Назва Київ в українських прислів'ях та приказках

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Власні географічні назви у фольклорних текстах виконують не лише номінативну функцію, тобто ідентифікують об’єкт, вирізняючи його серед інших об’єктів. У народній творчості, зокрема у прислів’ях і приказках, власна назва (ВН) є ніби кодовим знаком, який несе в собі інформацію про географічний об’єкт, специфічно інтерпретовану народом. Це зумовлено полізмістовністю та поліфункціональністю прислів’їв і приказок, конкретне розуміння яких залежить від логіки живого мовлення або писаного тексту [11:3]. В результаті ми говоримо про актуальне значення ВН [4:37]: мінлива, нестійка частина значення зумовлена конкретною ситуацією вживання.
Опис
Ключові слова
власні географічні назви, українські прислів'я, Київ, українські приказки
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК