Календарната обредно-празнична лексика на бесарабския българин: формална структура и генезис на хрононимите

dc.contributor.authorГеоргиева, Светлана Ивановна
dc.contributor.authorГеоргієва, Світлана Іванівна
dc.contributor.authorHeorhiyeva, Svitlana I.
dc.date.accessioned2018-01-26T09:12:36Z
dc.date.available2018-01-26T09:12:36Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractВ тази статия е направен опит да се проучи таксономическата група хрононимите от страна на формалната им структура и генезиса. Хрононимите съединяват в себе си свойствата на ономастичната и апелативната лексика: като правило, това не е условно „име“, но наименование, тясно свързано с денотата и десигната. Темата получава комплексно езиково-културно интерпретиране от гледището на съвременната научна мисъл за сложния феномен език – култура.uk
dc.description.abstractУ статті здійснено спробу дослідити формальну структуру та ґенезу таксономічної групи хрононімів. Хрононіми поєднують ознаки онімної та апелятивної лексики: як правило, це не умовна назва, а назва, пов’язана з позначенням дизайну. Суб’єкт отримує складну лінгвістичну та культурну інтерпретацію з погляду сучасної лінгвістичної думки стосовно феномена мова – культура.uk
dc.description.abstractВ статье предпринята попытка исследовать формальную структуру и генезис таксономической группы хрононимов. Хрононимы сочетают свойства ономастического и апелляционного словаря: как правило, это не условное „имя”, а имя, тесно связанное с обозначением и дизайном. Субъект получает сложную лингвистическую и культурную интерпретацию с точки зрения современной научной мысли по отношению к феномену язык – культура.uk
dc.description.abstractThe investigation of the calendar holidays as a factor contributing to the preservation of the ethno-cultural identity of the Bulgarians in the southern part of Ukraine is of great importance because they are primary and rich source for revealing the Bulgarian folk culture and the changes happened to it in the environment of other cultures’ prepotency. Folk terminology is an expression of the national specificity of culture that is a challenge especially considering the forming of the European thought at the beginning of the 21st century.uk
dc.identifierУДК 811.163.2’28(477.7)
dc.identifier.citationСлов’янський збірникuk
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/12561
dc.language.isootheruk
dc.publisherОдеський національний університет імені І. І. Мечниковаuk
dc.relation.ispartofseries;Вип. 21.
dc.subjectетнолингвистикаuk
dc.subjectбесарабски българи в Украйнаuk
dc.subjectбългарска обредно-празнична лексикаuk
dc.subjectхрононимuk
dc.subjectетнолінгвістикаuk
dc.subjectболгарська діаспора в Україніuk
dc.subjectлексика болгарських свят та обрядівuk
dc.subjectхрононімuk
dc.subjectэтнолингвистикаuk
dc.subjectболгарская диаспора в Украинеuk
dc.subjectлексика болгарских обрядов и праздниковuk
dc.subjectхрононимuk
dc.subjectethnolinguisticsuk
dc.subjectBessarabian Bulgarians in Ukraineuk
dc.subjectBulgarian ritual and holiday lexicsuk
dc.subjectchrononymuk
dc.titleКалендарната обредно-празнична лексика на бесарабския българин: формална структура и генезис на хрононимитеuk
dc.title.alternativeКалендарна обрядово-святково лексика бессарабських болгар: формальна структура і генеза хрононімівuk
dc.title.alternativeКалендарная обрядово-празничная лексика бессарабских болгар: формальная структура и генезис хрононимовuk
dc.title.alternativeCalendar ritual and holiday lexis of the Bulgarians in Bessarabia: formal structure and genesis of chrononymsuk
dc.typeArticleuk
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
252-262.pdf
Розмір:
327.93 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: