АСПЕКТИ СИМВОЛІЗАЦІЇ КАРТИНИ СВІТУ В СЛУЖБІ КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті проаналізовано деякі аспекти символізації картини світу, характерної для вираження змісту в середньовічному творі. Аспекти символізації продемонстровано на прикладі відомої старокиївської гімнографічної пам'ятки.
В статье рассматриваются некоторые аспекты символизации картины мира, характерной для выражения смысла в средневековом произведении.Аспекты символизации продемонстрированы на примере известного древнекиевского гимнографического памятника
The symbolization as one of basic methods of the biblical exegetics characteristic for medieval literature are analysed in the article. The forms of symbolizing are shown on an example ancient Kyiv hymnographer monument.
Опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2012. — Вип. 15. — 472 с.
Ключові слова
символізація, біблійна екзегеза, гімнографія, символизация, библейская экзегеза, гимнография, symbolization, biblical exegetics, hymnography
Бібліографічний опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК