Хрематонімічний фрейм як одиниця когнітивної ономастики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті подано огляд структури індивідуального хрематонімічного фрейму. Велику увагу приділено формам організації та структуризації ментального лексикону у складі індивідуального фрейму та розподілу усіх хрематонімів за ступенем реальності на три скрипти з позиції лінгвопсихології.
В статье представлен обзор структуры индивидуального хрематонимичного фрейма. Особое внимание уделено формам организации и структуризации ментального лексикона в составе индивидуального ономастического фрейма и распределению всех хрематонимов согласно степени реальности на три скрипта с позиции лингвопсихологии.
The article is dedicated to the structure of the personal chrematonymic frame. Much attention is paid to the forms ofmental lexicon organization in an internal structure of the personal proper name frame and to the division of all chrematonyms into three types of scripts from the viewpoint of psychological linguistics.
Опис
Ключові слова
лінгвопсихологія, когнітивна ономастика, хрематонім, ментальний лексикон, фрейм, логоген, лингвопсихология, когнитивная ономастика, хрематоним, ментальный лексикон, psychological linguistics, cognitive onomastics, chrematonym, mental lexicon, frame, script, logogen
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК