Вища математика в прикладах і задачах. Теорія ймовірностей і елементи статистики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В навчально-методичному посібнику викладені теоретичні відомості, приклади для практичних занять з розв’язанням для самостійної роботи, методичні указівки для розв’язання і оформлення РГР за розділом «Теорія ймовірностей. Елементи статистики», наведені приклади розв’язання задач, які наведені в РГР, і подані варіанти задач для самостійного розв’язання. Наведена контрольна робота для студентів заочного відділення. Надана довідкова інформація може бути корисна при засвоєнні студентами лекційного курсу «Вища математика». Може бути корисний для студентів та спеціалістів, які вивчають теорію ймовірностей та елементи статистики.
Опис
Ключові слова
навчально-методичний посібник, теорія ймовірностей, елементи статистики, 102 Хімія (ОПП Фармацевтична хімія), 226 Фармація, промислова фармація, вища математика
Бібліографічний опис
Шарай Н. В. Вища математика в прикладах і задачах. Теорія ймовірностей і елементи статистики : навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту хімії та фармації спец. 102 «Хімія», «Фармацевт. хімія» та спец. 226 «Фармація, пром. фармація» / Н. В. Шарай, М. О. Білозерова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 122 с.
DOI
ORCID:
УДК