc.contributor.authorКормич, Людмила Ивановна
dc.contributor.authorHansova, Emma A.
dc.contributor.authorKormych, L. I.
dc.date.accessioned2011-07-29T08:42:03Z
dc.date.available2011-07-29T08:42:03Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractСтаття присвячена обґрунтуванню необхідності розробки соціології соціальної політики як галузі соціологічної науки. Головними аргументами накористь наукової і практичної значущості появи ще однієї області соціо- логічного знання є: актуалізація напряму діяльності держави, що іменується “соціальна політика”; зростаюча пріоритетність соціальної сфери в XXI столітті; відсутність у вітчизняній науці адекватної теорії, аналогічної тим, які забезпечують економічну політику або загальнодержавну політику (політологія). Для побудови теорії соціальної політики пропонується використовувати фундаментальні категорії соціології — “соціальні відносини” і “соціальна структура”. У статті показано також значення даних соціологічних досліджень, які разом з офіційною статистикою грають роль емпіричної бази соціології соціальної політикиuk
dc.description.abstractСтатья посвящена обоснованию необходимости разработки социологии социальной политики как отрасли социологической науки. Главными аргументами в пользу научной и практической значимости появления еще одной области социологического знания являются: актуализация направления деятельности государства, именуемого “социальная политика”; возрастающая приоритетность социальной сферы в ХХI веке; отсутствие в отечественной науке адекватной теории, анало-гичной тем, которые обеспечивают экономическую политику или общегосударс- твенную политику (политология). Для построения теории социальной политики предлагается использовать фундаментальные категории социологии — “социальные отношения” и “социальная структура”. В статье показано также значение данных социологических исследований, которые наряду с официальной статистикой играют роль эмпирической базы социологии социальной политикиuk
dc.description.abstractThe article is devoted to grounding necessity of development of the social politics sociology as the branch of the sociological science. Main arguments of it are following: priority and significance of social sphere in the XXI century; absence the adequate theory in the native science. It is expediently to apply fundamental categories of sociology “social relations” and “social structure “to construct such a theory. It is displayed how to use sociological data which are empirical basis of the social politics sociologyuk
dc.identifier.citationВiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университетuk
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/1629
dc.language.isoukuk
dc.relation.ispartofseriesСоціологія і політичні науки;Т. 13, вип 5.
dc.subjectсоціологія соціальної політикиuk
dc.subjectсоціальні відносиниuk
dc.subjectсоціальна структураuk
dc.subjectсоциология социальной политикиuk
dc.subjectсоциальные отношенияuk
dc.subjectсоциальная структураuk
dc.subjectsocial politics sociologyuk
dc.subjectsocial relationsuk
dc.subjectsocial structureuk
dc.titleОб'єкт та предмет соціології соціальної політики як галузевої соціологіїuk
dc.title.alternativeОбъект и предмет социологии социальной политики как отраслевой социологииuk
dc.title.alternativeObject and article of sociology of social policy as of a particular branch sociologyuk
dc.typeArticleuk
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
402-408.pdf
Розмір:
68.82 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.81 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: