Фітопланктон Одеської затоки та Хаджибейского лиману

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
З’ясовано видовий склад, морфологічні та екологічні особливості фітопланктону біля Одеського узбережжя Чорного моря та Хаджибейського лиману. У процесі досліджень в Одеській затоці виявлено 86 видів та різновидів і 39 видів та різновидів — у Хаджибейському лимані. Наведено дані про чисельність та біомасу домінуючих видів діатомових водоростей прибережної зони Одеської затоки та Хаджибейського лиману.
Проведены исследования видового состава, морфологических и экологических особенностей фитопланктона Одесского прибрежья Черного моря и Хаджибейского лимана. В процессе исследований в Одесском заливе обнаружено 86 видов и разновидностей, а в Хаджибейском лимане — 39 видов и разновидностей диатомей. Приводятся данные о численности и биомассе доминантных видов диатомовых водорослей в прибрежной зоне Одесского залива и Хаджибейского лимана.
It was carried out the researches of type structure, morphological and ecological peculiarities of phytoplankton in the north-west part of the Black Sea and the Chadjibey estuary. During these researches it was faund 86 typies of Bacillariophyta in Odessa bay and 39 types of Bacillariophyta in Chadjibey estuary. Here is given the information concerning the number and biomass of the main Bacillariophyta types of coastal area of the Odessa bay and Chadjibey estuary.
Опис
Ключові слова
фітопланктон, Одеська затока, Хаджибейський лиман, чисельність, біомаса, фитопланктон, численность, биомасса, Одесский залив, Хаджибейский лиман, phytoplankton, number, biomass, the Odessa Bay, the Chadjibey estuary
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald