Порівняльний аналіз української і російської комунікативної поведінки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Соціолінгвістичне дослідження, присвячене зіставному аналізу стереотипів сприйняття комунікативної поведінки росіян та українців, дало підстави виокремити особливості їх вербальної комунікації.
The sociological investigation, devoted to the comparative analysis of communicative behavior stereotypes perception of Russian and Ukrainian people, allowed to find out their national verbal peculiarities.
Опис
Ключові слова
комунікативна поведінка, стереотипи сприйняття, національні особливості, комунікативний ідеал, communicative behavior, perception stereotypes, national peculiarities, communicative ideal
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК