Лексичні трансформації й експресивна конкретизація у перекладі (на матеріалі перекладу роману Ф. Саган «Bonjour tristesse» українською мовою)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті представлено результати аналізу лексико-семантичних та лексико-синтаксичних трансформацій, використа-них у перекладі роману Ф. Саган «Bonjour tristesse» («Здрастуй, печаль!») українською мовою. Вивчено також явище експресивно-стилістичної конкретизації у перекладі досліджуваного роману.
В статье представлены результаты анализа лексико-семантических и лексико-синтаксических трансформаций, использованных в переводе романа Ф. Саган «Bonjour tristesse» («Здравствуй, грусть!») на украинский язык. Изучено также явление экспрессивно-стилистической конкретизации в данном переводе.
In the article the results of analysis of lexico-semantic and lexico-syntactic transformations, used in translation of F. Sagan’s novel “Hello, sadness” into Ukrainian language, are presented. The phenomenon of the expressive-stylistic concretization in translation of investigated novel is also studied.
Опис
Ключові слова
перекладацькі трансформації, лексико-семантичні трансформації, лексико-синтаксичні трансформації, експресивна конкретизація, переводческие трансформации, лексико-семантические трансформации, лексико-синтаксические трансформации, экспрессивная конкретизация, translational transformations, lexico-semantic transformations, lexico-syntactic transformations, expressive concretization
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання