Законодавче регулювання сервітутних відносин в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття містить аналіз основних законодавчих положень щодо правового регулювання сервітутних відносин в Україні. В мировой практике сервитут является эффективным инструментом, регулирующим отношения пользования чужим имуществом. Однако в Украине сервитут пока не может быть реализован в полном объеме по ряду объективных причин, основной из которых является несовершенство законодательства и отсутствие реальных механизмов применения сервитутов. In world practice servitude is an effective legal instrument. In Ukraine servitude can not be realized in full on the row of objective reasons basic from which is imperfection of legislation.
Опис
Ключові слова
сервітут, законодавство, землекористувач, право власності, сервитут, законодательство, землепользователь, право собственности, servitude, legislation, land-user, ownership right
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК