The Law of Ukraine «On Virtual Assets» in the context of the FATF standards national implementation

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The article is dedicated to crypto-assets regulation both at the international level and at the national level in Ukraine. It presents a comparative analysis of the Law of Ukraine on Virtual Assets adopted in 2022 and the FATF Recommendations relating to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. Even though a general congruence of these acts is shown, the publication concludes that the Law of Ukraine, pending its entry into force, is already partly outdated due to a fast development of the crypto-assets market and technologies. In this regard the 2021 FATF Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers and the 2023 EU Markets in Crypto-assets Regulation should be taken into account.
Стаття присвячена правовому регулюванню обігу криптоактивів, як на міжнародному, так і на національному рівні в Україні. Вона містить порівняльний аналіз прийнятого у 2022 році Закону України «Про віртуальні активи» та Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо віртуальних активів та постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів. Незважаючи на те, що, у цілому, продемонстровано відповідність положень Закону України зазначеним рекомендаціям, робиться висновок про те, що Закон України, який ще так і не набрав чинності, вже є частково застарілим, що легко пояснюється швидким розвитком ринку криптоактивів і пов’язаних із ними технологій. У зв’язку з цим, українському законодавцю слід взяти до уваги Оновлену інструкцію Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей щодо застосування до віртуальних активів і постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, підходу, що грунтується на оцінці ризиків, розроблену у 2021 р., та Регламент ЄС про ринки криптоактивів від 2023 р. Окремого та спеціального регулювання у законі потребують такі аспекти обігу криптоактивів, як обіг забезпечених криптоактивів (так званих стейблкойнів), безпосередні транзакції між власниками криптоактивів (так звані P2P чи peer-to-peer транзакції), обіг невзаємозамінних токенів (так званих NFT) тощо. Регламентація цих відносин, на національному рівні, не тільки дозволить вирішити проблему правової невизначеності, але й допоможе у формуванні глобального та більш конгруентного правового режиму обігу криптоактивів, який би забезпечив ефективну боротьбу із відмиванням грошей та фінансуванням тероризму під егідою FATF, а, також, надав більші гарантії криптоінвесторам.
Опис
Ключові слова
crypto-assets, virtual assets, virtual asset service providers, FATF, the Law of Ukraine «On Virtual Assets», криптоактиви, віртуальні активи, постачальники послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Закон України «Про віртуальні активи»
Бібліографічний опис
Правова держава = Сonstitutional State
ORCID:
УДК