Біологічний факультет

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 463
 • Документ
  Дослідження кластерів генів вторинних метаболітів штаму Streptomyces ambofaciens Myt7 ізольованого з Чорного моря
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Голубєва, Ілона Юріївна
  Актиноміцети - грампозитивні бактерії, які здатні до міцеліального росту та утворення на повітряному міцелії гідрофобних спор. Актиноміцети є одними із найбільш цінних прокаріотів в біотехнології. Вони відповідають за виробництво великої частини виявлених біоактивних речовин – вторинних метаболітів, зокрема антибіотиків, які широко використовуються в фармацевтичній промисловості. На сучасному етапі розвитку суспільства вивчення актиноміцетів набуває великого значення, адже вторинні метаболіти актиноміцетів є темою багатьох досліджень та перспективним джерелом відкриття нових фармацевтично важливих сполук [Ludwig et al., 2012].
 • Документ
  Ландшафтний дизайн експозиційно-розважальної зони Ботанічного саду ОНУ ім. І. І. Мечникова в м. Одеса
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Вендель, Анна Олександрівна
  В результаті проектування ландшафтного дизайну експозиційно-розважальної зони Ботанічного саду ОНУ імені І. І. Мечникова в Одесі було поширено функції ботанічного саду зі створенням його розважально-рекреаційної зони з використанням дизайнерських художніх та рослинних засобів виразності.
 • Документ
  Особливості озеленення Храму святителя Миколи Чудотворця (с. Латівка Одеського району)
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Вавілова, Віра Олексіївна
  Дипломна робота присвячена аналізу сучасного стану ландшафтного облаштування, озеленення та благоустрою території Храму святителя Миколи Чудотворця (с. Латівка Одеського району). Показано, що стан насаджень, в цілому задовільний, але аналіз стану виявив необхідність доопрацювання існуючих рішень. Запропоновано додати живоплот, зменшити кількість трояндових кущів, додати в квітники кореневищні багаторічники.
 • Документ
  Особливості використання низькорослих Голонасінних рослин в штучних ландшафтах м. Одеси
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Васенко, Дар'я Олексіівна
  Дипломна робота присвячена підбору асортименту низькорослих голонасінних рослин для використання в штучних ландшафтах м. Одеси. В результаті аналізу літератури та асортименту садових центрів складено список видів низькорослих хвойних рослин, який нараховує 73 культивари, що відносяться до 10 родів та 3 родин. Проаналізовано колористичні, формові та габітусні характеристики низькорослих хвойних рослин.
 • Документ
  Організація рекреаційної зони на окремій ділянці Ботанічного саду ім. академіка В. І. Липського ОНУ імені І. І. Мечникова
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Степаненко, Олена Сергіївна
  Дипломна робота присвячена розробці проєктних пропозицій озеле-нення окремої ділянки Ботанічного саду імені академіка В.І. Липського ОНУ імені І. І. Мечникова для підвищення естетичності, декоративності та функціо-нальності даної зони. Показано, що стан насаджень, в цілому занедбаний, а аналіз благоустрою виявив естетично непривабливі елементи. Запропоновано створити квітники, топіарні форми, живоплоти, рокарій, водний сад з альтан-кою. Проаналізовано кількість посадкового матеріалу для створення насаджень.
 • Документ
  Благоустрій розважально-ігрової зони Ботанічного саду ОНУ імені І. І. Мечникова в м. Одеса
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Дмітрієва, Олександра Ігорівна
  На основі вивчення дизайнерських рішень благоустрою ботанічних садів в світовій практиці та теорії ігор, було створено проект благоустрою фрагменту території Ботанічного саду ОНУ імені І. І. Мечникова в Одесі, з проектуванням розважально-ігрової зони для студентів, школярів та всіх потенційних відвідувачів об’єкту.
 • Документ
  Ландшафтне проектування рекреаційно-розважальної зони на території Ботанічного саду ОНУ імені І. І. Мечникова в м. Одеса
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Боровська, Анастасія Сергіївна
  В результаті всебічного передпроектного аналізу обраної території та вивчення потреб потенційних замовників було створено оптимальне ландшафтне дизайнерське рішення, щодо благоустрою рекреаційно-розважальної зони території Ботанічного саду ОНУ імені І. І. Мечникова в м. Одеса.
 • Документ
  Антагоністична активність актиноміцетів, ізольованих з донних відкладень Чорного моря
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Володько, Алла Сергіївна
  Протягом 2023 року було проведено робото по виділенню, очищенню та дослідженню антимікробної активності штамів актиноміцетів, ізольованих зони обростання бетону, зануреного у Чорне море. Досліджено антимікробну активність штамів актиноміцетів проти 5 штамів індикаторів, серед яких дріжжеподібні грибок Candida albicans, штами грампозитивних та грамнегативних бактерій. Показано, що досліджені штами володіють антимікробною активністю проти грампозитивних бактерій.
 • Документ
  Залежність синтезу протимікробних речовин бактеріями роду Bacillus, виділених з Чорного моря, за умов сумісного культивування
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Тітенко, Дар'я Віталіївна
  Роботу присвячено визначенню впливу сумісного культивування, зокрема із Staphylocoсcus aureus АТСС 25923 та Escherichia coli АТCC 25922, на утворення протимікробних сполук окремими видами бацил, виділених з Чорного моря. Сумісне культивування досліджуваних представників роду Bacillus із S. aureus АТСС 25923 або E. coli АТСС 25922 спричинило синхронізацію їх розвитку: питома швидкості росту, час подвоєння біомаси та тривалість лаг-фази виявились схожими для всіх штамів бацил. Біологічно активні речовини, що утворювались досліджуваними штамами бацил, під час сумісного культивування виявилились більш активними щодо культури S. aureus АТСС 25923, ніж E. coli АТСС 25922.
 • Документ
  Біотехнологія рістстимулюючих препаратів для сільськогосподарських рослин на основі морських спороутворюючих бактерій
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Тарасевич, Ірина Юріївна
  Роботу виконано на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ імені І. І. Мечникова. Досліджено здатніть до продукування рісттимулюючих сполук для використання у сільському господарстві споротвірними бактеріями, виділеними з Чорного моря. За допомогою біоінформатичних інструментів у досліджених бактерій було визначено сім типів рістстимулюючих сполук вторинних метаболітів залежно від їхньої видової приналежності. Найбільше число біосинтетичних генних кластерів (3) було виявлено у виду Bacillus subtilis. У представників цих видів, виділених з Чорного моря, було визначено здатність до фіксації молекулярного азоту. Серед досліджених культур штами виду Bacillus atrophaeus проявили найвищу здатність до азотфіксації. Було спроектовано оптимізовану схему виробництва рістстимулюючого препарату на основі спороутворюючих бактерій, що містить продуцента сурфактину, як одного з найбільш ефективних біостимуляторів, та активного азотфіксатора.
 • Документ
  Клональне мікророзмноження Chrysanthemum koreanum з використанням бактерій роду Bacillus
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Стогнієнко, Ольга Віталіївна
  Розглянуто питання оптимізації процесів клонального мікророзмноження Chrysanthemum koreanum з використанням бактерій роду Bacillus. Досліджено дію бактеріальних культур Bacillus megaterium на процеси адаптаційні процеси мікроклонів хризантеми до умов in vivo. Визначено ефективні культури мікроорганізмів для покращення адаптації рослин хризантеми, у ґрунті. Найкращий вплив на процес адаптації мікроклонів хризантеми був за використання 25 % суспензії культури B. Megaterium ОНУ500 у концентрації 2,30 х 107 клітин у мл.
 • Документ
  Синтез антимікробних сполук морськими бактеріями роду Bacillus за умов утворення ними біоплівок
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Сметанюк, Катерина Ігорівна
  Роботу було присвячено дослідженню синтезу антимікробних сполук морськими бактеріями роду Bacillus, зокрема деякими штамами Bacillus subtilis, за умов утворення ними біоплівок. Досліджувані штами Bacillus subtilis in vitro характеризувались здатністю до утворення біоплівки: впродовж семі діб для відповідного процесу було зафіксовано стадії адгезії, агрегації та дозрівання. Найбільш інтенсивно серед досліджуваних штамів біоплівкоутворення здійснювалось культурою Bacillus subtilis МН6. Сполуки, що утворювались досліджуваними штамами бацил впродовж стаціонарної фази росту, при їх культивуванні у формі біоплівки, за рівнем протимікробної активності практично не відрізнялались від тих, що накопичувались у суспензійній культурі. Більш ефективне пригнічення в обох випадках здійснювалось для грампозитивного тест-мікроорганізму (S. aureus ATCC 25923), ніж грамнегативного (E. coli ATCC 25922).
 • Документ
  Стимуляція росту рослин морськими бактеріями роду Bacillus
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Шандрик, Ксенія В'ячеславівна
  Досліджено вплив морських бактерій штамів Bacillus subtilis 202, B. subtilis 211 та B. subtilis 251 на стимуляцію росту рослин сої (Glycine max Moench). Отримані результати показали, що бактерії роду Bacillus можуть стимулювати ріст коренів, посилювати розгалуження коренів та тим самим підвищувати ефективність засвоєння поживних речовин. Найбільше на кореневу систему вплинув штам B.subtilis 211, відсоткове збільшення складає 14,6% порівняно з негативним контролем. B.subtilis 202 збільшує показник довжини коріння на 12%. Штами B.subtilis 202 та B.subtilis 211 викликали значне збільшення маси коріння сої. Відсоток зростання складає 51% та 102% відповідно.
 • Документ
  Оптимізація синтезу вторинних метаболітів консорціумами морських бактерій
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Рогалевський, Микола Володимирович
  Експериментальна частина дипломної роботи була виконана у Біотехнологічному науково-навчальному центрі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Побудовано технологічну схему виробництва вторинних метаболітів морськими бактеріями Bacillus та Pseudomonas та їх консорціумами. Одержано 42 зразки вторинних метаболітів досліджуваних морських бактерій. Встановлено, що найбільшу кількість цільових продуктів синтезують консорціуми B. subtilis МС3 з P. аeruginosa М1 та М4 за присутності у поживному середовищі морської води. Використання синтетичної морської води фактично не впливало на кількість вторинних метаболітів. Оцінка протипухлинної активності вторинних метаболітів монокультур B. subtilis МС3 з P. аeruginosa М1 та їх консорціуму (МС3+М1) довела, що продукти саме ко-культури володіють найвищою антипроліферативною дією.
 • Документ
  Характеристика складу біологічно активних метаболітів штаму актинобактерій Streptomyces sp.conc10
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Павленко, Дар'я Геннадіївна
  Проведено дослідження на визначення та характеристику складу біологічно активних метаболітів штаму Streptomyces sp. conc10, виділений з біологічних обростань Одеської Затоки Чорного моря. Під час метаболомного аналізу було ідентифіковано 48 потенційних сполук з антимікробною, протигрибковою та протипухлинною активністю. Під час проведення нашого дослідження було виявлено 4 представників групи пієрицидинів, такі як Piericidin A1, A5, C1, E1. Ці сполуки володіють великим потенціалом у сфері біотехнології та розробки нових лікарських засобів.
 • Документ
  Синтез сидерофорів бактеріями, ізольованими з мідій Чорного моря
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Мартиненко, Сергій Андрійович
  Розроблено базову технологічну схему виробництва сидерофорів морськими бактеріями. Встановлено, що у монокультурах штами Pseudomonas синтезують у 1,7-3,1 рази більше сидерофорів ніж штами Bacillus. Показано, що вміст сидерофорів у ко-культурах є більшим у порівнянні з монокультурами. Найбільш ефективними виявилися консорціуми (B. subtilis МС3 + P. aeruginosa М1) та (B. subtilis МС3 + P. aeruginosa М4). Встановлено, що реальний вміст сидерофорів у ко-культурах значно перевищує розрахунковий: на 40-100%.
 • Документ
  Біотехнологія препаратів для біозахисту рослин на основі морських спороутворюючих бактерій
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Кружиліна, Валерія Володимирівна
  Роботу виконано на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ імені І. І. Мечникова. Досліджено здатність до біосинтезу вторинних метаболітів для біозахисту сільськогосподарських культур споротвірних бактерій, виділених з Чорного моря. З використанням методів біоінформатичного аналізу у досліджених мікроорганізмів було виявлено 5 типів вторинних метаболітів, активних щодо збудників інфекцій рослин. Найбільшу кількість таких сполук виявлено у представників видів Bacillus subtilis та 〈acillus amyloliquefaciens. Запропоновано технологічну схему виробництва препарату для біозахисту рослин на основі цих видів.
 • Документ
  Біотехнологія біоремедіації грунтів, забруднених важкими металами, за участі актинобактерій
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Кретова, Катерина Олегівна
  Роботу виконано на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ імені І. І. Мечникова. Досліджено здатність актинобактерій, ізольованих з Чорного моря, рости за присутності солей важких металів (нікелю, кадмію та цинку). Встановлено, що найвищою токсичністю щодо досліджених культур актинобактерій вирізнявся кадмій. Порогова концентрація солі кадмію, за якої окремі культури проявляли стійкість, складала 0,1 М. Мінімальні інгібувальні концентрації для нікелю та цинку складали, відповідно, 0,1 та 0,5 М. Виявлено стійкість деяких культур одночасно до нікелю та цинку. Ці культури можуть бути рекомендовані для створення на їх основі препаратів для біоремедіації ґрунтів від важких металів.
 • Документ
  Біотехнологія антимікробних сполук з лактобактерій морського походження
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Ковальчук, Роксолана Романівна
  Дослідження проведено в Біотехнологічному науково-навчальному центрі та на кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології ОНУ імені І.І. Мечникова протягом 2022/2023 навчального року. Мета дослідження – отри-мання антимікробних сполук з лактобактерій морського походження та роз-робка біотехнології їх напрацювання. Визначено, що використані у наших дослідах ізоляти МКБ з морської води проявили високу інгібувальну актив-ність проти умовно-патогенних бактерій. Відібрано найактивніші антагоністи для біотехнологічного застосування. У більшості випадків основним чинни-ком антимікробної активності були органічні кислоти.
 • Документ
  Дослідження кластерів генів вторинних метаболітів штаму Bacillus velezensis ONU 533, ізольованого з Чорного моря
  (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2023) Кішинська, Марія Олександрівна
  Мікроорганізми, що мешкають у різноманітних водоймах, зокрема у морях та океанах, мають величезний біологічно активний потенціал, адже таке середовище існування є вивченим далеко не повністю. Саме тому, такі мікроорганізми можуть мати цікаві унікальні властивості, що виокремлюють їх від тих, що зустрічаються, наприклад, у ґрунті. Якраз таки завдяки цим властивостям вони можуть бути використані в багатьох сферах господарської діяльності людини, особливо у виробництві біофармацевтичних препаратів [Xiao et. al., 2022]. Морське середовище обумовлює досить жорсткі умови існування для цих мікроорганізмів, а саме високу солоність, високу або низьку температуру, різноманітний рН, а на глибині досить високий тиск та невелику кількість поживних речовин. Тому, під час адаптації до таких складних умов, мікроорганізми здатні переробляти незвичні органічні субстрати, що зустрічаються тільки в морських умовах, а також продукують унікальні вторинні метаболіти [Baharum et al., 2010].