“Нова” українська драма у дзеркалі наукового та навчально-методичного дискурсу Малютіна Н. П. Українська драматургія кінця XIX — початку XX ст.: навч. посіб./ Н. П. Малютіна. — К.: Академвидав, 2010. — 256 с.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Напевне, розмову слід почати з короткої характеристики попередньої праці проф. Малютіної Н. П., присвяченої українській драматургії к.ХІХ — п.ХХ ст., проблемам оновлення, диференціації та інтеграції жанрових форм у межах драми та жанроутворення на рівні міжродового синтезу ( Малютіна Н. П. Українська драматургія кінця XIX — початку XX ст.: аспекти родо-жанрової динаміки: Монографія. — Одеса: Астропринт, 2006. — 352 с.). Це, по суті, перше фундаментальне дослідження, присвячене всесторонньому розгляду проблематики і поетики українській драми на зламі століть. Віддаючи належне монографії Хороба С. “Українська модерна драма к. XIX — п. XX ст.(неоромантизм, символізм, експресіонізм)”(2002), скажу, що це було одне з кращих досліджень української драми вказаного періоду, разом з тим основним предметом уваги в ньому стали переважно стильові особливості української модерної драми. Предмет розгляду в монографії Малютіної Н. П. дещо інший. Це — поетика жанротворення в українській драмі названого порубіжжя: особливості, модифікаційні процеси і відповідно — різновиди жанрів, що, на погляд автора монографії, зумовлено для кожного з жанрів різними причинами, і в першу чергу, творчого і рецептивного характеру.
Опис
Ключові слова
рецензія, українська драма, Малютіна Н. П.
Бібліографічний опис
Історико-літературний журнал
DOI
ORCID:
УДК