Женский образ в телевизионной рекламе (опыт визуального)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті проводиться аналіз мікроконтексту телевізійної реклами на прикладі презентації жіночого образу. Показано, що мова репрезентації конструює «вторинний дискурс» соціальної взаємодії.
В статье проводится анализ микроконтекста телевизионной рекламы на примере презентации женского образа. Показано, что язык репрезентации конструирует «вторичный дискурс» социального взаимодействия.
The article analyzes mikrokonteksta television commercials as an example of female presentations. It is shown that the language of representation constructs a «secondary discourse» of social interaction.
Опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2012.
Ключові слова
видиме, візуальність, гендер, жінка, образ, репрезентація, видимое, визуальность, женщина, репрезентация, apparent, visually, gender, female, image, representation
Бібліографічний опис
Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК