Вплив комбінованої фармакопрофілактики інфекційних хвороб на стан шлунково-кишкового тракту лабораторних щурів

dc.contributor.authorГалкін, Борис Миколайович
dc.contributor.authorГладкій, Тетяна Володимирівна
dc.contributor.authorКириленко, Наталія Анатоліївна
dc.contributor.authorGalkin, Borys M.
dc.contributor.authorGladkii, Tetiana V.
dc.contributor.authorKyrylenko, Natalia A.
dc.date.accessioned2023-10-01T11:51:33Z
dc.date.available2023-10-01T11:51:33Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМетою роботи було дослідження можливості комбінованої фармакопрофілактики інфекційних захворювань при використанні антибіотиків у лабораторних тварин шляхом застосування комплексу препаратів, включаючи вітаміни та мінерали. Методи. Експеримент виконаний на 16-ти щурах віком 1,5 місяця: 8 – інтактні, 8 – фармакопрофілактика (Байтріл Байєр 10 мг/кг; аскорбінова кислота 2 г/л; розчин глюкози 50 г/л; Чіктонік 1мл/л; Байкокс 3 мл/л) впродовж 24 днів. Для біохімічних досліджень виділяли печінку, слизові оболонки шлунку, тонкої і товстої кишки, у яких визначали показники запалення (активність еластази та кислої фосфатази), стан неспецифічного антимікробного захисту (активність лізоциму), показник мікробного обсіменіння (активність уреази). Результати. Фармакопрофілактика за схемою у слизових оболонках травного тракту щурів призвела до підвищення маркерів запалення (активності кислої фосфатази та еластази), розвитку дисбіозу (підвищення активності уреази на тлі зменшення активності лізоциму). Більш значні зміни зареєстровано у слизовій оболонці товстої кишки. В печінці щурів встановлено збільшення активності еластази, кислої фосфатази та уреази поряд зі зниженням активності лізоциму, що вказує на наявність запалення та порушення антитоксичної та антимікробної функцій печінки. Висновок. Дослідження показало недостатність використання вітамінно-мінерального комплексу, аскорбінової кислоти та глюкози як захисних компонентів травного тракту від негативної дії антибіотиків. Це диктує необхідність пошуку більш ефективних протекторних засобів, здатних запобігати негативним наслідкам прийому антибіотиків.uk_UA
dc.description.abstractThe aim of the work was studying the possibility of combined pharmacoprophylaxis of infectious diseases during the use of antibiotics in laboratory animals by applying a complex of medicines, including vitamins and minerals. Methods. The experiment was performed on 16 rats aged 1.5 months: 8 – intact, 8 – pharmacoprophylaxis (Baytril Bayer 10 mg/kg; ascorbic acid 2 g/l; glucose solution 50 g/l; Chiktonic 1 ml/l; Baycox 3 ml/l) within 24 days. For biochemical studies, the liver, mucous membranes of the stomach, small and large intestine were isolated, in which indicators of inflammation (activity of elastase and acid phosphatase), the state of non-specific antimicrobial protection (activity of lysozyme), indicator of microbial insemination (activity of urease) were determined. Results. Pharmacoprophylaxis according to the scheme in the mucous membranes of the digestive tract of rats led to an increase in markers of inflammation (activity of acid phosphatase and elastase), development of dysbiosis (increase in urease activity against the background of decrease in lysozyme activity). More significant changes were registered in the mucous membrane of the large intestine. In the liver of rats, an increase in the activity of elastase, acid phosphatase and urease was established along with decrease in the activity of lysozyme, which indicates the presence of inflammation and a violation of the antitoxic and antimicrobial functions of the liver. Conclusion. The study showed the insufficiency of the use of vitamin-mineral complex, ascorbic acid and glucose as protective components of the digestive tract against the negative effects of antibiotics. This dictates the need to find more effective protective agents, capable of preventing the negative effects of antibiotics.
dc.identifierУДК [615.1 + 616.9] + [616.33: 616.348] + 59.085.
dc.identifier.citationМікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnologyuk_UA
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2023.2(58).287865
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/36078
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk_UA
dc.relation.ispartofseries;№ 2(58).
dc.subjectщуриuk_UA
dc.subjectфармакопрофілактика інфекційuk_UA
dc.subjectантибіотикиuk_UA
dc.subjectтравний трактuk_UA
dc.subjectзапаленняuk_UA
dc.subjectдисбіозuk_UA
dc.subjectratsuk_UA
dc.subjectpharmacoprevention of infectionsuk_UA
dc.subjectantibioticsuk_UA
dc.subjectdigestive tractuk_UA
dc.subjectinflammationuk_UA
dc.subjectdysbiosisuk_UA
dc.titleВплив комбінованої фармакопрофілактики інфекційних хвороб на стан шлунково-кишкового тракту лабораторних щурівuk_UA
dc.title.alternativeInfluence of combined pharmacoprophylaxis of infectious diseases on the condition of the gastrointestinal tract of laboratory ratsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
30-39.pdf
Розмір:
536.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: