Правові наслідки порушення договору в праві країн англосаксонської та романо-германської правових сімей (на прикладі Англії, США, Франції та ФРН)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена порівняльно-правовому аналізу регулювання відносин, що виникають у разі порушення договору, в праві країн англосаксонської та романо-германської правових сімей (на прикладі Англії, США, Франції та ФРН).
Статья посвящена сравнительно-правовому анализу регулирования отношений, возникающих при нарушении договора, в праве стран англосаксонской и романо-германской правовых семей (на примере Англии, США, Франции и ФРГ).
The Article is dedicated to the comparatively-legal analyze of the regulation of relations, which are bound with breaking of contact agreements, in the law of countries of Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal families (on example of England, USA, France and FRG).
Опис
Ключові слова
порушення договору, правові наслідки порушення договору, англосаксонська правова сім'я, романо-германська правова сім'я, нарушение договора, правовые последствия нарушения договора, англосаксонская правовая семья, романо-германская правовая семья, breaking contract, law consequences of the breaking contract, Anglo-Saxon legal family, Romano-Germanic legal family
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald