Исследование особенностей активности пользователей Интернета юношеского возраста

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье представлены результаты исследования по выявлению воздействия Интернет-пространства на молодежь, с помощью метода опроса, качественного и количественного анализа данных.
У статті подані результати дослідження з виявлення впливу Інтернет-простору на молодь, за допомогою методу опитування, якісного та кількісного аналізу даних.
In the article presents the results of research to identify impact of Internet space for young people, by the method of survey, quantitative and qualitative data analysis.
Опис
Ключові слова
интернет-пространство, влияние интернета, период юности, інтернет-простір, вплив інтернету, період юності, Internet space, the impact of the Internet,, period of youth
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК