«Ліс людей, або «Чорна книга» Валерія Шевчука: особливості мікропоетики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Ключевою у системі мікропоетики є проблема оптичної метафори і головного способу її художнього наповнення - кольору, ті функції колористики, що визначають особливості метафоричного мислення Валерія Шевчука, які репрезентують художній світ письменника. Даною якістю позначено і роман-триптих «Три листки за вікном...», кожна з частин якого може прочитуватися і як окремий текст - самодостатній у своій цілісності, - і як елемент художньої системи, що врівноважена взаємодією фрагментів. Саме тому з погляду мікропоетики є потреба осягти, як же функціонально діє такий чинник візуальної метафори, як колір, що органічно входить у контекст тропіки, прикметної для прозаїка, за якою чітко проступають риси культури творчості одного з найвідоміших митців сучасності.
Опис
Ключові слова
мікропоетика, Валерій Шевчук, метафора
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК