Поняття, класифікація та охорона прав людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Визначення цих понять дасть змогу не тільки більш точно врахо-вувати їх в суспільній практиці, а й встановити, наскільки ефективно здійснюється їх правова охорона
Исследование проблем понятия и классификации основных прав человека дает возможность в определенной мере по-новому проанализировать охрану этих прав, которая закреплена в уголовно-правовыгх нормах действующего УК Украины
Опис
Ключові слова
права людини, класифікація прав людини, правове регулювання, кримінально-правова охорона, права человека, классификация прав человека, правовое регулирование, уголовно-правова охрана
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК