Психогеометрична проекція індивідуальних рис характеру в підлітковому віці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті аналізуються результати дослідження графічної презентації індивідуальних рис характеру в підлітковому віці та обґрунтовується ефективн ість використання психогеометричних методик в якості психодіагностичного інструментарію.
В статье анализируются результаты исследования графической презентации индивидуальных черт характера в подростковом возрасте и обосновывается эффективность использования психогеометрических методик в качестве психодиагностического инструментария.
In the article are analised the results of the research of the graphical presentation of the indidvidual character traits in adolescence and substantiate the psychogeometrical technique effectiveness as the psychodiagnosis technique.
Опис
Ключові слова
проективні методики, психогеометрична проекція, характер, проективные методики, психогеометрическая проекция, характер, projective technique, psychogeometrical technique, character
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК