Щодо питання про суб’єкти тлумачення оціночних понять

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті проаналізована проблематика тлумачення та застосування на практиці уповноваженими суб’єктами оціночних понять, які містяться в нормативно-правових актах
В статье проанализирована проблематика толкования и использования на практике уполномоченными субъектами оценочных понятий, которые закреплены в нормативно-правовых актах
Опис
Ключові слова
оціночні поняття, суб’єкти тлумачення, постанови Пленуму Верховного суду України, оцінка доказів, оценочные понятия, субъекты толкования, постановления Пленума Верховного суду Украины, оценка доказательств
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК