Ефективність різних способів зберігання промислових штамів бактерій роду Lactobacillus

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University
Анотація
Проведено вивчення ефективності різних способів зберігання (ліофілізація, висушування у завислому (киплячому) шарі інертного матеріалу та під стерильною вазеліновою оливою) 4 штамів бактерій роду Lactobacillus з колекції культур кафедри мікробіології та вірусології ОНУ: L. plantarum 8P-A3, L. delbrueckii subsp. bulgaricus N2, L. acidophilus 317/402, L. acidophilus OL4. Спосіб висушування культур у киплячому шарі інертного матеріалу забезпечував максимальний рівень виживання досліджуваних штамів лактобацил та збереження їх антагоністичних властивостей протягом 36 місяців.
Проведено сравнение эффективности различных способов хранения (лиофилизация, высушивание во взвешенном (кипящем) слое инертного материала и под стерильным вазелиновым маслом) 4 штаммов бактерий рода Lactobacillus из коллекции культур кафедры микробиологии и вирусологии ОНУ: L. plantarum 8P-A3, L. delbrueckii subsp. bulgaricus N2, L. acidophilus 317/402, L. acidophilus OL4. Способ высушивания культур в кипящем слое инертного материала обеспечивал максимальный уровень выживания исследуемых штаммов лактобацилл и сохранение их антагонистических свойств на протяжении 36 месяцев.
The different storage techniques (liofilization, drying method and a method of keeping under mineral oil) of 4 lactobacilli strains: L. plantarum 8P-A3, L. delbrueckii subsp. bulgaricus N2, L. acidophilus 317/402 and L. acidophilus OL4 from Odesa National University collection of the sea and useful for ecological biotechnology microorganisms were compared. Drying of bacterial cultures in the layer of an inert material was the method which provided the highest level of viability of the investigated lactobacilli strains and kept their antagonistic properties during 36 months.
Опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2007 (1). С.53-59
Ключові слова
лактобацили, способи зберігання, життєздатність, антагоністичні властивості, лактобациллы, способы хранения, жизнеспособность, антагонистические свойства, lactobacilli, the storage techniques, viability, antagonistic properties
Бібліографічний опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК