МІКРОСКОПІЧНІ ВОДОРОСТІ ОДЕСЬКИХ ПОЛІВ ФІЛЬТРАЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Досліджено видовий склад мікроскопічних водоростей Одеських полів фільтрації. На протязі 2011–2012 рр. на 8 станціях цих водойм виявлено 69 видів водоростей, які належать до 5 відділів: Bacillariophyta (59 видів), Cyanophyta (6), Chlorophyta (2), Euglenophyta (1), Streptophyta (1). З них 19 видів мікрофітів було знайдено вперше
Изучен видовой состав микроскопических водорослей Одесских полей фильтрации. В течение 2011–2012 гг. на 8 станциях этих водоемов обнаружено 69 видов водорослей, которые относятся к 5 отделам: Bacillariophyta (59 видов), Cyanophyta (6), Chlorophyta (2), Euglenophyta (1) и Streptophyta (1). Из них 19 видов микрофитов были выявлены впервые.
Species composition of microscopic algae of the Odesa filtration fields is studied. During 2011–2012 years on 8 stations of these reservoirs there were discovered 69 species of algae belonged to 5 divisions: Bacillariophyta (59 species), Cyanophyta (6), Chlorophyta (2), Euglenophyta (1) and Streptophyta (1). 19 species of microphytes of them were determined for the first time.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
водорості, вид, Одеські поля фільтрації, водоросли, вид, Одесские поля фильтрации, algae, species, Odesa filtration fields
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК