Преступления категории "худдуд" в теории мусульманского права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье проанализированы преступления категории "худдуд", которые занимают существенное место в мусульманской уголовно- правовой доктрине, посягают на основные ценности мусульманского общества, в связи с чем определение их как преступных деяний дано еще в Коране и Сунне, то есть в первостепенных источниках мусульманского права.
Відповідно до найбільш традиційного тлумачення норм шаріату, до злочинів категорії "худдуд" відносяться діяння, що посягають на права суспільства в цілому, або на так звані "права Аллаха". Серед них найбільш суспільно небезпечні (з точки зору шаріату) діяння це: перелюбство, вживання спиртних напоїв, крадіжка, розбій, недоведене звинувачення в перелюбстві, віровідступництво і бунт. Склади даних злочинів, їх кваліфікуючі ознаки, а також особливості санкцій, передбачених за їх вчинення, вказують на основоположні принципи, які панували в часи становлення доктрини мусульманського кримінального права.
Опис
Ключові слова
худдуд, мусульманское уголовное право, преступления, источники мусульманского права, худдуд, мусульманське кримінальне право, злочини, джерела мусульманського кримінального права
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК