Конституційно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян України як ознака демократичності суспільства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В запропонованій статті розглядається питання забезпечення державою такого конституційного права громадянина як обирати і бути обраним. Розкрито зміст та сутність правових засобів забезпечення державою такого права. Досліджено низку нормативно-правових актів, що стосуються виборів і референдумів, а також поглядів вчених щодо сутності поняття конституційно-правового механізму забезпечення виборчих прав громадян.
В Украине существует конституционный механизм обеспечения реализации избирательных прав граждан, но эффективность его деятельности недостаточна. Усовершенствование законодательства в сфере избирательных прав и практики деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления будет содействовать повышению эффективности обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Украине.
Опис
Ключові слова
громадянин, суспільство, держава, виборче право, конституційно-правовий механізм, гражданин, общество, государство, избирательное право, конституционно-правовой механизм
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК