Сучасний стан розвитку інформаційної протидії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті надано визначення поняття «інформаційна протидія», встановлені принципові розбіжності з такими поняттями як «інформаційна війна», «інформаційна боротьба», наведено класифікацію видів інформаційної зброї, а також встановлено взаємозв’язок цих понять із поняттям «інформаційна безпека».
В статье проанализировано понятие «информационное противодействие», установлены принципиальные различия с такими понятиями как «информационная война», «информационная борьба», приведена классификация видов информационного оружия, а также установлена взаимосвязь этих понятий с понятием «информационная безопасность».
Опис
Ключові слова
інформаційна протидія, інформаційна війна, інформаційна зброя, інформаційна боротьба, інформаційна безпека, информационное противодействие, информационная война, информационное оружие, информационная борьба, информационная безопасность
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК