О направлениях реформирования судебной системы в Украине

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Рассмотрены некоторые направления реформирования судебной системы Украины в соответствии с европейскими стандартами. Проведен анализ влияния особенностей профессионального правосознания судьи на разрешение проблем судебной системы, на осуществление реальной демократии, на надёжную защиту прав и свобод человека, для обеспечения верховенства права. Предложены пути минимизации обозначенных проблем.
Правосуддя належить до системи держави, містить специфічне, функціональне навантаження, виконання якого не може бути заміщено ніякими іншими інститутами. В зв’язку з необхідністю повинно реформування судової системи в Україні. Потрібно ретельно вивчати досвід інших держав в юридичній сфері, та прикласти зусилля до наближення та гармонізації кримінально-процесуальних систем України та держав Европейського Союзу.
Опис
Ключові слова
евроинтеграция, правосознание, субъект уголовного судопроизводства, объективная истина, субъективная истина, выборность судей, суд присяжных, євроінтеграція, правосвідомість, суб'єкт кримінального судочинства, об'єктивна істина, суб'єктивна істина, виборність суддів, суд присяжних
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК