Сепарационное свойство для доказуемостно-интуиционистского исчисления

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В настоящей статье доказывается выполнимость сепарационного свойства для исчисления I^. Доказательство проводится методом перестройки выводов, позволяющим получать из вывода формулы А ее вывод, не содержащий логических связок, не входящих в эту формулу.
В поданій статті доводиться, що має місце сепараційна властивість для числення І. Доведення використовує метод перебудови виводів, який дає можливість отримати з виводу формули А такий її вивід, що не містить логічний зв'язок, які не входять в цю формулу.
This article shows that seperable property is true for calculus I. The proof is beinq done by the transformation of deduction allowinq to qet the deduction from formula A, without possessinq any loqical symbol whick do not belonq to this formula.
Опис
Ключові слова
доказуемостно-интуиционистское исчисление, сепарационное свойство, вывод формулы, приведенный вывод, доводжувально-інтуіціоністське числення, сепараційна властивість, вивод формули, приведенний висновок, proof-intuitionistic calculus, seperable property, deduction of a formula, reduced deduction
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald