Виды наказаний в мусульманском уголовном праве

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В странах, где господствует мусульманское уголовное право, существует достаточно много схожих (единых) видов наказаний.
Однією з найбільших правових систем сучасного світу є мусульманське право, норми якого поширюються в цілому ряді мусульманських країн, надаючи тим самим безпосередній вплив на формування суспільних відносин більш ніж мільярда мусульман. Дане дослідження дає можливість вивчити типові види покарань в мусульманському кримінальному праві і привести в певну систему.
Опис
Ключові слова
виды наказаний, смертная казнь, отсечение конечностей, воздаяние равным (талион), бичевание, види покарань, смертна кара, відсікання кінцівок, віддати рівним (таліон), бичування
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК