DevRel strategy for customer relationship management in the context of evangelistic marketing

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The article presents a DevRel strategy model for establishing a sustainable relationship between a brand and consumers who play the role of marketing evangelists. Treating brand consumers as developers and creators of an informational product allows the brand to benefit from network effects. This is described both qualitatively and quantitatively based on the laws of Sarnoff, Metcalfe and Reed. Brand network effect and consumer creativity together form a multi-sided platform that serves as an ecosystem for further relationships between the brand, consumer developers and society. The role of the brand in this model is presented in the simultaneous forcing of five processes that allow to keep the formed ecosystem in a state of functioning. The article also describes two DevRel concepts: Dev1st and Dev+, which may be relevant for companies in the B2D, B2B, B2C markets. Recommendations on management for the implementation of the DevRel-concept are given.
У статті представлено модель DevRel стратегії для встановлення стійких відносин між брендом і споживачами, які відіграють роль маркетингових євангелістів. Ставлення до споживачів бренду як до девелоперів і творців інформаційного продукту дозволяє бренду отримати вигоду від мережевих ефектів. Це описується як якісно, так і кількісно на основі законів Сарнова, Меткалфа та Ріда. Ефект мережі бренду та креативність споживачів разом утворюють багатосторонню платформу, яка служить екосистемою для подальших відносин між брендом, споживачами, які відіграють роль девелоперів, і суспільством. Роль бренду в цій моделі представлена в одночасному форсуванні п'яти процесів, які дозволяють підтримувати сформовану екосистему в стані функціонування. У статті також описані дві концепції DevRel: Dev1st і Dev+, які можуть бути актуальними для компаній на ринках B2D, B2B, B2C. Надано рекомендації щодо управління впровадженням DevRel-концепції.
Опис
Ключові слова
DevRel-management, Development Relations, Network Effect, Developer Experience, Marketing Evangelism, DevRel1st, DevRel+, Marketing Management, Customer Relationship Management, DevRel-менеджмент, відносини з девелоперами, мережевий ефект, досвід девелопера, маркетинг євангелізації, управління маркетингом, управління відносинами з клієнтами
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
ORCID:
УДК