Существование и непрерывность решений квазидифференциальных уравнений с переменным запаздыванием

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У роботі розглядаються питання існування, единості та неперервності розв'язків квазідиференціальних рівнянь із змінним запізненням в локально-компактних метричних просторах.
В работе рассматриваются вопросы существования, единственности и непрерывности решений квазидифференциальных уравнений с переменным запаздыванием в локальнокомпактных метрических пространствах.
The problems of existence, uniqueness and continuity for the solutions of quasidifferential equations with variable delay in locally compact metric spaces are considered. Введение.
Опис
Ключові слова
Существование и непрерывность решений квазидифференциальных уравнений, Квазидифференциальные уравнения с переменным запаздыванием
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК